NL / EN
Project
Jaar
Type
Tentoonstelling

Landschap als Cult. Een andere kijk op onze natuur

28 november 2019 – 3 mei 2020
In de tentoonstelling Landschap als Cult. Een andere kijk op onze natuur staat de verhouding tussen mens en landschap, cultuur en natuur, op scherp. Het landschap om ons heen is altijd het podium van ons handelen geweest, maar zijn we dat podium niet bijna ontgroeid? Willen we of kunnen we ons nog wel verbonden voelen tot de natuur, nu steeds meer tot ons doordringt hoe desastreus de Mens haar behandeld heeft? Of voelen we ons toch meer genegen het landschap naar ons toe te trekken, of zelfs meer en meer weer in de natuur te staan?
Event

Museumnacht Maastricht VERPLAATST naar 30 oktober

30 oktober 2020
Op vrijdag 30 oktober 2020 vindt alweer voor de 5de maal Museumnacht Maastricht plaats: 13 kunst- en cultuurinstellingen - waaronder voor het eerst ook Theater aan het Vrijthof - brengen op uitzonderlijke wijze de wereld van kunst tot leven en verrassen jong en oud met een once-in-a-night-time programma.

Bureau Europa gesloten ivm corona virus tot 1 juni

2020 →
Lezing

Stedenbouw in het Antropoceen - door Floris Alkemade AFGELAST

23 maart 2020
Op 23 maart organiseert Studium Generale in samenwerking met Bureau Europa, in het kader van de tentoonstelling Landschap als Cult. Een andere kijk op onze natuur een keynotelezing van Rijksbouwmeester Floris Alkemade over stedenbouw in het Antropoceen.
Event en expositie

Lancering van het expeditieprogramma Voyage Voyage

7 – 15 maart 2020
Bureau Europa gaat op reis! Met het nieuwe programma Voyage Voyage wordt Bureau Europa, platform voor archtectuur en design een reisbureau. We organiseren interessante, uitdagende, verrassende excursies in de Euregio. Met telkens een andere invalshoek bezoeken we unieke, soms zelfs verlaten locaties en mooie expositieruimtes en -platforms buiten de Maastrichtse stadsgrenzen om kennis te maken met de culturele rijkdom van de Euregio.
Expeditie

Voyage No 1: Tour de Limbourg (B) AFGELAST

14 maart 2020
Na de lancering op 7 maart 2020, wordt de pilot-editie van Voyage Voyage georganiseerd op 14 maart voor een gesloten publiek. Met vertegenwoordigers uit het Maastrichtse culturele veld zoeken we collega's op in Belgisch Limburg.

Bureau Europa gesloten t/m 31 maart ivm het coronavirus

Beste bezoekers van Bureau Europa, In navolging van de richtlijnen en adviezen van het RIVM, heeft ook Bureau Europa besloten om voor uw en ook onze gezondheid de deuren gesloten te houden voor het publiek tot en met op zijn vroegst 31 maart. Ook het geplande randprogramma zal niet doorgaan. Hiervoor wordt mogelijk een latere datum gekozen. Dit zijn wij nu nog aan het onderzoeken. Op afspraak kan op werkdagen tussen 12.00 en 17.00 uur beperkt een bezoek gebracht worden aan de tentoonstelling Landschap als Cult. Een andere kijk op onze natuur. op voorzorg dat het geen grote groepen betreft. We hopen vanaf april de deuren weer open te kunnen zetten. Voor vragen of om een afspraak te maken, kunt u contact opnemen via info@bureau-europa.nl of via 043 350 30 20. Wij wensen iedereen een goede gezondheid, Team Bureau Europa
2019 →
Duo lezing

Sterren voor de stad: landschaps- en omgevingsvisies en het Maastrichtse zelfbeeld

21 november 2019
Als prelude op de tentoonstelling Landschap als Cult. Een andere kijk op onze natuur. geven stadsfilosoof Govert Derix en Tim van Wanroij, projectleider Omgevingsvisie bij de Gemeente Maastricht, een duolezing over het landschap als (ver)drager van zelfbeelden, stadsvisies en de (re)organisatie van stedelijkheid.
Lezing

César Manrique: architect en beschermer van Canarisch erfgoed - Spaanstalige lezing!

13 november 2019
Bureau Europa verwelkomt de vereniging Circulo Cervantes met deze Spaanstalige lezing door Francisco Galante over het werk, gedachten- en erfgoed van de Lanzarotische kunstenaar en architect César Manrique. Beheerst u het Spaans? Dan bent u uiteraard hartelijk welkom om de lezing bij te wonen. Er wordt een beperkt Nederlandse vertaling van de gesproken tekst aangeboden.
Tentoonstelling

New Fashion Narratives

17 oktober – 3 november 2019
Save the date! Donderdag 17 oktober opent bij Bureau Europa de tentoonstelling New Fashion Narratives van FASHIONCLASH. De tentoonstelling, die te zien is tot en met 3 november, vormt een prelude op het FASHIONCLASH Festival dat van 1 t/m 3 november zal plaatsvinden.
Verhalenvertelfestival

Once Upon A Town

19 – 20 oktober 2019
​Een stadsfestival met verhalen over (on)bekende creatievelingen en lokale legendes van de gewone mens. Once Upon A Town is als festival een ode aan Maastricht, haar inwoners en de eeuwenoude traditie om verhalen (door) te vertellen. Het verhalenvertelfestival Once Upon A Town brengt Bureau Europa en de inwoners van Maastricht samen in storytelling en een reflectie op de beleving van de stedelijke omgeving. De culturele praktijk en het woord, de amateur en de professional, de kunstenaar en het publiek, het object en het verhaal, de stadsbeleving en de beeldende kunst worden zo bij elkaar gebracht
Tentoonstelling

Publieke Geheimen - Een Architectuur van de Limburgse Beeldcultuur

29 augustus – 6 oktober 2019
Jij weet het. Ik weet het. Zij daar weten het ook. Als het ons wordt gevraagd? Dan weten wij van niets. Een publiek geheim kent iedereen, maar weet officieel niemand. Ook de beeldcultuur van deze regio is zo'n publiek geheim. Wat zijn de specifieke beelden waarin wij ons herkennen? Public Secrets geeft in deze groepstentoonstelling een eerste aanzet voor een staalkaart van de actuele beeldcultuur. Beeld, beeldvorming en beeldcultuur heeft een relatie, zo niet ongekende grip op ons Zelfbeeld.

Floor van Spaendock nieuwe directeur/bestuurder van Bureau Europa

22 juli – 1 oktober 2019
Floor van Spaendonck zal met ingang van 1 oktober 2019 de functie van directeur/bestuurder van Bureau Europa vervullen. Hiermee volgt zij Saskia van Stein op die, sinds 2014, de leiding had van het Bureau en in mei haar vertrek aankondigde om een vloeiende overgang naar de volgende cultuurplanperiode mogelijk te maken. Bureau Europa is Saskia van Stein grote dank verschuldigd voor haar werkzaamheden en inzet.
Festival

Maastricht Photo Festival

20 – 29 september 2019
Tijdens het eerste Maastricht Photo Festival worden lokale fotografen gepresenteerd, wiens werk het snijvlak tussen artistieke en geografische perspectieven opzoekt. Het festival viert diversiteit en moedigt aan tot creativiteit. Het is een zoektocht naar de grenzen van de traditionele fotografie.
Symposium

Beeldvorming en -cultuur in Limburg: fotografen aan het woord

24 september 2019
We herkennen onszelf in de omgeving, ons huis, de straat, stad en regio waarmee we ons Zelf identificeren. Maar we zijn onszelf niet altijd bewust van alle, al dan niet visuele, codes en machtsstructuren die in onze ontworpen omgeving, van stad tot landschap, besloten liggen: materieel, religie, cultureel, gender, verschillende etnische achtergronden. Bureau Europa stelt deze 'publieke geheimen' in de gelijknamige tentoonstelling aan de orde. Aspecten van de regionale beeldcultuur worden bespreekbaar gemaakt en in internationaal perspectief geplaatst.
Tentoonstelling en debat

KEER – Klimaat Energie Erfgoed en Ruimte

27 juni – 28 juli 2019
Deze tentoonstelling van het Stimuleringsfonds (gefaciliteerd door Bureau Europa) over de resultaten van het Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma laat zien waarom kennis van ontwerpers en erfgoedspecialisten essentieel is bij het ruimtelijk en bestuurlijk vormgeven van transitievraagstukken op het gebied van klimaat en energie. Centraal staan zestien projecten die op lokale schaal een voorzet geven hoe deze samenwerking vorm kan geven en tot welke oplossingen het kan leiden.
Tentoonstelling en debat

De Euregio ontspoord? / L'Eurégion Déraillée?

27 juni – 28 juli 2019
De Euregio Ontspoord? is een tentoonstelling (gefaciliteerd door Bureau Europa) die die vragen stelt in een tijdperk waarin onverschrokken optimisme jegens de Euregio onverdiend lijkt.
Event

EXCHANGE ACADEMY

4 juli 2019
In het kader van EMBRACING EXCHANGE programma vindt 4 juli de EXCHANGE ACADEMY plaats, een themabijeenkomst voor onder andere studenten en onderwijsinstellingen.
Tentoonstelling

Embracing.Exchange

27 juni – 3 juli 2019
Van 28 juni tot 7 juli 2019 worden op bijzondere locaties in het Maastrichtse Sphinxkwartier de exposities CRAFT, SHINE en GENERATION KÖLN getoond over kunst en design uit de regio's Keulen, Eindhoven en Maastricht. Verspreid in het Sphinxkwartier leggen de exposities een verband met het aanwezige erfgoed en de bestaande lokale initiatieven. Ook Bureau Europa faciliteert een gedeelte van de tentoonstelling.
Wandeling

De verborgen interieurs van Maastricht

21 juni 2019
Op 15 maart vond een interieurwandeling plaats in het kader van de tentoonstelling Stucco Storico: het verhaal achter een ambacht. Wegens onvoorziene belangstelling, heb je daarom misschien niet mee kunnen lopen. We herhalen de wandeling daarom op vrijdagmiddag 21 juni.
Tentoonstelling

Digitaal Dilemma - De Architectuur van Vertrouwen

12 april – 16 juni 2019
De tentoonstelling Digitaal Dilemma - De Architectuur van Vertrouwen onderzoekt het huidige klimaat van institutioneel wantrouwen en de rol die technologie daarbij speelt. Eeuwenlang werd de kloof– die werd gedefinieerd door (verborgen) machts- en kennisstructuren – tussen de gezagsdragers binnen de kerk, de overheid, de industrie en de gewone burgers overbrugd door de Idee van vertrouwen.
Event

Dag van de Architectuur

15 juni 2019
De jaarlijkse Dag van de Architectuur staat bij Bureau Europa in het teken van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Deze vorm van bouwen, waarbij toekomstige bewoners zelf projectontwikkelaar zijn, wint aan populariteit. Maar wat komt hierbij kijken?
Event

Digital Detox - GEANNULEERD

13 juni 2019
--- GEANNULEERD --- Op donderdag 13 juni vindt er vanaf 18.00 uur een event plaats op de Markt in Maastricht. Waar wij in onze tentoonstelling Digitaal Dilemma - de Architectuur van Vertrouwen het vraagstuk centraal stellen van digitale technologie en haar invloed op de architectuur en onze samenleving, jagen we met Digital Detox het gesprek aan over digitalisering in stad en samenleving, in Maastricht en in de regio.
Rondleiding

Curatortour

6 juni 2019
Curatoren Vincent Thornhill en Guillemette Legrand leiden je rond door de tentoonstelling Digitaal Dilemma - de Architectuur van Vertrouwen

Saskia van Stein gaat Bureau Europa verlaten

1 mei – 1 juni 2019
Tot onze grote spijt moet de Raad van Toezicht melden dat Saskia van Stein, directeur, Bureau Europa op termijn gaat verlaten. We zijn Saskia zeer grote dank verschuldigd voor alle activiteiten en werkzaamheden die zij de afgelopen jaren in en voor Bureau Europa heeft gerealiseerd.
Lezing

I Am Trust: the currency of data-driven societies - door Vincent Thornhill, Guillemette Legrand en Sally Wyatt

29 mei 2019
In het kader van de tentoonstelling Digitaal Dilemma – de Architectuur van Vertrouwen, wordt prof. Sally Wyatt van de Universiteit Maastricht geïnterviewd door de curatoren, Vincent Thornhill en Guillemette Legrand, over het tijdperk van Big Data,je persoonlijke data als valuta, en het Zelf als collectief in het Internet of Things.
Duo lezing

De meervoudige ontwerppraktijk in 21e-eeuwse architectuur

22 mei 2019
Woensdag 22 mei spreken Thijs van Spaandonk -The Cloud Collective, en Mark Feron - Architectenzaak over hun ontwerppraktijk. In een veranderende maatschappij veranderen ook de thema's, de opgave, de organisatievormen en daarmee de rol van de architect.
Rondleiding

Rondleiding door de Timmerfabriek

15 juni – 15 mei 2019
Op 18 mei en op 15 juni, tijdens de Dag van de Architectuur, krijg je de unieke kans een kijkje te nemen bij Bureau Europa en de Muziekgieterij, waar de architecten van Maurer United je zal rondleiden en de verbouwingen zal toelichten. Leer hoe het Sphinxkwartier zich al vanaf 2007 aan het ontwikkelen is en welke plek de Timmerfabriek daarbij inneemt
Gesprek

Helden van Hier: Boy Bastiaens

25 april 2019
Donderdag 25 april is ontwerper Boy Bastiaens te gast bij Bureau Europa en gaat Saskia van Stein, directeur van Bureau Europa, met hem in gesprek over zijn oeuvre en zaken die hem inspireren en fascineren. Denk aan voorbeelden uit de popcultuur, muziek, maar ook strips met een klare lijn.
Event

