De Maand van de Geschiedenis

Ga aan de wandel met Bureau Europa

31 augustus 2022

Oktober is de Maand van de Geschiedenis, het grootste geschiedenisevenement van Nederland. Samen met talloze musea, bibliotheken, boekhandels, archieven en andere culturele instellingen organiseert de Maand honderden activiteiten door het hele land onder het motto 'Ontdek gisteren, begrijp vandaag'. In 2022 staat het thema Wat een ramp! centraal. Bureau Europa schreef de stadswandeling In geval van nood! die op zondag 30 oktober geprogrammeerd staat.

In ieder mensenleven komen ze voor: rampen. Van een naaste die overlijdt tot een dorp dat wegspoelt. Van geen dak boven je hoofd hebben tot een economie die instort. Van persoonlijke rampen tot catastrofes die de samenleving ontwrichten. Een ramp kent vele verschijningsvormen. 
 
Hoe gaan we om met tegenspoed? De beknopte beschrijving van het Rampjaar 1672 zal sommigen nog altijd helder voor de geest staan: het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. 350 jaar na het Rampjaar brengt de Maand van de Geschiedenis in oktober 2022 allerhande rampen en hun gevolgen voor het voetlicht. Wat komt er naast reddingswerkers, de media en het ramptoerisme allemaal kijken bij een crisis? Hoe gaat men ten langen leste over tot de orde van de dag, met de herinneringen aan de rampzalige gebeurtenissen in het hoofd? En welke lessen kunnen we achteraf trekken? 

In een tijd waarin pandemieën, oorlogen, bosbranden en overstromingen de kranten en talkshowtafels in hun greep houden, onderzoeken we niet alleen de verwoestende kracht van rampen. We kijken ook naar rampen die door menselijk handelen zijn voorkomen en brengen een ode aan de veerkracht en weerbaarheid die een ramp in de mens kan opstuwen. En aan de creativiteit, samenwerking en innovatie die uit een vreselijke gebeurtenis kunnen voortvloeien. Want zoals de Watersnoodramp leidde tot de aanleg van de Deltawerken, gaf de Eerste Wereldoorlog een impuls aan de ontwikkeling van de plastische chirurgie. Meer lezen...

De Maand van de Geschiedenis in Maastricht
In Maastricht wordt de maand georganiseerd door het LGOG en het SHCL. Verschillende 'Limburgse rampen' komen aan bod, ieder weekend staat een ander thema centraal. Van de hulp bij bij Limburgse overstromingen en de hulp die Limburgers boden bij de Watersnoodramp in 1953, tot mijnveiligheid en mijnschade; van de naftakraker op het DSM-terrein in 1975 tot de dreigende situatie rond de Koude Oorlog.

Bureau Europa heeft de wandeling In geval van nood! geschreven die tijdens het laatste weekend (zondag 30 oktober) van de Maand van de Geschiedenis wordt gegidst. Wilt u met de wandeling meelopen? Informeer voor prijzen en reserveringen via info@bureau-europa.nl