Wonen in ruimte en tijd. Een zoektocht naar sociaal-culturele trends in het wonen

16 juni 2009

De VROM-raad organiseerde samen met TU Delft en NAiM/Bureau Europa een bijeenkomst over sociaal-culturele trends die de toekomstige woonvraag bepalen.

Aanleiding was het advies 'Wonen in ruimte en tijd' dat de VROM-raad die dag uitbracht. Met dit advies richt de VROM-raad zich in het bijzonder op de verschillende actoren op het terrein van de woningbouw, zowel overheden als producenten en consumenten.

Het doel van deze bijeenkomst was het over het voetlicht brengen van de analyse, de discussie over sociaal- culturele ontwikkelingen en wonen te starten en meer concrete invulling te geven aan de opgaven op de korte termijnin hoge en lage druk regio's.

Tijdens het programma vond een presentatie plaats over de adviezen door leden van de VROM raad. Enkele leden van de VROM raad, waaronder Arnold Reijndorp, Peter Boelhouwer, Karin van Dreven en Hans Mommaas brachten in een presentatie advies uit over het Wonen in ruimte en tijd.

Vervolgens werd het nieuwe wonen op verschillend schaalniveau aan de hand van veelbelovende projecten besproken. Ton Schaap, het grote ontwerp; Han Michel, het nieuwe woonlandschap; Dick van Gameren, de nieuwe woning; Marnix Norder, meer-en beter huizig; Jurgen Bey, opnieuw thuis; Jacqueline Tellinga, particuliere bouw in de praktijk.

Daarna werd er gediscussieerd met reactie van een panel met onder meer Marien de Langen (Mitros), Marcel Musch (BVR en dirigent BNA ontwerplab krimp).

Het NAiM/Bureau Europa heeft ter plekke een fotopresentatie naar aanleiding van de eerdere tentoonstelling in Maastricht, Changing Ideals, Re-thinking the House, gegeven.