Museumnacht Maastricht

12 – 13 april 2019
Op 12 april wordt voor de vierde maal de Museumnacht Maastricht georganiseerd. Bij 13 art venues wordt een georganiseerd dat dit jaar in het teken staat van het thema 'Lost in Space'.
Lezing

De bijzonderheden van de moderne Spaanse architectuur

3 april 2019
In deze lezing aangeboden door de Circulo Cervantes Maastricht, gaat architectuurhistoricus Suzanne Roelofs in op waarom de Spaanse architectuur zo bijzonder wordt gevonden: in een stad als Maastricht, waar ooit een uitgebreide campus van Santiago Calatrava had kunnen staan, is dat natuurlijk geen oninteressante vraag.
Installatie & debat

A State of Exception

27 maart – 3 april 2019
Op 27 maart opent 'A State of Exception' een bescheiden tentoonstelling, maar met een blik op de uitslag van de Provinciale Staten verkiezingen een zeer actuele tentoonstelling met werken van Christopher Meerdo (VS), Alina Schmuch en Franca Scholz (D), Thomas Stratmann (D) en Joram Raaijmakers (NL).
Tentoonstelling

Stucco Storico: het verhaal achter een ambacht

24 november 2018 – 24 maart 2019
Op 24 november opent Stucco Storico: het verhaal achter een ambacht bij Bureau Europa, platform voor architectuur en design. Na Design by Choice is dit de tweede tentoonstelling in onze serie over de migratie van ambachten.
Symposium

De schatkamer van Dom Hans van der Laan - met Caroline Voet en Jo Coenen

16 maart 2019
Zaterdag 16 maart presenteert de Van der Laan Stichting i.s.m. het Vlaams Architectuurinstituut en Bureau Europa het project: “De Schatkamer van Dom Hans van der Laan”.
Rondleiding door curator

Curatortour door Stucco Storico 16 februari en 16 maart

19 januari – 16 maart 2019
Remco Beckers, projectleider bij Bureau Europa en curator van de tentoonstelling Stucco Storico: het verhaaal achter een ambacht geeft driemaal een curatortour.
Lezing

Oeuvrelezing Unfold Design Studio

27 februari 2019
Tijdens deze lezing gaan Claire Warnier en Dries Verbruggen van Unfold Design Studio (Antwerpen) in op de vraagstukken en methodiek gerelateerd aan de maak- en ambachtscultuur van de 21ste eeuw. Deze lezing wordt georganiseerd in het kader van Stucco Storico: het verhaal achter een ambacht.
Stadswandeling

De verborgen interieurs van Maastricht

15 maart – 15 februari 2019
Stadshistoricus Servé Minis neemt je mee op een wandeling door de Maastrichtse binnenstad, waarbij een aantal indrukwekkende locaties worden aangedaan. Je wordt uitgenodigd onbeschaamd voyeur te zijn in de wethouders- en secretaressekamers in het stadhuis, de Spiegelzaal van de universiteit, de woningen van de gegoede burgerij en nog meer bijzondere plekken waar je normaal niet gauw komt.
Lezing

Ornament, ritueel en identiteit in hedendaagse architectuur en design

14 februari 2019
Architect Willem Jan Neutelings en architectuuronderzoeker Marius Grootveld belichten de rol van het ornament, niet vanuit zijn historische maar juist hedendaagse toepassing. In hedendaagse architectuur, ontwerp en stedenbouw lijkt ornamentiek een verminderde rol te spelen ten opzichte van het verleden, maar klopt dit wel? Deze lezing wordt georganiseerd in het kader van Stucco Storico: het verhaal achter een ambacht.
Lezing

Het Gilde in de 21e eeuw: didactiek en erfgoedbehoud op nationale schaal

17 januari 2019
Door Wijnand Freling (auteur van Stucwerk in het Nederlandse Woonhuis uit de 17e en 18e eeuw), Anton van Delden (voorzitter van het Neerlandsch Stucgilde) en Angelique Friedrichs (onderzoeker en restaurateur bij het SRAL Maastricht).
2018 →
Lezing

Voedsellandschappen in verandering: Han Wiskerke over problematiek en oplossingen

28 november 2018
Op 28 november geeft Han Wiskerke, hoogleraar rurale sociologie aan de Universiteit van Wageningen, een lezing over de wereldwijde voedselproblematiek en de mogelijke toekomstbestendige oplossingen. Niet slechts economische en sociale criteria zijn belangrijk in het vinden van deze oplossingen, maar we moeten ook kijken naar de ruimtelijke kwaliteiten van het landschap en de manier waarop we dit inrichten.
Verhalenvertelfestival

l'Art pour Elkaar - Stedelijk verhalenvertelfestival

10 – 11 november 2018
Zaterdag 10 en zondag 11 november vindt l'Art pour Elkaar plaats. Dit is een nieuw cultureel festival in Maastricht, waarbij het vertellen van verhalen en de beleving van de stad centraal staan en er van alles te beleven valt.
Netwerk event

Meet the Maker #04

3 – 4 november 2018
In het weekend van 3-4 november vindt alweer de 4de editie van Meet the Maker plaats!
Netwerk event

Euregional Portfolio day for designers - Meet the Maker editie

3 november 2018
In het kader van Meet the Maker, wordt kunstenaars, architecten en designers op zaterdag 3 november van 15:00 - 17:00 uur de mogelijkheid geboden om hun werk te tonen tijdens de Euregional Stakeholders in the field of design.
Lezingen, rondleidingen en events

The Third Space - The Space and Spatiality in the works of Krisztina de Châtel Publieksprogramma

9 september – 14 oktober 2018
Ter gelegenheid van de tentoonstelling The Third Space wordt er een bijzonder publieksprogramma georganiseerd.
Tentoonstelling

The Third Space - Space and Spatiality in the works of Krisztina de Châtel

9 september – 14 oktober 2018
In samenwerking met de Nederlandse Dansdagen opent op 9 september, bij Bureau Europa, platform voor architectuur en design, de tentoonstelling The Third Space. Deze tentoonstelling wordt georganiseerd ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de choreografe Krisztina de Châtel.
Netwerk event

Open call: Meet the Maker

1 – 10 oktober 2018
Ben jij een maker en werk je in de Euregio? Wil jij je werk bij Bureau Europa tentoonstellen en het presenteren aan een selecte groep professionals en andere makers, waarmee je een constructief en inspirerend gesprek kunt aangaan? Dan is dit jouw kans! Doe mee aan de Meet the Maker Open Call.
Dialoog

The body-space dialoog

28 september 2018
The body-space dialoog, een diepgaand gesprek met de grand dame van de Nederlandse moderne dans, Krisztina de Châtel, over haar leven, haar oeuvre, en de bij Bureau Europa tentoongestelde werken alsmede haar nieuwste installatie.

Bureau Europa sluit tijdelijk de deuren vanwege renovatie

Vanaf 14 mei sluit Bureau Europa, platform voor architectuur en design, tijdelijk haar deuren. De Timmerfabriek, het ruim 100 jaar oude gebouw waarin Bureau Europa is gevestigd, wordt grondig onder handen genomen door de Gemeente Maastricht.

Bureau Europa bewaarder van OMA's EU United vlag

18 april – 31 juli 2018
Van alle Europese vlaggen, ontwierp OMA/AMO een vlag met een barcode.Waar de Europese vlag nu een vast aantal sterren heeft, kan de barcode nog verder uitgebreid worden met elke nieuwe lidstaat van de EU.
Debat

Maastricht Modestad: feit of fictie?

29 juni 2018
Op zoek naar een nieuwe identiteit, probeert Maastricht een aantal rollen uit. Maakstad, Muziekstad, Modestad. Waar Bureau Europa op 7 juni bevraagt of Maastricht er goed aan doet zich als Maakstad te profileren, staat op 29 juni centraal of Maastricht Modestad feit of fictie is.
Tentoonstelling & presentaties

Embracing.Exchange

1 – 10 juni 2018
Van 1 tot 10 juni vindt in het Eiffelgebouw Embracing.Exchange plaats. Geselecteerde ontwerpers en instellingen werken 10 dagen samen aan een grote expositie, lezingen, debatten en matchmaking events. Elke dag zijn er ontwerpers aanwezig die bezoekers rondleiden.
Rondleiding

Rondleidingen bij Artifort en Mosa

8 juni 2018
Hoe staat het met de maakindustrie in Maastricht en omgeving, welke exportproducten kenmerken Maastricht? Wat is Maastrichts design? In het kader van de tentoonstelling Embracing.Exchange, organiseert Bureau Europa, platform voor architectuur en design, twee korte rondleidingen door twee lichtende voorbeelden van de ontwerpende industrie, met een rijke geschiedenis, binnen en buiten de stad.
Debat

Maastricht Maakstad: feit of fictie?

7 juni 2018
In het kader van de tentoonstelling Embracing.Exchange, organiseert Bureau Europa op donderdagavond 7 juni een debat over de potentie van maakstad Maastricht met René Holten - meubelontwerper, José Maase - industrieel ontwerper bij MOSA, Pieter Paul van de Wouw - beleidsmedewerker Cultuur en Economische Zaken bij de Gemeente Maastricht en Theo Ploeg - fictional sociologist en docent iArts.
Event

2 juni: Dag van de Architectuur

2 juni 2018
Op 1 en 2 juni 2018, tijdens de Dag van de Architectuur Zuid-Limburg, slaan Bureau Europa en SCHUNCK* de handen ineen. In samenwerking met diverse regionale partners presenteren we een programma van DOEN en BELEVEN. Bureau Europa neemt bezoekers mee door het Belvédèregebied voor rondleidingen, bezichtigingen, tekst en uitleg, muziek en een wandeling door groen, langs water en onder beton.
Lezing

De Week van het Nieuwe Maastricht: Keynote lezing Charles Landry

1 juni 2018
De WNM18 start maandag 28 mei op verschillende plekken in de stad en wordt afgesloten met een keynote lezing van Charles Landry op vrijdag 1 juni. Charles Landry is auteur, spreker en international adviseur.
Tentoonstelling

Locus populi ubi?

11 – 13 mei 2018
Dickers werken zijn heel divers en variëren van het ontwerpen en maken van maquettes, installaties tot tekeningen van arcologische steden, waar architectuur en ecologie versmelten.

Jaarverslag 2017

Met trots kijken we terug op 2017, een jaar waarin veel gebeurde en we dankbaar terugkijken op inspirerende samenwerkingen. Het was een jaar waarin de economische crisis ten einde kwam, de conjunctuur aantrok, de bouwsector kampte met een groot banentekort en de opdrachten en opgaven die eerder in de koelkast waren gezet, weer op agenda’s en in portefeuilles belandden.
Wandeling

Expeditie Zilverschoon en de Mobiele Keuken

29 april 2018
Al eens hondsdraf gegeten, melganzenvoet of zilverschoon? Op zondag 29 April laten kunstenaars Janna Navis en Esther van de Pas je tijdens Expeditie Zilverschoon kennismaken met de eetbare wilde planten van Maastricht.
Event

GEN ART HUB

25 april 2018
Maastricht Academy of Media Design and Technology organiseert in samenwerking met Bureau Europa GEN ART HUB. Op 25 april tonen studenten de resultaten van een 8 weken lange ontdekkingstocht over generatieve kunst en design.
Lezing

Helden van Hier: oeuvrelezing door Bas van der Pol

24 april 2018
Elk half jaar zet Bureau Europa een ontwerper of architect, die zijn of haar stempel heeft gedrukt op de vormgeving van Maastricht, in de spotlights. Na eerdere edities met onder meer Jo Coenen, Maurice Mentjens, ontwerpbureau Zuiderlicht en landschapsarchitecten Lotte de Moor en Barry Kerckhoffs, is nu architect Bas van der Pol - The Element A - aan de beurt met een oeuvrelezing over zijn werk in Maastricht, Nederland en Afrika.
Lezing

De Staat van Europa: de toekomst van de Unie

18 april 2018
Luuk van Middelaar en Joop de Vries spreken in deze lezing over bureaucratie en burgerschap in de Europese Unie, de Europese democratische identiteit en de toekomst die Europa tegemoet gaat.
Presentatie

De Toonzaal #2: Chantal Le Doux

7 maart – 15 april 2018
In De Toonzaal ontmoeten toevallige voorbijgangers elke zes weken terloops een andere ruimtelijke of beeldende ervaring. Chantal Le Doux is de tweede kunstenaar die zij zullen ontmoeten.
Tentoonstelling

Unvollendete. Nooit gebouwd Maastricht

15 december 2017 – 15 april 2018
Hoe komt het dat projecten vol architectonische ambitie soms stagneren? Welke factoren beïnvloeden het slagen of falen van een stedelijke plannen? Unvollendete, nooit gebouwd Maastricht geeft inzicht in de complexiteit waarbinnen stedenbouwkundigen, architecten, landschapsontwerpers, politici en projectontwikkelaars werken. In het krachtenveld van stadvisies, beleidsnota’s, publieke opinie, de economische conjunctuur, culturele Zeitgeist, manoeuvrerende ontwerpers, wil Bureau Europa een lans breken voor het experiment. Met een verwijzing naar Schuberts onvoltooide symfonie, onderzoekt Bureau Europa in deze tentoonstelling hoe Maastricht eruit zou zien, als een aantal niet gelukte projecten toch geslaagd waren.
Event

Museumnacht Maastricht

13 – 14 april 2018
Vrijdag 13 april vindt voor de 3de maal Museumnacht Maastricht plaats en openen 13 kunstinstellingen tot 1 uur 's nachts de deuren!
Rondleiding

Curatortour Unvollendete. Nooit gebouwd Maastricht

17 februari – 14 april 2018
Remco Beckers, projectleider bij Bureau Europa en curator van de tentoonstelling Unvollendete. Nooit gebouwd Maastricht geeft een curatortour op 17 februari, 17 maart en 14 april.
Reflectiebijeenkomst

Reflectiebijeenkomst Stad & Spoor

11 april 2018
Op 11 april vindt de laatste bijeenkomst plaats in de interactieve lijn voor Stad en Spoor. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Bureau Europa en onderzoeksbureau Pantopicon i.s.m. de Gemeente Maastricht.
Fietstocht & wandeling

De Groenwandeling van Maastricht: een ander verhaal dan van de stenen van Maastricht.

