Clip/Stamp/Fold

27 juni t/m 26 september 2010

'Clip/Stamp/Fold: The Radical Architecture of Little Magazines 196X–197X' is gebaseerd op onderzoek van Beatriz Colomina (Princeton University) naar de wijze waarop architecten hun standpunten in de jaren 60/70 publiek maakten via zelf geïnitieerde tijdschriften.

Wham! Zoom! Zing! Rave! – and it's not Ready Steady Go, even though it sometimes looks like it. The sound effects are produced by the erupting of underground architectural protest magazines. Architecture, staid queen mother of the arts, is no longer courted by plush glossies and cool scientific journals alone, but is having her skirts blown up and her bodice unzipped by irregular newcomers which are – typically – rhetorical, with-it, moralistic, misspelled, improvisatory, anti-smooth, funny-format, cliquey, art-oriented but stoned out of their minds with science fiction images of an alternative architecture that would be perfectly possible tomorrow if only the Universe (and especially the Law of Gravity) were differently organized. Reyner Banham (1966)

De explosieve opkomst van nieuwe, kleine architectuurbladen heeft in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw een radicale verandering in de architectuur teweeg gebracht. De architectuur van de tijdschriften wedijverde met gebouwen als dé plek voor innovatie en debat.

Clip/Stamp/Fold: The Radical Architecture of Little Magazines 196X–197X maakt de balans op van zeventig kleine tijdschriften uit deze periode die in tientallen steden zijn verspreid, zowel binnen als buiten Nederland. De term Little Magazine is aan het begin van de twintigste eeuw bedacht om progressieve literaire tijdschriften mee aan te duiden, maar is in de jaren zestig opnieuw uit de kast gehaald in een poging grip te krijgen op het groeiende aantal onafhankelijke architectuurtijdschriften dat, als reactie op de politieke, sociale en artistieke veranderingen in die periode, het levenslicht zag. Naast zeldzame exemplaren van tijdschriften en een tijdslijn die de ontwikkeling weergeeft van verschillende tijdschriften in twee decennia, biedt Clip/Stamp/Fold ook videofragmenten waarin betrokken redacteuren aan het woord komen.

Ook na 1979 blijven Little Magazines een uitdrukkingsmiddel voor nieuwe generaties ontwerpers. NAiM/Bureau Europa stelt zich de vraag of het tijdschrift als kritische ruimte nog bestaansrecht heeft en onderzoekt de betekenis ervan.

De tentoonstelling Clip/Stamp/Fold is daarom uitgebreid met een presentatie over de evolutie van het tijdschrift Forum, en een collectie van Little Magazines die na 1979 in Nederland zijn geproduceerd. Ter gelegenheid van Clip/Stamp/Fold geeft NAiM / Bureau Europa eenmalig een eigen Little Magazine uit, & Staple.

Deze tentoonstelling was onder meer te zien in Storefront in New York, AA in Londen en tijdens de Documenta 12 in Kassel.

Kijk op www.clipstampfold.com voor meer informatie.

Ontwerp tentoonstelling School of Architecture van Princeton University en geherinterpreteerd door EventArchitectuur.

Fotografie: Johannes Schwartz

Grafisch ontwerp: Experimental Jetset

Tentoonstelling

Posters