Workshop Time/Bank

17 september 2011

NAiM/Bureau Europa verzorgde een workshop over het concept Time Bank/Time Store en opende een tijdelijke Time Store.

Stroom Den Haag opende in 2011 de Nederlandse tak van de Time/Bank, een online platform voor de culturele sector waarbij diensten en goederen worden verhandeld met 'tijd' als ruilmiddel. Het huidige wantrouwen in de bestaande financiële en economische modellen en de radicale vermindering van de overheidsfinanciering voor de kunsten vormen de belangrijkste drijfveren voor deze parallelle, internationale micro-economie gebaseerd op vertrouwen en solidariteit.

Sinds de oprichting van van de eerste ‘time store’ in 1827 heeft deze uitwisseling van diensten zich ontwikkeld tot een volwassen beweging, gecentreerd rondom actieve lokale gemeenschappen.

Het is een initiatief van kunstenaars Anton Vidokle en Julieta Aranda. Naast een digitaal platform biedt de Time/Bank ook feitelijke winkels waar deelnemers hun verdiende tijd, in de vorm van zogenoemde Hour Notes, kunnen omwisselen voor boeken, tijdschriften, fietsen, kunstenaarsbenodigdheden, streekproducten etc. NAiM / Bureau Europa huisvest zo’n Time/Store.