7 april 2018
Fiets en wandel zaterdag 7 april samen met landschapshistoricus Fon Habets en landschapsarchitecte Jacqueline Verhees door Maastricht en kom meer te weten over de Maastrichter groenstructuren,
Lezing

Maastricht: ooit af? Lezing door Jo Coenen, John Wevers en Rein Geurtsen

6 april 2018
De stedenbouwkundige, de architect en de politicus: Rein Geurtsen, Jo Coenen en John Wevers over ontwikkelingen en urgenties in Maastricht
Lezing

Super Local - Pim Baarsen en Pavilions for Okana - Ellen Rouwendal/Laura Straehle over ontwerpen en goed doen

21 maart 2018
Wat is de juiste ethische en morele balans tussen goeddoen en de ambitie hebben om ontwerpkwaliteit toe te voegen aan de maatschappelijke context waarbinnen kunstenaars en ontwerpers voor in de armere landen werken? Ontwerpers Pim van Baarsen (SuperLocal) en Ellen Rouwendal en Laura Straehle (Pavilions for Okana) hebben ervaring met dit vraagstuk.
Kinderworkshop

Maquettes bouwen: bouw je stad van de toekomst

13 – 15 maart 2018
In het kader van de tentoonstelling Unvollendete. Nooit gebouwd Maastricht worden er twee kinderworkshops georganiseerd, voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar.
Webinar

Start E-Words starts in Maastricht

8 maart 2018
De Europe for Citizens grant is een Europese subsidie die toegekend wordt aan projecten die bijdragen aan een beter begrip van burgerschap in de Europese Unie, met oog op haar geschiedenis en diversiteit. De gehonoreerde programma’s vergroten de aandacht voor herdenking, collectieve geschiedenis en waarden en democratisch bewustzijn. In 2017 is de grant toegekend aan het project E-Words. Na de kick-off in Siena op 12 oktober 2017, wordt de eerste activiteit op 8 maart gehouden: een webinar tussen de Universiteit Maastricht en de Universiteit van Siena, waarin studenten en het publiek in debat kunnen over de thema’s identiteit en mensenrechten.
Rondetafelgesprek

De verkiezingen: de toekomst van de ruimtelijke en stedelijke kwaliteit van Maastricht

7 maart 2018
Weet jij al waar je op gaat stemmen? Op woensdag 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Er spelen uiteraard een hoop issues, maar ook het stadsbeeld en de ontwikkeling van Maastricht, het verbeteren van de stedelijke kwaliteit, behoren daartoe
Lezing

Is het af? Christophe van Gerrewey en Huub Smeets over utopieën in de praktijk

1 maart 2018
Architectuurfilosoof en auteur Christophe van Gerrewey en Huub Smeets, voormalig directeur Stadsontwikkeling in Maastricht, gaan in gesprek over utopisme en praxis in architectuur- en stedenbouwontwerp en -realiteit.
Tentoonstelling

De Toonzaal: Joep Hinssen

11 januari – 25 februari 2018
De Toonzaal biedt beeldend kunstenaars, ontwerpers en architecten een venster. Grenzend aan de straat tonen zij werk dat onderzoekend, beelden of kritisch ingaat op vraagstukken gerelateerd aan het publieke domein.
Debat

Huis / Zorg/ Architectuur

7 februari 2018
Een debat waarin de spanning wordt gezocht tussen de institutionele vereisten en normen, de 'zorg-normen', maar ook wordt de veronderstelde goedheid van huiselijkheid ter discussie gesteld.
Lezing

2de lezing Stad en Spoor: Nieuwe regionale connectiviteit: van hyperlokaal naar interregionaal.

7 februari 2018
Stedenbouw, verkeerskunde en regionale connectiviteit ontmoeten elkaar rondom het station. Het station is niet alleen een knooppunt in de stad, maar ook op regionaal, zelfs Euregionaal vlak op het snijvlak van economische, culturele en ecologische belangen waar de stad Maastricht zich in de 21e eeuw voor inzet.
Lezing

Ontwerp je Stad: een filosofie in de praktijk gebracht

31 januari 2018
Waarom wordt Maastricht door stedenbouwers zo'n aantrekkelijke stad gevonden? Waarschijnlijk vanwege zowel de historische structuur van de stad, als de recente stedenbouwkundige projecten.De stad is continu in ontwikkeling, een weloverwogen en gestaag proces. Maar hoe vindt deze ontwikkeling plaats, welk gedachtegoed wordt ermee belichaamd, hoe wordt het in de praktijk gebracht? Universitair docent Jacob Voorthuis en stedelijk socioloog Hans Hoorn gaan hierover in gesprek.

Nieuwjaarsborrel 2018

11 januari 2018
De gezamenlijke nieuwjaarsborrel van Bonnefanten Museum Maastricht, Van Eyk, Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, Hogeschool Zuyd en Bureau Europa, platform voor architectuur en design wordt dit jaar georganiseerd door Marres en Bureau Europa.
Tentoonstelling & presentaties

Ondernemende Ontwerpers - De renaissance van de maakcultuur in Maastricht

10 november 2017 – 7 januari 2018
Ondernemende Ontwerpers toont talent uit verschillende ontwerpdisciplines en van verschillende generaties. Ieder vanuit de eigen kennis en vaardigheden, vaak over de grenzen van hun eigen vakgebied heen. Iedere twee weken staat een nieuw drietal ontwerpers* centraal. Deze drietallen vertegenwoordigen een specifieke positie in hun (ontwerp)discipline. Daarnaast zijn ze voorlopers van de hedendaagse trends en tendensen binnen design.
Workshop

Kinderworkshop maquettes bouwen met Sandrien Wansink

4 januari 2018
Op 4 januari wordt door beeldend kunstenaar en docent kunsteducatie Sandrien Wansink een workshop maquette bouwengegeven. Deze gratis workshop is voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar en duurt anderhalf uur.
2017 →
Lezing

Groeten uit Maastricht: verleden, heden, toekomst van Maastricht Porseleinstad

30 november 2017
In het kader van de tentoonstelling Groeten uit Maastricht - van 11 november t/m 7 januari - in het Eiffelgebouw, organiseert Bureau Europa een lezing over Maastricht Porseleinstad door Piet Stockmans en José Maase. Niet alleen heeft Maastricht een rijke, grootindustriële en internationale geschiedenis in de porseleinproductie, maar tevens een veelbelovende toekomst. Mosa bestaat in 2018 135 jaar en is nog lang niet uitgerangeerd.
Tentoonstelling

The Materiality of the Invisible

29 augustus – 26 november 2017
Op 29 augustus 2017 openen Van Eyck, Marres en Bureau Europa, de tentoonstelling The Materiality of the Invisible. Verspreid over de deelnemende instellingen tonen 35 kunstenaars de actualiteit van de archeologie voor de hedendaagse kunst en architectuur.
Lezing, rondleiding en performance

De Mobiele Stad: het stationsgebied in ontwikkeling

16 november 2017
Er gebeurt veel rondom het station in Maastricht. Zijn de investeringen die nu gemaakt worden in het stationskwartier een stedelijke noodzaak? Of kan hetzelfde, of zelfs meer, worden bereikt door op een andere manier naar vervoer en mobiliteit te kijken? Welke ideeën leven er bij de dagelijkse gebruiker van het station en haar omgeving? Na deze dubbellezing van Jake Wiersma en Daniel Jongtien kun je met hen gesprek en antwoord krijgen op deze vragen.
Lezing

De Staat van Europa: Maurer United Architects en Yuri Veerman over symboliek in Europa

9 november 2017
Binnen de zesdelige serie 'De Staat van Europa', gestart op 22 februari in het teken van het jubileumjaar van het Verdrag van Maastricht, spreken Marc en Nicole Maurer en Yuri Veerman in deze vierde lezing over symbolische waardes in het moderne Europa, zoals deze tot uitdrukking komen in architectuur, ontwerp, politiek en maatschappij
Lezing

Forensic Architecture and digital archaeology

6 november 2017
Lezing door de Israëlische architect Eyal Weizman, keynote en boegbeeld van Forensic Architecture. Aan zijn lezing gekoppeld zal Femke Snelting, van Constant (Brussel), spreken over digitale archeologie.
Lezing & workshop

Vormstof en het nieuwe porselein

3 – 4 november 2017
Wat getuigt er in Maastricht nog van het porseleinverleden? In een gepassioneerd pleidooi breken Jo Schoenmakers en Marjo de Vries van Vormstof een lans voor porselein en voor een Maastrichtse trots en hernieuwd bewustzijn van de rijke geschiedenis die Maastricht in deze als ambachtsstad had en nog steeds heeft.
Lezing

Helden van Hier: Archeologie en landschapsontwikkeling - Vullings de Moor en Bureau Verbeek

25 oktober 2017
Nieuwsgierig naar de verhalen achter de vormgegeven omgeving van je eigen regio? Regelmatig zet Bureau Europa ontwerpers of architecten in de spotlight die hun stempel hebben gedrukt op – de vormgeving van – de regio. Op woensdag 25 oktober is het de beurt aan hergebruiks- en landschapsarchitectuur: Lotte de Moor van Vullings de Moor en Barry Kerckhoffs van Bureau Verbeek.
Lezingen, rondleiding en film

Publieksprogramma The Materiality of the Invisible

13 – 24 oktober 2017
Bureau Europa, Marres en Van Eyck hebben in het kader van de tentoonstelling The Materiality of the Invisible een bijzonder publieksprogramma samengesteld.
Lezing

Evaluating Alternatives: ontwerpen met afval - ROTOR en Superuse Studios

12 oktober 2017
Op donderdag 12 oktober geven Lionel Devlieger - ROTOR en Jos de Krieger - Superuse Studios een lezing in het kader van onze serie ‘Evaluating Alternatives’, waarin we de veranderde rollen van de architect en ontwerper belichten. Een onderwerp dat in de afgelopen jaren al veel is besproken, zowel binnen de discipline zelf, als door hen die veel vertrouwen toedichten aan het probleemoplossend vermogen van ontwerpers.
event

For All, By All - Nederlands paviljoen op EDIT in Toronto

28 september – 8 oktober 2017
Van 28 september tot 8 oktober 2017 vindt in Toronto de Expo for Design, Innovation & Technology (EDIT) plaats, een 10-daags festival, dat de intersectie van design, innovatie en technologie onderzoekt. Het gezamenlijke voorstel van Bureau Europa, Bright - The Cloud Collective, This must be the Place, in samenwerking met Metabolic en ZUS, won de pitch met de inzending For All, By All. Naast het paviljoen verzorgen de bureaus een parallelprogramma van lezingen en discussies.
Lezing

De Thermen van Coriovallum: ontwerpen aan erfgoed

21 september 2017
Oprichter van de ontwerpstudio De Thermen van Coriovallum, Jules Schoonman, gaat in gesprek met Karen Jeneson, conservator bij het Thermenmuseum in Heerlen.
Lezing

Het Parcours: een lezing van Beatrice de Fraiture

10 september 2017
Tijdens het Parcours opent Bureau Europa haar deuren met de tentoonstelling The Materiality of the Invisible. De Maastrichtse archeologe Beatrice de Fraiture is uitgenodigd een lezing te geven over de noodzaak van onderzoek naar en restauratie van opgravingen en te koppelen aan het huidige Thermenmuseum.
Lezing

Exist, Will Exist: DaF-architecten en RAAAF over hun omgang met het bestaande

5 september 2017
Welke denkmodellen bestaan er binnen de architectuur, rondom het omgaan met de bestaande omgeving? Welke overwegingen komen eraan te pas bij nieuwe ontwerpen, welke symboliek en betekenisgeving zijn het eindresultaat? Catherine Visser - DaF-architecten en David Habets - RAAAF gaan in deze dubbellezing in op deze vragen. Ze lichten het onderzoekend ontwerpen door de architect en nieuw ervaren van beladen, cultureel erfgoed door de kunstenaar toe vanuit eigen missie, praktijken en ervaringen.
lezing

De Staat van Europa

 
Op woensdag 22 februari start bij Bureau Europa een nieuwe serie gesprekken met de titel 'De Staat van Europa'. In de serie De Staat van Europa onderzoeken we conditie van een continent.
Tentoonstelling

Maastricht, Stenen Stad

30 juni – 7 augustus 2017
Op 30 juni opent bij Bureau Europa de tentoonstelling Maastricht, Stenen Stad, in samenwerking met TU Delft en MMIA.
rondleiding

Wandeling 'Maastrichter Steen' op 14 & 29 juli

14 – 29 juli 2017
Vrijwel alle belangrijke monumenten in Nederland bevatten een aanzienlijke hoeveelheid natuursteen. Instandhouding van deze monumenten is van groot belang, niet alleen vanuit cultuurhistorische overwegingen, maar ook vanuit economische overwegingen. Denk maar eens aan de toeristen die bezoekjes brengen aan oude binnensteden.
Symposium

Helden van Hier: Zuiderlicht

7 juli 2017
Elk half jaar zet Bureau Europa een ontwerper of architect die zijn of haar stempel heeft gedrukt op - de vormgeving van - Maastricht in de spotlights. Na eerdere edities met onder meer Jo Coenen en Maurice Mentjens is nu Ontwerpbureau Zuiderlicht aan de beurt. Dit bureau voor visuele communicatie en meervoudig winnaar van de Red Dot Design Award, bestaat 30 jaar en organiseert samen met Bureau Europa een feestelijk mini-symposium over de kracht van design.
Lezing

‘Grondstof Herzien’ over het archtectonisch potentieel van materialen en verhalen Rademacher de Vries en Werkstatt

4 juli 2017
Architecten Christopher de Vries/Rademacher de Vries Architecten en Raoul Vleugels/Werkstatt gaan in gesprek.
Tentoonstelling

Intensive Care, Architectuur en Design in de Zorg

6 april – 25 juni 2017
Op 6 april opent wethouder Mieke Damsma bij Bureau Europa, platform voor architectuur en design de tentoonstelling 'Intensive Care, Architectuur en Design in de Zorg'. Deze tentoonstelling over zorg, ruimtelijk ontwerp en design onderzoekt de zorgopgaven van de 21ste eeuw, vanuit verschillende invalshoeken en ontwerpdisciplines.
Lezing

Schone schijn: manipulerende zorg en architectuur bij Alzheimer - door Henri Snel, Ruud Hendriks en Ike Kamphof

22 juni 2017
De komende decennia zullen worden gekenmerkt door een grote groei van het aantal patiënten met de ziekte van Alzheimer en de behoefte aan specifieke verzorgingstehuizen.
workshop

Expeditie Zilverschoon

18 juni 2017
Al eens hondsdraf gegeten, melganzenvoet of zilverschoon? Zondag 18 juni laten kunstenaars Janna Navis en Esther van de Pas je tijdens Expeditie Zilverschoon kennismaken met de eetbare wilde planten van Maastricht. Expeditie Zilverschoon koppelt de mens in de stad opnieuw aan de natuur, en in het bijzonder aan wilde planten en 'onkruiden' die voor de mens nuttig zijn: de eetbare.
event

Dag van de Architectuur

17 juni 2017
Op 17 juni viert Maastricht de 'Dag van de Architectuur' en staan de schijnwerpers op het belang van de architectuur in de stad. Iconische gebouwen openen hun deuren en tonen wat architectuur kan doen voor de kwaliteit van onze leefomgeving, de oplossing van grote sociaaleconomische en ruimtelijke vraagstukken en de democratisering en verduurzaming van de stedelijke omgeving.
Lezing

De Staat van Europa: Indira van 't Klooster over de identiteit van Europese architectuur

15 juni 2017
Binnen de serie De Staat van Europa, een lezingserie van Bureau Europa die is gestart in het teken van het jubileumjaar van het Verdrag van Maastricht, spreekt Indira van 't Klooster over de Europese signatuur van de gebouwde omgeving. Van 't Klooster is oprichter en hoofdredacteur van A10 new European architecture Cooperative, het platform voor de architectuur in Europa.
Tentoonstelling

Tenstoonstelling van de winnaar en genomineerden van de Hermine van Bers Kunst Prijs tijdens KunstTour

2 – 4 juni 2017
Op vrijdag 2 juni werd bij Lumière de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs uitgereikt aan Mike Moonen tijdens de opening van het KunstTour-weekend.

Jaarverslag 2016

Met trots kijken we terug op 2016, een bewogen jaar. Met zichtbare en minder zichtbare projecten binnen de Limburgse regio en ver daarbuiten hebben wij een bijdrage geleverd aan het denken, beleven en het tonen van maatschappelijke en culturele kwesties zoals deze zich voordoen in het domein van de vormgegeven omgeving.
Lezing

Een avond over de relatie tussen natuur en zorgarchitectuur door Agnes van den Berg en Matthias Rottmann/De Zwarte Hond

31 mei 2017
Op 31 mei treedt Agnes van den Berg, omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving aan de Rijksuniversiteit Groningen, in gesprek met Matthias Rottmann, architect en partner bij architectenbureau De Zwarte Hond.
rondleiding

Meet Maastricht Festival: rondleiding door Intensive Care

26 mei 2017
Tijdens het Meet Maastricht Festival, dat plaatsvindt van 26 t/m 28 mei, verzorgt Bureau Europa op vrijdag 26 mei een Engelstalige rondleiding door de tentoonstelling Intensive Care, Architectuur en Design in de Zorg. Na de rondleiding voeren de deelnemers een interactieve discussie over hun eigen opvattingen over welzijn en zorg, vanuit hun eigen culturele achtergronden.
Lezing

'De vloeibare stad' door Floor Milikowski

18 mei 2017
Donderdag 18 mei geeft Floor Milikowski op uitnodiging van Stad.Academie, de academie voor stadmakers, een lezing getiteld 'De vloeibare stad'. Deze titel, vrij refererend naar het begrip ‘liquid modernity’ van de socioloog en filosoof Zygmunt Bauman, gaat er van uit dat de vloeibare stad is op te vatten als een voortdurend ontstaan, als permanente verstedelijking.
lezing

Frank Kolkman over alternatieven voor de hierarchische superioriteit van de farmaceutisce industrie

19 april 2017
Designer Frank Kolkman geeft een lezing binnen het kader van de tentoonstelling Intensive Care, architectuur en design in de zorg. Zijn respondent zal Marijke Linthorst zijn, voormalig lid van de Eerste Kamer en redactrice bij het tijdschrift S&D van de Wiardi Beckman Stichting.
Lezing

Bernard Hulsman over 'Het geheim van Palladio'

13 april 2017
Bernard Hulsman, redacteur architectuur van NRC Handelsblad, zal in de lezing 'Het geheim van Palladio' aan de hand van het werk van de Italiaanse renaissance-architect Andrea Palladio (1508-1580) laten zien en horen welke rol imitatie in de architectuur speelde. Aan de hand van gebouwen uit Engeland, de Verenigde Staten, Duitsland, Nederland en Rusland zal Hulsman uiteenzetten zien hoe groot de invloed van Palladio op de architectuur is geweest.
event

Museumnacht Maastricht

7 – 8 april 2017
Op vrijdag 7 april vindt de Museumnacht Maastricht plaats. Tijdens deze tweede editie openen maar liefst 13 culturele instellingen openen hun deuren tot 1 uur ’s nachts! Naast de vaste, lopende tentoonstellingen presenteert elke instelling een speciaal programma vol performances, workshops, artist talks, exclusieve rondleidingen, previews, drinks & beats.
workshop

Workshop MedicijnFabriek: natuurlijke medicijnen voor de onderbuik!

7 april 2017
Tijdens de Museumnacht Maastricht, op vrijdag 7 april kun je deelnemen aan een workshop van Circus Engelbregt. Onder begeleiding van vakkundig opgeleide laboranten onderzoek je in het Frontenpark de helende werking van de natuur en fabriceer je – gebaseerd op persoonlijke klachten – je eigen medicijn. Deze workshops zijn onderdeel van de tentoonstelling Intensive Care, Architectuur en Design in de Zorg.
Debat & theater

Club Romance

29 maart 2017
'Club Romance' is het contextprogramma van 'Tasso & Jeanne d'Arc' de voorstelling van het Nationale Toneel. Deze voorstelling wordt gespeeld op 29 maart in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen.
lezing

De Staat van Europa: lezing door prof.dr. Mathieu Segers

28 maart 2017
Op 28 maart geeft Prof. dr. Mathieu Segers de tweede lezing in de serie met de titel 'De Staat van Europa'. In de serie 'De Staat van Europa' onderzoeken we conditie van een continent.
event

TEFAF Pop-up hotel 'To Many Places'

11 – 13 maart 2017
Van 10 tot en met 19 maart verandert Bureau Europa, platform voor architectuur en design, in het TEFAF Pop-up Hotel. In samenwerking met The Student Hotel - onze nieuwe overburen - en ontwerpster Emmy Polkamp is een bijzonder programma ontwikkeld.
event

Meet the Maker

12 maart 2017
Op zondag 12 maart 2017 vindt bij Bureau Europa, in samenwerking met grafisch ontwerpbureau Studio Noto, ‘Meet the Maker’ plaats. Tijdens 'Meet the Maker' bieden we talent uit de Euregio de kans hun werk te tonen en in dialoog te gaan met als doel duurzame samenwerking en netwerken te laten ontstaan.
duo lezing

De Staat van Europa, duolezing door OMA/AMO Stephan Petermann en XML David Mulder

22 februari 2017
Op woensdag 22 februari start bij Bureau Europa een nieuwe serie gesprekken met de titel 'De Staat van Europa'. Stephan Petermann - OMA/AMO en David Mulder - XML Architecture Research Urbanism geven beiden een presentatie over de manier waarop zij 'bouwen' aan 'de Staat van Europa'. Beide bureaus onderzoeken al langere tijd de betekenis, identiteit en de diverse manieren van representatie van de Europese unie.
onderzoek

Studenten ontwerpen voor het Thermenmuseum

10 februari 2017
Op 10 februari start ontwerpstudio De Thermen van Coriovallum aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst te Rotterdam. De studio is opgezet door Jules Schoonman - namens Bureau Europa - en Caspar Frenken en wordt ondersteund door het Heerlense Thermenmuseum.
rondleiding

Curator tour door Maasparadox

22 januari 2017
Op zondag 22 januari geeft Han Dijk, co-curator van Maasparadox, een publieke rondleiding door de tentoonstelling Maasparadox. Han is oprichter en directeur van POSAD, een stedenbouwkundig ontwerpbureau voor ruimtelijke planning en strategie.
Tentoonstelling

Maasparadox: culturele veerkracht in tijden van klimaatverandering

5 november 2016 – 22 januari 2017
Water is voor ons zowel een vloek als een zegen. We zijn ervan afhankelijk voor drinkwater, landbouw, en recreatie, maar het veroorzaakt ook overstromingen. Nederland heeft een lange traditie in ontwerpen met water, maar helpt die kennis ons om voorbereid te zijn op de toekomst? Maasparadox is een tentoonstelling waarin ontwerpers, kunstenaars, en bewoners nadenken over de invloed van de klimaatverandering op het leven van mensen in de Maasregio.
lezing

Transformatie van de ENCI

19 januari 2017
De aanleg van de trap aan de Luikerweg is een belangrijke mijlpaal in de transformatie van de ENCI-groeve. Na bijna honderd jaar wordt de groeve in 2017 weer toegankelijk gemaakt voor publiek.
2016 →
discussie

Love Foundation & Marius Jopen

13 december 2016
Op dinsdag 13 december komen de Love Foundation en grafisch ontwerper Marius Jopen op bezoek bij Bureau Europa voor een discussie over de effectiviteit van (water-) ontwikkelingsprojecten en de rol van ontwerp & branding daarbij.
Lezing

Evaluating Alternatives: Marco Vermeulen

8 december 2016
Op donderdag 8 december geeft Marco Vermeulen een lezing in het kader van onze serie ‘Evaluating Alternatives’, waarin we de veranderde rollen en verdienmodellen van de architect en de ontwerper belichten. Aan de hand van recente projecten zoals het Biesbosch Museumeiland, en de herziening van Klavertje 4, zal Marco ingaan op de noodzakelijke verbreding van het architectuurvak.
rondleiding

Maasparadox: rondleiding door curator Ruben Pater

26 november 2016
Op zaterdag 26 november, 13:30 uur, verzorgt curator Ruben Pater een tour door de tentoonstelling Maasparadox. Deelname is gratis!
lezing

Duo-lezing: Jalila Essaïdi en Mike Thompson

15 november 2016
Op 15 november zijn Jalila Essaïdi en Mike Thompson te gast bij Bureau Europa. Ze zullen laten zien hoe samenspel tussen technologie, wetenschap, kunst en ontwerp leidt tot innovatie op nieuwe gebieden.
Bustour

Contemporary-Art-Bus tour door de Euregio

12 – 13 november 2016
Veertien instellingen voor hedendaagse kunst, gelegen in de Euregio en verenigd in Very Contemporary, organiseren op zaterdag 12 en zondag 13 november de Contemporary-Art-Bus tour.
wandeling

Wandeling langs de Grensmaas in Itteren

12 november 2016
Op zaterdag 12 november organiseert Bureau Europa een rondleiding door Itteren, het epicentrum van het Grensmaas project dat in 2008 van start is gegaan.
Stadsgesprekken

Maurice Hermans over De Antistad

19 oktober 2016
Op 19 oktober gaan we in gesprek met Maurice Hermans, de auteur van het onlangs verschenen boek 'De Antistad'. De publicatie toont de wordingsgeschiedenis van Nederlands meest vergrijzende, meest transitionele en volgens sommigen meest mislukte stad: Heerlen.
installatie

Nederlandse Dansdagen bij Bureau Europa: Nightwalking II

8 oktober 2016
Op 7, 8 en 9 oktober toont Festival de Nederlandse Dansdagen de top van de Nederlandse dans in Maastricht. Van urban dance en avant-garde tot moderne dans en klassiek ballet door toonaangevende gezelschappen, zoals Het Nationale Ballet, Nederlands Dans Theater en Scapino Ballet Rotterdam. En ook het beste van jong choreograferend Nederland presenteert spraakmakende voorstellingen. Bureau Europa is de locatie van 'Nightwalking II', een bijzondere, interdisciplinaire installatie, waarin je zelf voor even de wereld kunt ervaren van iemand die geboren is met doofblindheid.
debat

Oude fabrieken voor een nieuwe stad. De erfenis van 'de Sphinx'

5 oktober 2016
Het Sphinxkwartier ontwikkelt zich in rap tempo tot een creatieve en ondernemende stadswijk. Toch laten de oude fabrieken, en het definitieve vertrek van 'De Sphinx' (eind 2015), een leegte achter. Kan de ‘hippe’ herbestemming dit gat vullen?
Tentoonstelling

Bronsgroen Eikenhout - van landschap tot achtertuin

1 september – 1 oktober 2016
De natuur staat onder druk, onder andere door de teloorgang van biodiversiteit en de ecologische gevolgen van klimaatverandering is de kwaliteit van onze natuur inmiddels ook verworden tot een maatschappelijke vraagstuk. De roep om duurzaamheid, biodiversiteit en verticaal groen wordt luider.

Buiten de Perken!

1 – 30 september 2016
Buiten de Perken! is een fotowedstrijd georganiseerd door CNME en Bureau Europa over de prikkelende aanraking tussen het groen van de natuur en het grijs van bebouwing.

Parcours 2016: Bronsgroen Eikenhout & Joep Vossebeld

11 september 2016
De eenentwintigste editie van Het Parcours, de opening van het culturele seizoen in Maastricht, vindt dit jaar plaats op zondag 11 september van 12.00-19.00 uur. Voor Bureau Europa staat Parcours 2016 in het teken van de tentoonstelling Bronsgroen Eikenhout, en een bijzondere collectie van kunstenaar Joep Vossebeld.
Tentoonstelling

pop-up tentoonstelling a Home away from Home

20 – 30 juli 2016
Maar liefst 366 architecten en designers reageerden in het najaar van 2015 op de oproep van Rijksbouwmeester Floris van Alkemade en Carolien Schippers (COA) voor nieuwe, flexibele huisvestingsoplossingen die een passend tijdelijk thuis kunnen bieden aan asielzoekers. Tijdens deze pop-up tentoonstelling zijn de mooiste ontwerpen te zien.
Lezing

Duo-lezing Jurgen Bey & Roel Slabbers

14 juli 2016
Roel Slabbers (1983, Ospel) geeft een toelichting op zijn afstudeerproject Inter Esse waarmee hij de BNI PRIJS 2015 won. Jurgen Bey, mede oprichter van Studio Makking & Bey en directeur van het Sandberg Instituut licht als voorzitter van de BNI jury toe waarom werd gekozen voor het ontwerp van Slabbers.
tentoonstelling

THE NEXT BIG THING IS NOT A THING

5 maart – 10 juli 2016
De tentoonstelling THE NEXT BIG THING IS NOT A THING verbindt de laatste ontwikkelingen op het gebied van design met de wetenschap van de antropologie. Met 'de blik' als metafoor verkent de tentoonstelling de grenzen aan de ontwerpdiscipline en worden nieuwe vormen van kennisontwikkeling en kritische reflectie onderzocht. De tentoonstelling stelt verschillende mythes binnen de vormgeving aan de orde, deconstrueert haar symboliek, en toont de invloed van technologie op het designlandschap.
Rondleiding

Walhallatour tijdens de Week van Nieuw Maastricht

9 juli 2016
Tijdens een wandeling door het Sphinxkwartier, op 9 juli, worden architectonische kenns en performatieve beleving bij elkaar gebracht tijdens de zogenaamde Walhallatour. Met medewerking van zangeres Daniela Bernoulli (i.s.m. Muziek en theatergezelschap Het Geluid), Alain Nijssen (projectleider Belvédère), dichter Maarten van den Berg, Lara Klaassen (directeur CNME), architect Marc Maurer (directeur Maurer Untited) en danser Joost Vrouwenraets.
Presentatie

Presentatie & publiekspresentatie Maastricht als creatieve stad

29 juni 2016
Maastricht wil een creatieve stad zijn en heeft de creatieve industrie benoemd tot economische topsector. De stad, die een aantal kunstacademies en een faculteit in cultuurwetenschappen telt, ziet studenten na hun afstuderen uit de stad vertrekken.
Presentatie

Eindpresentaties minor Intervention Design

28 juni 2016
Op 28 juni vinden de eindpresentaties van Intervention Design plaats, een minor van de Maastricht Academy of Media Design & Technology (MAMDT). In deze minor van docent/journalist Theo Ploeg krijgen de studenten de opdracht om mediatheorie alsmede hun eigen waarden naar de praxis van design te vertalen.
Symposium

Design Anthropology - Surveying the Design Discipline

25 juni 2016
Op 25 Juni presenteert Bureau Europa het symposium 'Design Anthropology - Surveying the Design Discipline'. Het symposium brengt interdisciplinaire professionals bijeen om verschillende mythes binnen de vormgeving aan de orde te stellen, haar symboliek te deconstrueren, en de invloed van technologie op het designlandschap te onderzoeken.
Presentatie

Presentatie van de plannen voor Belvédère/Sphinxkwartier

14 juni 2016
Je hoort en ziet de naam steeds vaker: het Sphinxkwartier. Maar over welk gebied in Maastricht gaat het nou precies en wat is het verhaal en idee achter dit nieuwe stadsdeel? Tijdens dit Sphinxmoment presenteert Toos Hofstede (van Viastory) het verhaal van het ‘Sphinxkwartier'. Maar met alleen het juiste verhaal ben je er nog niet. Het gebied moet vooral gaan leven. En het liefst nu al, voor en tijdens de vele geplande veranderingen.
Kamercolleges

René Gabriëls over utopisme & architectuur

10 mei – 7 juni 2016
Vanaf dinsdag 10 mei zal filosoof René Gabriëls wekelijks kamercolleges geven bij Bureau Europa over architectuur en utopisme.
performances

Off the Record

20 mei 2016
De laatste jaren heeft performance steeds meer waardering en momentum gekregen in het domein van de contemporaine kunsten. Geworteld in de jaren ’60 was de performance prototypisch voor een aantal verschuivingen: de kritiek op materiele en consumptieve gedreven economieën in de kunst, het opnieuw toe-eigenen van het vrouwelijk lichaam gevoed door het feministisch discours en de verschuiving van een waardering naar het eindproduct naar het proces van het maken, om er maar een paar te noemen.
tentoonstelling

Domestic Affairs in Doha, Quatar

24 maart – 14 mei 2016
Na twee succesvolle eerdere edities in Keulen en Shenzhen zal de tentoonstelling Domestic Affairs, a house is a home to a paradox vanaf 24 Maart te zien zijn in de hoofdstad van Qatar: Doha.
lezing

Duo-lezing door Artur Beifuss & Ruben Pater

12 mei 2016
The design discipline has long trusted on the modernistic idea of ‘doing good’. But what is to be considered ‘good’ and ‘bad’ design in contemporary culture? What are the unintended consequences of a design? What are cultural or psychological implications in non-western contexts? On May 12, Artur Beifuss and Ruben Pater will discuss these questions in the context of increased globalisation and medialisation.
Lezing

Think global, dig local!

29 april 2016
Wat kunnen lokale grondstoffen ons leren? Hoe kan kennis over de oorsprong van materiaal ons helpen om er verstandig mee om te gaan? Leidt een betere kennis van materialen tot een verbeterde aanpak van het milieu?
Tentoonstelling

Museumnacht Maastricht

15 april 2016
1 NACHT – 10 ART VENUES – 14.000 M² KUNST – 110 KUNSTENAARS 90 PERFORMANCES – 50 ARTIESTEN – 1 AFTER PARTY
Rondleiding

Helden van Hier: Teske van Royen

2 april 2016
Nieuwsgierig naar de verhalen achter de vormgegeven omgeving van je eigen stad?
masterclass en lezing

Mapping de gezonde stad

1 – 2 april 2016
Future Urban Regions (FUR) organiseert, mede namens de Academie voor Bouwkunst Maastricht en Bureau Europa, de masterclass ‘Mapping de gezonde stad’
workshop

Upcylcing - van tentoontellingsbanner naar tassen

20 maart 2016
Op veler verzoek, nog een keertje de workshop tassen maken van tentoonstellingsmateriaal.
tentoonstelling + boekpresentatie

Het scherp van de stroper

24 januari – 28 februari 2016
Transitie van een stad in poëtisch perspectief door Maarten van de Berg – poëzie- en Bert Janssen – fotografie-.
tentoonstelling

Domestic Affairs: the house is a home to the paradox

4 december 2015 – 28 februari 2016
Na een succesvolle eerste editie in januari bij de Passagen in Keulen - het grootste designevenement van Duitsland - is het tijd voor een tweede editie van Domestic Affairs, waarbij we de tentoonstelling vertalen naar een Chinese context!

Common Carnaval

20 januari – 9 februari 2016
De Maastrichtse samenleving koestert haar gebruiken, oude en nieuwe bestaan naast elkaar. Carnaval is één van die tradities. Het ritueel van carnaval is opgebouwd uit vele gebeurtenissen: samenkomsten van mensen, in grotere en kleinere groepen, ook al in de aanloop naar ‘Vastelaovend’ toe. Samen kostuums maken, aan de wagens bouwen, samen muziek maken, eten en drinken. Het motto van de Maastrichtse Vastelaovend is verbinden door ‘Plezeer & Sjariteit’, door plezier en liefdadigheid.
lezing

Evaluating Alternatives: lezing van Geert Lovink

28 januari 2016
De bekende mediatheoreticus Geert Lovink geeft een lezing bij Bureau Europa over het ontwerpen van waardesystemen, betalingstechnologieën en de rol van ontwerpers in de economische experimenten.
lezing

Design by Choice, lezingenserie

16 november 2015 – 17 januari 2016
In het kader van de tentoonstelling Design by Choice wordt er een bijzondere lezingencyclus georganiseerd.
tentoonstelling

Made in Europe

10 oktober 2015 – 17 januari 2016
Fotograaf Kim Bouvy (1974) heeft van Bureau Europa de opdracht gekregen de specifieke wederkerigheid tussen de industriële geschiedenis en identiteit van Luik en Maastricht te bestuderen.
tentoonstelling

Design by Choice: de oorsprong van massaproductie op maat in Europa

10 oktober 2015 – 17 januari 2016
De tentoonstelling 'Design by Choice' onderzoekt de oorsprong van de hedendaagse consumptiemaatschappij. Centraal in de tentoonstelling staat een representatieve doorsnede van Europese handelscatalogi voor gietijzer.
2015 →
performatieve nieuwsredactie

Rise & Shine

4 – 8 december 2015
Rise & Shine is een performatieve nieuwsredactie die informatie verspreidt over projecten van Nederlandse architecten, stedenbouwkundigen, ontwerpers en academici die gepresenteerd worden bij UABB.
lezing

Evaluating Alternatives: duo lezing Rik Martens en Marc Maurer

11 november 2015
Dit is een lezing in de serie ‘Evaluating Alternatives’, over de veranderde rollen en verdienmodellen van de architect en de ontwerper, een onderwerp dat in de afgelopen jaren al veel is besproken. Zowel binnen de discipline zelf, als door hen die veel vertrouwen toedichten aan het probleemoplossend vermogen van ontwerpers. Men spreekt over een paradigmaverschuiving: geen grote gebaren, maar bescheiden, veelal tijdelijke ontwerpen.
Lezing en debat

Evaluating Alternatives: Markt & Moraal

9 november 2015
In de serie 'Evaluating Alternatives', over de nieuwe rollen en verdienmodellen van de ontwerper maakt Bureau Europa een uitstap en wordt de basis ideologie van de markt - het neoliberalisme – onderzocht.
lezing

Oeuvre lezing Wiel Arets met aansluitend boekpresentatie 'Wiel Arets - Bas Princen'

4 november 2015
Op woensdag 4 november gaat de gerenommeerde Limburgse architect Wiel Arets (1955) in op zijn nieuwste gebouwen, gewonnen competities en contemporaine ontwikkelingen binnen zijn bureau Wiel Arets Architects (WAA). Aansluitend prestenteert Wiel Arets zijn laatste publicatie 'Wiel Arets – Bas Princen'.

The Great Indoors Award 2015 - En de winnaars zijn...

31 oktober 2015
The Great Indoors Award is een internationale, tweejaarlijkse prijsvraag op het gebied van interieurvormgeving. Zaterdag 31 oktober, zijn de winnaars van de editie 2015 bekendgemaakt. Het prijzengeld bestond uit een bedrag van 20.000 Euro, dat werd verdeeld over vier categorieën.

The Great Indoors 2015 FOREVER NOW

2 juni – 31 oktober 2015
The Great Indoors Award is een internationale, tweejaarlijkse prijsvraag op het gebied van interieurvormgeving. Deze editie van The Great Indoors getiteld FOREVER NOW, stelt de vraag naar onze relatie tot het Nu (en nieuw) centraal. Als we vanuit het perspectief van het interieur naar eigentijds design kijken in een poging de huidige trends te begrijpen, zien we een discipline beladen met onduidelijkheden en paradoxen.

2-daagse workshop Isocarp

19 – 20 oktober 2015
Dit jaar organiseert ISOCARP (International Society of City and Regional Planners), in oktober het jaarlijkse congres in Nederland, België en Duitsland. 19 en 20 Oktober vindt een deel van het congres plaats in Maastricht onder de naam "How to overcome national borders - New Economy, Old Borders – grensoverschrijdende samenwerking vanuit ruimtelijk-economisch perspectief”.
lezing

Evaluating Alternatives: over de nieuwe rollen en alternatieve verdienmodellen binnen de ontwerppraktijk

2 oktober 2015
Op vrijdag 2 oktober geeft architect Marc Koehler een lezing over de veranderende rol van de architect binnen de ontwerppraktijk. Koehler is met zijn bureau MKA een voorloper als het gaat om een andere werkwijze in de architectuur.
stadswandeling

Helden van hier: Maurice Mentjens. Bekijk de stad door de ogen van Maurice Mentjens

26 september 2015
Bekijk de stad door de ogen van Maurice Mentjens
workshop

3de Workshop Isocarp: New Economy, Old Borders

18 september 2015
Met als doel het bevorderen van Euregionale kennisdeling en grensoverschrijdende samenwerking, organiseert Bureau Europa meerdere sessies in samenwerking met een aantal creatieve ondernemers, als voorbereiding op het ISOCARP-congres (International Society of City and Regional Planners) in oktober.
lezing en presentatie

De plannen rondom IBA Parkstad: lezing van Jo Coenen

17 september 2015
IBA (kort voor Internationale Bau Ausstellung) is een van oorsprong Duits concept dat wordt gekenmerkt door een lange periode van engagement - vaak 20 jaar. Typerend is ook het aanpakken van maatschappelijke en economische vraagstukken door ruimtelijke ingrepen. Zo werd het met succes ingezet bij de grote krimp in Sachsen-Anhalt, en werd er met het Zeche-Zollverein en het Landschaftspark een boost gegeven aan Duisburg en Essen.

The Great Indoors 2015: de genomineerden

3 – 4 september 2015
Met veel genoegen presenteert de organisatie van The Great Indoors Award de genomineerden voor de The Great Indoors Award 2015. De internationale jury heeft op 3 en 4 september uit 271 inzendingen per category vijf architecten en designers geselecteerd.

Werkplaats voor de nieuwe wereld.

1 mei – 5 juli 2015
Wat maakt werk de moeite waard? Hoe geeft ons dagelijks handelen betekenis aan ons leven en aan onze fysieke omgeving? Lezingen over de Nieuwe Wereld

13 mei – 25 juni 2015
Tijdens de looptijd van de tentoonstelling Werkplaats voor de Nieuwe Wereld worden er bij Bureau Europa een aantal lezingen georganiseerd die het gedachtegoed van makers van de tentoonstelling ondersteunen.

Contested Waters

20 juni 2015
Ter gelegenheid van Roze Zaterdag heeft Bureau Europa muziektheatergezelschap Het Geluid Maastricht uitgenodigd het fenomeen 'otherness' (anders zijn) te onderzoeken.

Negotiating Domesticity: Spatial Productions of Gender in Modern Architecture

19 – 20 juni 2015
‘Eerst vormen wij de architectuur en vervolgens geeft de architectuur ons vorm’ is een bekend adagium binnen het architectuurdiscours. Deze avond, die speciaal en parallel aan de Roze Zaterdag 2015 is geprogrammeerd, gaat over de relaties die we hebben met onze vormgegeven omgeving en hoe deze omgeving mede ons gedrag en onze identiteit bepaald.

Meet the Maker meets FASHIONCLASH

13 juni 2015
In november 2014 startte Bureau Europa met Meet the Maker, een nieuw concept, dat kunstenaars, designers en performers een platform biedt, waarop zij hun werk kunnen presenteren aan een selecte groep geïnteresseerden. Dit jaar krijgt het evenement een bijzonder vervolg, door een samenwerking met het internationale modeplatform FASHIONCLASH. 5 makers werden geselecteerd een object, project, werk of performance te presenteren aan een (transdisciplinaire)groep belangstellenden. Het thema van het FASHIONCLASH festival 2015 is Gender.
Programma

Key note lezing door Bas Heijne

10 juni 2015
Dit voorjaar zendt VPRO/Human de documentaire reeks De Volmaakte Mens uit. Daarin gaat schrijver en columnist Bas Heijne op zoek naar de nieuwste technologie die ons idee van de mens blijvend lijkt te gaan veranderen. Genetische manipulatie, nanotechnologie, kunstmatige intelligentie - de mogelijkheden om onszelf te ,,verbeteren'' zijn zo talloos geworden dat we op een kantelpunt in de evolutie lijken te zijn aangekomen: de mens is zijn eigen schepper geworden.

New Economy, Old Borders

5 juni 2015
ISCOCARP, de International Society of City and Regional Planners organiseert haar jaarlijkse congres in oktober 2015 in Nederland, België en Duitsland. Op 19 en 20 oktober 2015 vindt er een decentraal gedeelte van dit congres in Maastricht plaats. Bureau Europa organiseert dit, in samenwerking met een aantal creatieve ondernemers, in opdracht van de gemeente Maastricht en de provincie Limburg onder de naam 'New Economy, Old Borders', met als doel het bevorderen van Euregionale kennisdeling en grensoverschrijdende samenwerkingen.

Who owns my city?

24 april – 5 juni 2015
Bewoners worden opgeroepen te participeren om de leefkwaliteit van hun stad te handhaven. Onze terugtredende overheid maakt ons medeplichtig aan de financiële last van vooruitgang. Tegelijkertijd heeft leefbaarheid een commerciële waarde, die wordt ingezet als garantie voor de vastgoedmarkt.

Frontenpark

15 september 2013 – 31 mei 2015
Eind april is door gedeputeerde Noël Lebens en wethouder Gerdo van Grootheest het officiële startsein gegeven voor de ontwikkeling van het Frontenpark. Bureau Europa verzorgt voor het komende jaar de programmering van het Frontenpark.
Programma

Modelezing bij Bureau Europa + Preview FASHIONCLASH Festival 2015

23 mei 2015
Als podium voor ontwerptalent organiseert Bureau Europa, in samenwerking met FASHIONCLASH, op 23 mei een preview van de shows die in juni aan het grote publiek worden getoond. FASHIONCLASH Festival Maastricht is uitgegroeid tot een internationaal en interdisciplinair evenement, waar opkomende designers van verschillende disciplines de kans krijgen om hun werk te presenteren. Daarnaast is het een gevestigde waarde aan het worden in de internationale modewereld.

Opening Sky Hive Solar in het Frontenpark

25 april 2015
Dankzij de geslaagde crowfundingactie Adopt a bee, Honey! is het gelukt om een Sky Hive Solar te vervaardigen voor het Frontenpark in Maastricht. Er was € 15.000 nodig en met de financiële hulp van velen is dit bedrag bij elkaar gebracht.Zaterdag 25 april wordt de Sky Hive Solar in gebruik genomen.

KIJK Raumplan Versus Plan Libre

10 – 19 april 2015
In navolging van de tentoonstelling aan de TU Delft in 1986-1987 'Raumplan Versus Plan Libre' (curator Max Risselade), zijn derdejaars bachelorstudenten 'Architectonische Vormgeving’ van de Maastricht Academy of Architecture op zoek gegaan naar de hedendaagse betekenis van de ontwerpen van Loos en Le Corbusier.

Sphinxdebat over creatieve broedplaatsen

7 april 2015
Creatieve broedplaatsen: de nieuwe economische motor voor stedelijke ontwikkeling? Wat is een creatieve broedplaats, wie zijn de aanjagers en wat zijn de motivaties om een broedplaats te starten? Wanneer is zo’n plek succesvol, en welke belemmeringen kom je tegen? Maar ook: hoe bottom-up of informeel zijn deze plekken eigenlijk, hoe lopen de geldstromen? Welke rol van de overheid is gewenst bij de ontwikkeling van zo’n broedplaats? In hoeverre wordt de creatieve professional (de kunstenaar, de ontwerper) ondergeschikt gemaakt aan het aanjagen van gebiedsontwikkelingen? En zo ja, is dat dan erg?

CEDRIC PRICE: The Dynamics of Time

13 december 2014 – 22 maart 2015
Bureau Europa presenteert de derde versie van een tentoonstelling gewijd aan het werk van architect Cedric Price, met daarin enkele projecten die niet eerder in Nederland te zien waren. De tentoonstelling ‘Cedric Price: The Dynamics of Time’ introduceert het werk van Price door middel van een dwarsdoorsnede van elementen uit zijn inventieve en unieke praktijk: schetsen, projecttekeningen, opgenomen lezingen en de persoonlijke verhalen van medewerkers, collega's en vrienden.

Cedric Price During TEFAF

13 – 14 maart 2015
'CEDRIC PRICE: the DYNAMICS of Time' is nog te bezoeken tot en met zondag 22 maart. Tijdens TEFAF geeft Dr. Tanja Herdt een lezing over Cedric Price en geeft Jan Nauta, curator van de tentoonstelling, een rondleiding.

Breaking News & Top Stories

13 maart 2015
Srategisch ruimtelijk planner, architect en onderzoeker Jan Willem Petersen zet tijdens de workshop 'Breaking News & Tops Stories' zijn persoonlijke werkwijze uiteen aan de hand van projecten zoals Assembling Afghanistan, Constructing Lebanon en Terrorism as Urban Practice. Zijn directe benadering van de ruimtelijke praktijk impliceert dat hij geen middel onbeproefd laat om de complexiteit van een specifieke context te doorgronden.

Lezing over Frank van Klingeren en screening ‘Beauty and the Right to the Ugly’

27 februari 2015
Architect en architectuurcriticus Piet Vollaard, geeft op 27 februari een lezing over het werk van architect Frank van Klingeren (1919 – 1999). Aansluitend wordt bij Cinema Lumière 'Beauty and the Right to the the Ugly' (2014) vertoond, de nieuwste film van beeldend kunstenaar en winnaar van de Heineken Prijs 2014, Wendelien van Oldenborgh.

Cedric Price – sufficiently incomplete

10 februari 2015
Samantha Hardingham is op dit moment 's werelds toonaangevende kenner van het werk van Cedric Price (1934-2003) en co-curator van de tentoonstelling ‘ CEDRIC PRICE: The Dynamics of Time’, te zien bij Bureau Europa tot 22 maart.

Winterwandeling in het Frontenpark 'Ontmoetingen in de ijle winterlucht'

25 januari 2015
Na het succes van afgelopen jaar organiseert Bureau Europa op zondag 25 januari weer een winterwandeling in het Frontenpark: ‘Ontmoetingen in de ijle winterlucht’

DOMESTIC AFFAIRS

19 – 25 januari 2015
Bureau Europa, Dutch Design Exchange en het Institute of Relevant Studies presenteren tijdens de PASSAGEN - Duitslands grootste designevenement - de tentoonstelling DOMESTIC AFFAIRS. Deze tentoonstelling zien wij als een uitgelezen kans een nieuw geluid uit het Dutch Design echelon te laten horen.

Duolezing over het belang van toerisme voor duurzame regionale ontwikkeling

21 januari 2015
Duolezing door Bart Lens van Lens°Ass Architecten en curator van Bokrijk Brandmerkt en de architecten van Shift A+U en Gene Bertrand, programma directeur van Discovery Centre Continuum.

Against the Grain

16 – 17 januari 2015
Against the Grain over de narratieve kenmerken van de architectuur “Things need not have happened to be true. Tales and dreams are the shadow-truths that will endure when mere facts are dust and ashes, and forgot." The Sandman, Neil Gaiman
2014 →

Drie ontwerpers over de toekomst van Belvédère Maastricht.

2 december 2014
Sprekers: Nanne de Ru Powerhouse Company / Marc Maurer Maurer United / Paul Achterberg Quadrat

Meet the Maker

29 november 2014
Op 29 november 2014 vindt bij Bureau Europa, in samenwerking met ontwerpbureau NOTO in Maastricht, de eerste editie plaats van ‘Meet the Maker’. Kunstenaars, denkers, ontwerpers en performers uit de Euregio presenteren op één dag één werk. Naast de presentatie van het werk gaat het om de ontmoeting tussen publiek en professionals.

Was getekend, Jo Coenen

27 september – 23 november 2014
Op zaterdag 27 september wordt de tentoonstelling Was getekend, Jo Coenen geopend. Hoewel met zijn recente benoeming tot curator-directeur van IBA Parkstad zijn loopbaan verre van ten einde is, vormt de 65e verjaardag van Coenen de aanleiding voor een tentoonstelling waarin zijn schetsen centraal zullen staan.

Boekpresentatie 'architect' Joan Melchior van der Meij

7 november 2014
Vijfenzestig jaar geleden overleed in Geulle architect Joan Melchior van der Meij (1878-1949), een van de drie grondleggers van de Amsterdamse School. Lang was er weinig over hem bekend. Terwijl zijn collega’s Michel de Klerk en Piet Kramer wereldberoemd zijn geworden, is het leven en werk van Van der Meij altijd in de schaduw blijven staan. Daar komt nu verandering in. Binnenkort verschijnt het boek Joan Melchior van der Meij, architect. Pionier van de Amsterdamse School. Een nieuw standaardwerk over een van Nederlands belangrijkste architecten.

Performing space, space performed Architectuur & Dans (in samenwerking met de Nederlandse Dansdagen)

2 november 2014
Aan de vooravond van de Nederlandse Dansdagen besteedt Bureau Europa aandacht aan de relatie tussen architectuur en dans. Dansen is, zoals de beroemde uitspraak van Merce Cunningham luidt, "in space and time." Tijdens deze avond wordt ingegaan op de vraag op welke manier de ruimtelijke conditie, sfeer of vorm van een plek, de dans informeert of beïnvloed.

Rondleiding met Jo Coenen

4 oktober 2014
Zaterdag 4 oktober 2014 geeft Jo Coenen een rondleiding door Maastricht, langs een aantal van zijn ontwerpen. Luister naar zijn achterliggende gedachten over Mosae Forum en wat hij vindt dat we kunnen leren van stadsdeel Céramique. En hoe kunnen we de relatie tussen de Maas/stad versterken?

COMING SOON: Real Imaginary Futures

24 mei – 2 augustus 2014
Op 24 mei om 17 uur opende de tentoonstelling COMING SOON. Met landschap als metafoor bevraagt de tentoonstelling wat in het hart ligt van de utopieën van onze tijd: van inspiratie in verleden, urgenties in het heden en projecties naar een mogelijke toekomst. De noden en deugden van onze tijd worden geëxtrapoleerd en impliciet verwerkt (ecologie, economie, sociale cohesie en technologie).

Project 'Verhalen Verbeeld'

31 januari – 31 juli 2014
Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants, Marres Projects en Bureau Europa/platform voor architectuur zijn een samenwerking aangegaan in de vorm van een cultureel onderzoek. Dit project met de naam ‘Verhalen Verbeeld’ concentreert zich in eerste instantie op de geschiedenis van het landgoed WinselerHof in Landgraaf.
Programma

De utopie van de vrije markt

22 juli 2014
In het paralel programma van de tentoonstelling Coming Soon, Real Imaginairy Futures gaaf filosoof Hans Achterhuis op dinsdag 22 juli een lezing over de utopie van de vrije markt, de voorlopers van de utopie, de moderniteit als gerealiseerde utopie en de hedendaagse behoefte aan utopieën.

Mansholt, Landschap in Perspectief

18 januari – 20 april 2014
Bureau Europa wijdt de tentoonstelling 'Mansholt, Landschap in Perspectief' aan de wijze waarop landbouw de inrichting en vormgeving van het Nederlandse landschap na 1945 heeft bepaald, tegen de achtergrond van de actuele hervorming van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Leidraad van de tentoonstelling is het werk van voormalig landbouwminister Sicco Mansholt
Programma

Debat

4 – 5 april 2014
Bureau Europa / platform voor architectuur, LTO en de LLTB presenteerden op vrijdag 4 april 2014: Hameren op Europa. Een debat in het kader van de Europese Verkiezingen van 22 mei 2014.
Programma

Crowd-funding actie "Adopt a Bee, Honey!"

1 oktober 2013 – 1 april 2014
In oktober zijn Bureau Europa en Bee Collective de crowdfundingactie ‘Adopt a bee, honey!’ gestart. De opbrengsten van deze actie zijn bestemd voor plaatsing van de Sky Hive Solar, twee bijenkasten op hoogte, in het Frontenpark. Met de Sky Hive Solar kan de bij naar Maastricht worden teruggebracht.
Programma

THEATRE AS ARCHITECTURE TRAINING ACADEMY

25 – 26 januari 2014
Op zaterdag 25 en zondag 26 januari 2014 vond de eerste TATA workshop plaats in Bureau Europa en de Mosa Fabriek. Op uitnodiging van multidisciplinair collectief TAAT kwam een groep van zes architecten en zes theatermakers bij elkaar om samen onderzoek te doen naar de beleving van tijd in een vormgegeven ruimte.

Minecraft

19 oktober 2013 – 7 januari 2014
Het project ‘Mijnspoorzoeker’ is in opdracht van Stadsregio Parkstad Limburg uitgevoerd. Het gewenste eindresultaat is een totaalconcept voor een nieuw te ontwikkelen hoogwaardige regionale toeristische verbinding tussen Nuth, Hoensbroek en Brunssum inclusief een daarbij horend uitvoeringsprogramma en passende globale kostenraming.
Programma
2013 →

Stad.Academie

29 november 2013
Bureau Europa is mede-initiatiefnemer van Stad.Academie. Stad.Academie is een tijdelijk leertraject voor stadmakers met belangstelling voor het transformerende proces van stadsontwikkeling. De ontwikkeling in onze steden, die in de huidige economische realiteit nagenoeg tot stilstand is gekomen. Daarnaast vergen actuele maatschappelijke tendensen zoals de terugtredende overheid en de participerende burger een nieuwe houding van hen die werkzaam zijn in en aan de stad. Door de lens van een aantal generieke thema’s zoals monumentaliteit, herbestemming & tijdelijkheid worden specifieke case studies in de Euregio uitgewerkt. Zo ontwikkelt het curriculum van de Stad.Academie nieuwe methodes, competenties en een discours om ondanks een stagnerende economie te zoeken naar alternatieve vormen van stedelijke animatie.
Programma

The Great Indoors Award 2013

1 september – 16 november 2013
The Great Indoors Award is een internationale, tweejaarlijkse prijsvraag op het gebied van interieurvormgeving. Op vrijdag 15 november zijn tijdens een feestelijke Award Ceremony de winnaars in de vier categorieën van The Great Indoors 2013 bekendgemaakt. The Great Indoors is een initiatief van FRAME magazine, Bureau Europa/platform voor architectuur, en Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur.
Programma

Black Transparency - The Right To Know In The Age Of Mass Surveillance

7 september – 3 november 2013
Tentoonstelling van ontwerp- en onderzoekstudio Metahaven over de vraag hoe informatie mondiaal is georganiseerd en welke plaats het begrip transparantie daarbinnen inneemt.
Programma

Tentoonstelling PARKers

31 augustus – 8 september 2013
Tentoonstelling in het Frontenpark: PARKers met cultureel nevenprogramma. Negen tijdelijke kunstwerken, bestaande uit installaties, sculpturen en een performance, een filmavond i.s.m. Lumière Cinema, locatietheater i.s.m. Nightscapes en een concert met vleermuisdetector i.s.m. Intro in situ.
Project PARKers
Programma

Radicale Lokaliteit; actueel potentieel

8 juni – 5 augustus 2013
Onlangs opende Bureau Europa voor het eerst zijn deuren in de Timmerfabriek voor de opening van de drieledige tentoonstelling: ‘Radicale Lokaliteit; actueel potentieel’. Met deze tentoonstellingsmanifestatie verricht Bureau Europa van 8 juni t/m 5 augustus onderzoek naar de betekenis van het lokale en de rol van architectuur in onze globaliserende wereld.

Lezing door Martijn de Waal

12 juni 2013
Op woensdag 12 juni organiseerden Architectuurcentrum TOPOS Maastricht en Bureau Europa een lezing van publicist en onderzoeker Martijn de Waal in het kader van de TOPOS-lezingenreeks ‘Raakvlakken’.

Documentairereeks 'All Watched Over by Machines of Loving Grace'

9 juni 2013
Op zondagmiddag 9 juni vertoonde Bureau Europa alle drie delen van de documentairereeks 'All Watched Over by Machines of Loving Grace' (Adam Curtis, 2011) over zelforganiserende systemen, de politiek van het collectief en het opheffen of verdwijnen van het individu.

Lezing door DUS architects

23 april 2013
Op 23 april sprak Hedwig Heinsman van DUS architects (opgericht in 2004 door Martine de Wit, Hans Vermeulen en Hedwig Heinsman) over het werk en de ontwerpattitude van DUS.
Programma

Lezing over Louis Le Roy

21 maart 2013
Op 21 maart gaf Piet Vollaard, directeur Archined, een lezing over Fries kunstenaar, tuinman, filosoof Louis Le Roy, een van de belangrijkste propagandisten van de \'Wilde Tuin’ beweging. Debra Solomon en Mariska van den Berg (Urbaniahoeve) reageerden vanuit hun praktijk. Deze lezing opende het nieuwe seizoen van het Sphinxpark.
Programma

Playboy Architecture, 1953-1979

29 september 2012 – 9 februari 2013
Tentoonstelling in samenwerking met Princeton University (NY) over hoe het tijdschrift Playboy architectuur en vormgeving als belangrijke instrumenten heeft benut voor het ontwikkelen van een nieuwe identitieit voor de Amerikaanse man.
Programma

Lezing ‘Playboy: reconstructies van mannelijkheid’

31 januari 2013
Op donderdag 31 januari geeft Maaike Meijer, literatuurwetenschapper en hoogleraar genderstudies aan de Universiteit Maastricht, de lezing ‘Playboy: reconstructies van mannelijkheid’ in het kader van de tentoonstelling ‘Playboy Architecture, 1953-1979’.
Programma
2012 →

Sphinxpark: tijdelijk park in Maastricht

23 mei – 31 december 2012
REcentre, NAiM/Bureau Europa en Marres Projects presenteren tot 1 juli 2013 het Sphinxpark, een tijdelijk park in de binnenstad van Maastricht. Op 26 mei is het Sphinxpark feestelijk geopend.
Programma

Lezing ZUS [Zones Urbaines Sensibles] i.s.m. TOPOS

21 november 2012
Op woensdag 21 november organiseerde Architectuurcentrum TOPOS Maastricht en NAiM/Bureau Europa een lezing door studio ZUS [Zones Urbaines Sensibles] in het kader van de TOPOS-lezingenreeks ‘Raakvlakken: Ver Weg’.
Programma

Lezing 'The Ambition of the Territory' door Christoph Grafe

13 november 2012
Op dinsdag 13 november verzorgt Christoph Grafe, directeur van het Vlaams architectuurinstituut en opdrachtgever van de Belgische inzending voor de Biënnale van Venetië, een lezing bij NAiM/Bureau Europa.
Programma

Lezing: Huizen 3D printen: droom of werkelijkheid?

23 juni 2012
Architectuurcentrum TOPOS Maastricht en NAiM/Bureau Europa organiseerden in samenwerking met FabLab Zuid-Limburg een lezing van 'stone alchemist' Enrico Dini.
Programma

SALON/Maastricht

2 – 10 juni 2012
Uitgenodigd door NAiM/Bureau Europa en Marres presenteert SALON/Maastricht een culturele route door Maastricht. SALON/ is een platform voor mode, design, kunst en cultuur, waar zowel jong aanstormend talent als gevestigde ontwerpers en kunstenaars in een culturele route hun werk presenteren op bijzondere locaties in de stad.
Programma

ZOO, or the letter Z, just after Zionism

3 maart – 10 juni 2012
NAiM/Bureau Europa presenteert met ZOO, or the letter Z, just after Zionism een tentoonstelling die het boek ‘The Atlas of the Conflict’ door de Israëlische architect Malkit Shoshan als uitgangpunt neemt.
Programma

Expert meeting 'Resilient Resistance'

2 juni 2012
NAiM/Bureau Europa organiseerde op 2 juni in de tentoonstelling 'ZOO, or the letter Z, just after Zionism' een expertmeeting voor professionals uit de architectuur, kunst en politiek, en voor iedereen die wilde meedenken en -praten over de rol van een architect/kunstenaar in de maatschappij van vandaag.
Programma

Film: 'Mission Statements' van Jord den Hollander

28 april 2012
Op 28 april vertoonde NAiM/Bureau Europa de film ‘Mission Statements, the architecture of Dutch diplomacy’ van architect en filmmaker Jord den Hollander.
Programma

Alison & Peter Smithson: The Art of Inhabitation

17 december 2011 – 25 maart 2012
‘Alison & Peter Smithson, The Art of Inhabitation’ toont het werk van Engels architectenechtpaar - Alison (1928-1993) en Peter (1923-2003) Smithson - dat tot de meest toonaangevende en controversiële oeuvres uit de twintigste eeuw behoort.
Programma

Gedeelde Grond: de potentie van leegstand

5 november 2011 – 29 januari 2012
De tentoonstelling Gedeelde Grond onderzoekt de mogelijkheden en kansen voor het tijdelijk in gebruik nemen van braakliggende terreinen. Curator: Saskia van Stein
Programma
2011 →

The Potential of Vacancy

5 november 2011
Lezing door Stealth.unlimited (Ana Džokić en Marc Neelen) Waar liggen kansen voor het tijdelijk herprogrammeren van gebouwen of gebieden? Wat is het vergeten potentieel van leegstand?
Programma

The Great Indoors 2011 Design Route

5 november 2011
Een wandeling met Maurice Mentjens, wereldbekend interieurontwerper uit Holtum, door het centrum van Maastricht, langs de 5 studentenprojecten uit het Educatieprogramma van The Great Indoors 2011.
Programma

The Great Indoors Award 2011

3 – 5 november 2011
In november 2011 vond in Maastricht de derde editie plaats van The Great Indoors Award, een tweejaarlijkse internationale prijsvraag op het gebied van interieurontwerp.
Programma

The Great Expectations Award 2011

4 november 2011
In het kader van The Great Expectations Award ontvingen de beste studentenprojecten uit het Great Indoors Educatieprogramma een prijs. De jury bestond uit de genomineerden voor The Great Indoors Award 2011.
Programma

Ronald Rietveld on VACANT NL

4 november 2011
Ronald Rietveld sprak over VACANT NL. Met VACANT NL wil Rietveld het denken over leegstand veranderen door het te koppelen aan een sociaal probleem om het onderwerp zo op de politieke agenda te krijgen.
Programma

RE-Action! Sustainability through Social Innovation

17 juli – 2 oktober 2011
REcentre, platform voor duurzaam design in de Euregio Maas-Rijn, presenteerde verschillende best practices uit binnen- en buitenland en spiegelde die aan acht projecten uit Maastricht en omgeving.
Project RE-Action!
Programma

Workshop Time/Bank

17 september 2011
NAiM/Bureau Europa verzorgde een workshop over het concept Time Bank/Time Store en opende een tijdelijke Time Store.
Project RE-Action!
Programma

Kate Bull: The People's Supermarket

5 september 2011
Tijdens de feestelijke opening van Re-Action! sprak Kate Bull, mede-oprichter van The People's Supermarket (GB) over het belang van sociale innovatie als een katalysator voor duurzaamheid.
Project RE-Action!
Programma

Out of Fashion: Maastricht Edition

14 mei – 16 juni 2011
Dit project liet zien hoe modehuizen, avant-garde ontwerpers en jonge, nog onbekende modeontwerpers film, video en online media benutten om hun ontwerpen en visie vorm te geven, te verspreiden en te verkopen.
Programma

Events Out of Fashion: Maastricht Edition

14 – 26 mei 2011
In het kader van Out of Fashion Maastricht Edition hebben diverse activiteiten en evenementen plaatsgevonden.
Programma

Club Céramique: programma en activiteiten

30 november 2010 – 27 maart 2011
Heden, verleden en toekomst van Maastrichtse wijk Céramique werden verbeeld in Club Céramique met diverse activiteiten en evenementen.
Programma

Club Céramique

30 november 2010 – 27 maart 2011
In 2011 transformeerde NAiM/Bureau Europa tot ‘Club Céramique’: een activiteitenprogramma naar aanleiding van de publieke discussie over de wijk Centre Céramique.
Programma

Panels. An inquiry into the spatial, the sonic and the public

12 september 2010 – 16 januari 2011
Installatie ‘Panels. An inquiry into the spatial, the sonic and the public’ van kunstenaar Paul Devens was te ervaren, te zien en te horen. Vervreemdende architectonische ervaring met grote rol voor geluid/licht.
Project Panels
Programma
2010 →

Koolhaas Houselife

1 – 31 oktober 2010
In de documentaire ‘Koolhaas Houselife’ leidt huishoudster Guadalupe Acedo de kijker rond door het Maison à Bordeaux, in 1998 ontworpen door Rem Koolhaas en zijn bureau OMA. Een experiment dat een andere wijze van kijken naar - en representeren van - architectuur mogelijk maakt.
Programma

An inquiry into the spatial, the sonic and the public

29 – 30 oktober 2010
Sonisch-architectonische installatie 'Panels' schiep de bijzondere condities voor een symposium en performances over ruimte en geluid. In dit kader gaven kunstenaars, theoretici en architecten midden in de installatie lezingen en performances.
Project Panels
Programma

Clip/Stamp/Fold

27 juni – 26 september 2010
'Clip/Stamp/Fold: The Radical Architecture of Little Magazines 196X–197X' is gebaseerd op onderzoek van Beatriz Colomina (Princeton University) naar de wijze waarop architecten hun standpunten in de jaren 60/70 publiek maakten via zelf geïnitieerde tijdschriften.
Programma

Rondetafelgesprek Clip/Stamp/Fold

27 juni 2010
Bijeenkomst met lezingen en rondetafelgesprek rond de opening van tentoonstelling Clip/Stamp/Fold.
Programma

Antibodies: de werken van Fernando & Humberto Campana 1989 – 2009

13 maart – 6 juni 2010
NAiM/Bureau Europa toonde in 2010 het werk van de gebroeders Campana, de meest invloedrijke hedendaagse ontwerpers van Latijns-Amerika.
Project Antibodies
Programma

Transition Town Maastricht

7 mei 2010
Presentatie van Bart Dekker over de start en ideeën van Transition Town Maastricht: de realisatie van Maastricht als eetbare stad. Tevens vertoning van de film 'The Power of Community'.
Programma

Changing Ideals 2 The Sequel

19 december 2009 – 19 februari 2010
NAiM / Bureau Europa presenteerde onder de titel ‘Changing Ideals 2: The Sequel’ actuele maatschappelijke ontwikkelingen binnen de architectuur en vormgeving.
Programma

Rien ne va Plus

12 september 2009 – 10 januari 2010
'Rien ne va Plus' (Architectuur in tijden van crisis) en 'Reading Europe' (Een verzameling ideeën over architectuur en design). Resultaat van samenwerking met tijdschrift A10 in een onderzoek naar de mogelijke opdracht van architectuur.
Programma
2009 →

The Great Indoors Workshops 2009

27 – 29 november 2009
Ook tijdens The Great Indoors 2009 werden workshops georganiseerd voor studenten van academies uit Maastricht, Eindhoven, Aken en Genk. Deelnemers maakten in in drie weken een interieur vanuit het vraagstuk ' Changing Ideals'.
Programma

The Great Indoors Award 2009

27 – 29 november 2009
In november 2009 vond in Maastricht de tweede editie plaats van The Great Indoors, een tweejaarlijkse internationaal designevenement op het gebied van interieurontwerp. Naast een workshop- en lezingenprogramma kende een internationale vakjury vijf prijzen toe aan uitmuntende ontwerpen in vijf categoriën.
Programma

The Great Indoors Designroute 2009

28 november 2009
In november 2009 stond Maastricht in het teken van The Great Indoors, tweejaarlijkse internationale designwedstrijd. Prijzen werden uitgereikt en een speciale designroute presenteerde de resultaten van The Great Indoors Workshops.
Programma

Michele de Lucchi

6 – 16 november 2009
'Casette a forma di casa' toonde 20 uit hout vervaardigde architectonische modellen, schetsen en foto's van De Lucchi. Deze tentoonstelling bracht een onderdeel van de meer autonoom artistieke ambitie van De Lucchi onder de aandacht.
Programma

Interieur in het oeuvre van Jef Cornelis

13 november 2009
Expertmeeting 'Interieur in het oeuvre van Jef Cornelis' in samenwerking met Jan van Eyck Academie.
Programma

Debatten: Architectuur in Tijden van Crisis

11 oktober 2009
In het kader van tentoonstelling Rien ne va Plus werden de bouwindustrie en de achterliggende economische, maatschappelijke en culturele mechanismen aan de orde gesteld.
Programma

Reading Europe

12 september 2009
‘Reading Europe’ is een langlopend project, gericht op de archivering en duiding van de verscheidenheid aan ontwikkelingen en opvattingen binnen architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur in Europa.
Programma

NL = Nieuwe Luxe

22 mei – 23 augustus 2009
Meer aandacht voor een nog onbekend potentieel van de productvormgeving. Dat is wat curator Alexander van Slobbe wilde bereiken met het project 'NL= Nieuwe Luxe'.
Programma

Workshop: Wil je met me trouwen?

13 – 16 juli 2009
In deze workshop van Alexander van Slobbe ontwierpen 21 studenten (ABK Maastricht en Design Academy Eindhoven) een bruidsjurk zonder dat er een naaimachine aan te pas kwam.
Programma

Wonen in ruimte en tijd. Een zoektocht naar sociaal-culturele trends in het wonen

16 juni 2009
De VROM-raad organiseerde samen met TU Delft en NAiM/Bureau Europa een bijeenkomst over sociaal-culturele trends die de toekomstige woonvraag bepalen.
Programma

Changing Ideals: Re-thinking the House

4 november 2008 – 30 april 2009
Binnen ‘Changing Ideals: Re-thinking the House’ werden zeer uiteenlopende woonconcepten met elkaar geconfronteerd, van de Domus Cosmographica van het Mauritshuis tot aan de televisiecultuur van het Big Brother huis.
Programma

Salon: De Orde der Dingen

10 april 2009
In salon 'De Orde der Dingen' gaven vormgevers Rianne Makkink en Jurgen Bey hun visie op het huis en het interieur.
Programma

Salon: The Private House - recent projects

3 maart 2009
Discussie over de meest actuele ontwikkelingen rond het huis met architecten: Tony Fretton (Londen), Jacob van Rijs (MVRDV, Rotterdam), Don Murphy (VMX, Amsterdam). Gespreksleider: Wim van den Bergh (hoogleraar Architectuur RWTH Aken).
Programma
2008 →

State Alpha: on the Architecture of Sleep

29 juni – 5 oktober 2008
Freud zag de droom als ‘beschermer van de slaap’. ‘State Alpha, on the architecture of sleep’ onderzocht in welke mate dat gezegd kan worden over de architectuur. De tentoonstelling heeft de bezoeker aangezet tot nadenken over de manier waarop architectuur onze slaap organiseert.
Project State Alpha
Programma

Santiago Calatrava en Station Guillemins Liège

25 september 2008
Dubbellezing door Bert van Bunningen en Fred Greve.
Programma

Dom Hans van der Laan: het menselijk verblijf

24 februari – 25 mei 2008
NAiM/Bureau Europa schetst lijnen op het snijvlak van architectuur en vormgeving, met interieur als rode draad. De eerste in een reeks van drie tentoonstellingen was ‘Het Menselijk Verblijf’ over architect, ontwerper, theoreticus en monnik Dom Hans van der Laan (1904-1991).
Programma

Excursie Dom Hans van der Laan

24 mei 2008
NAiM/Bureau Europa organiseerde een unieke Dom Hans van der Laan-middag, met een excursie naar zijn meesterwerk in Mamelis: de Abdij St. Benedictusberg gevolgd door de lezing Schoonheid, maat en ritme door Ruud Lammerink.
Programma

THUIS / Christoph Seyferth

24 februari – 13 april 2008
'THUIS' is een installatie van Christoph Seyferth. Het werk van deze autodidact is divers; zo heeft hij in Maastricht zijn zelf ontworpen huis laten bouwen, sportbrillen voor Adidas ontworpen en verschillende interieurs en meubels gerealiseerd.
Programma

Ora et Labora

6 april 2008
In het museumweekend heeft zondag 6 april het karakter van een dag in het klooster aangenomen. Onder de noemer 'Ora et Labora' ervoeren bezoekers van het NAiM de dagindeling van een kloosterling met gebeden, gezangen, maaltijden en lezingen.
Programma

Dansvoorstelling Against Architecture

30 maart 2008
Choreograaf: Bruno Listopad & Korzo producties Dansers: Amaranta Velarde González en Angelina Deck
Programma

The Garden of Cosmic Speculation

13 maart 2008
Charles Jencks, de Amerikaanse architectuurcriticus, landschapsarchitect en ontwerper, gaf een lezing met de titel 'The Garden of Cosmic Speculation'. Hij ging in op zijn werk en sprak over kosmische thema's en het vraagstuk van culturele identiteit.
Programma

P.J.H. Cuypers: architectuur met een missie

27 september 2007 – 3 februari 2008
De architect P.J.H. Cuypers (1827-1921), meester van de negentiende-eeuwse architectuur, staat in Nederland bekend om grote projecten als het Rijksmuseum (1876-1885) en het Centraal Station Amsterdam (1882-1889), maar ook om zijn enorme hoeveelheid kerken.
Programma

Het Huis van Cuypers

24 januari 2008
Lezing van Bernadette van Hellenberg Hubar over de kunstwerkplaats van de firma Cuypers & Stolzenberg, een modern equivalent van de middeleeuwse bouwloods.
Programma

De restauratie van Kasteel De Haar in Haarzuilens & Verder met Cuypers: de restauratie van het Rijksmuseum

6 januari 2008
Dubbellezing met als sprekers Cor Bouwstra & Anne van Grevenstein over de restauratie van Kasteel De Haar in Haarzuilens en de restauratie van het Rijksmuseum.
Programma
2007 →

Over de houdbaarheid van een restauratie: een terugblik op de restauratie van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek in Maastricht.

22 november 2007
Honderd jaar na dato werd de restauratie van de Onze Lieve Vrouw Basiliek door diaken Régis de la Haye nader onder de loep genomen.
Programma

The Great Indoors Award 2007 Workshops

15 – 17 november 2007
90 studenten van de Design Academy Eindhoven, Academie Beeldende KunstenMaastricht, en Academie van Bouwkunst Maastricht namen deel aan vijf verschillende workshop, gegeven door de genomineerden voor de awards.
Programma

The Great Indoors Award 2007

15 – 17 november 2007
In 2007 was het thema van internationale, tweejaarlijkse competitie The Great Indoors: Branded by Space, over de groeiende invloed van interieurdesign op het private en publieke domein.
Programma

Performance Michele De Lucchi

16 november 2007
Als onderdeel van een tentoonstelling over zijn werk, gaf De Lucchi een performance waarin hij met een kettingzaag zijn autonome artistieke ambitie tot een architectonisch object presenteerde. Al zagend creëerde hij uit een boomstronk een klein houten huis dat in de reeks Casette a forma di casa werd opgenomen.
Programma

P.J.H. Cuypers: Gebouw en Stad

8 november 2007
Lezing door Cuypersdeskundige Aart Oxenaar: "Pierre Cuypers ontdekt dat traditionele architectuurtypen niet meer zonder meer geïmplementeerd kunnen worden in de stad, maar dat de architect - wil hij een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren met zijn werk aan het straatbeeld - daarop moet reageren."
Programma

Cuypers: Architectuur met een Missie

18 oktober 2007
Lezing van Linda Vlassenrood over Cuypers als bevlogen architect met een missie. "Hij geloofde in een samenlevingsideaal, in een architectuur die de maatschappij kon veranderen, in het 'Gesamtkunstwerk' en in de neogotiek als enige gerechtvaardigde architectuurstijl."
Programma

Jean Prouvé

12 mei – 2 september 2007
De overzichtstentoonstelling 'Jean Prouvé, De poëzie van het technische object' werd door Vitra Design Museum in Weil am Rhein in samenwerking met het Design Museum Akihabara in Tokio en het Deutsche Architektur Museum in Frankfurt ontwikkeld.
Project Jean Prouvé
Programma

De Eetbare Stad

3 maart – 22 juni 2007
In het kader van de eerste Bipolis, een manifestatie over creatieve industrie, organiseerden NAiM/Bureau Europa, Z33 in Hasselt en Het Domein in Sittard een samenwerkingsproject rond het thema voedsel, met als werktitel 'Food for Thought/Thoughts on Food'.
Programma

Visie op architectuur en stedenbouw in de Euregio

11 mei 2007
NAiM bracht de officiële bouwmeesters van Nederland en België samen voor een unieke avondlezing. Zij presenteerden hun visie op architectuur en stedenbouw in de Euregio en op de verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en België.
Project Jean Prouvé
Programma

New Faces in European Architecture

2 september 2006 – 21 april 2007
Met de openingstentoonstelling ‘New Faces in European Architecture: David Adjaye, Jürgen Mayer H., PLOT = BIG + JDS, SeARCH’, presenteerde het NAi Maastricht in 2006 in de Kolommenzaal een avant-garde van (jonge) Europese architecten.
Programma

Vrouwen aan het woord over vernieuwende bouwkunst

8 februari 2007
Monica Adams en Juliette Bekkering zijn twee jonge architecten die aan de hand van hun persoonlijke geschiedenis en inspiratiebronnen hun visie gaven op architectuur en de achtergronden toelichtten bij hun realisaties en toekomstige projecten.
Programma
2006 →

Verleden, heden, toekomst Céramiqueterrein

14 december 2006
Lezingen van Prudent de Wispelaere en Jan Vercauteren over het volledig hernieuwde Céramiqueterrein in Maastricht, het visitekaartje van ex-Rijksbouwmeester Jo Coenen van het gelijknamige Maastrichtse architectenbureau.
Programma

Deense architectuurbelofte in Nederland

16 november 2006
Rond de tentoonstelling New Faces in European Architecture gaven Bjarke Ingels en Bjarne Mastenbroek, twee van de belangrijkste Europese avant-gardearchitecten, hun persoonlijke visie op stedenbouwkundige vraagstukken van de toekomst.
Programma