Was getekend, Jo Coenen

27 september t/m 23 november 2014

Op zaterdag 27 september wordt de tentoonstelling Was getekend, Jo Coenen geopend. Hoewel met zijn recente benoeming tot curator-directeur van IBA Parkstad zijn loopbaan verre van ten einde is, vormt de 65e verjaardag van Coenen de aanleiding voor een tentoonstelling waarin zijn schetsen centraal zullen staan.

Schetsen is voorspellend uitdrukken in een tekening wat iets vermag te worden.

Via de rijkdom van Jo Coenen's schetsen wordt inzicht gegeven in de totstandkoming van een ontwerp, in hoe de diverse beslissingen leiden tot de uiteindelijke verschijningsvorm.

Door de jaren heen heeft Jo Coenen een archief van ruim 7700 schetsen opgebouwd, tekeningen die nog niet eerder aan het grote publiek zijn getoond. De tekeningen geven inzicht in de zoekende en nog kwetsbare fase waarin de ontwerper, binnen een vaak complexe context vol tegenstrijdigheden, tastend naar de optimale ontwerpoplossing zoekt. Juist in de schetsen laat de verbeeldingskracht – de basis van de ontwerpdiscipline – zich het beste zien.

Aan de hand van zeven voor de tentoonstelling geselecteerde projecten zullen diverse ontstaansgeschiedenissen, verschillende schaalniveaus en thema’s zoals tijd, transformatie en ambacht binnen het oeuvre van Jo Coenen worden verduidelijkt.

Daarnaast zal er in een filmisch portret aandacht zijn voor zijn rol als nestor en hoogleraar, als Rijksbouwmeester en – niet in de laatste plaats – voor wat hij voor Maastricht en de Euregio betekent. In dit portret wordt ook kort vooruitgeblikt op zijn op zijn ambities als curator-directeur van IBA Parkstad.

Randprogramma Was getekend, Jo Coenen

Toposlezing
Op maandag 29 september organiseert Topos een avond waarop Frits van Dongen, Huub Smeets en Jo Coenen zullen spreken over de Nieuwe Ontwerp- c.q.  Bouwopgave.

Datum: 29 september 2014
Tijd: 20.00 - 22.30 uur
Locatie: Jan van Eyck Academie

Rondleiding
Op zaterdag 04 oktober 2014 geeft Jo Coenen een rondleiding door Maastricht. Na ontvangst met koffie en vlaai bij Bureau Europa neemt hij u mee langs een aantal van zijn ontwerpen. Op deze manier krijgt u de kans de stad te bekijken door de ogen van de ontwerper. Tijdens de wandeling zal stil worden gestaan bij de filosofie achter de architectuur en stedenbouw: Wat zijn de achterliggende gedachten van Mosae Forum? Hoe kunnen we de relatie tussen de Maas en de stad versterken? Wat kunnen we leren van het stadsdeel Céramique? De wandeling wordt bij Ipanema met een drankje afgesloten.

Datum: 04 oktober 2014
Tijd: 12.30-16.00
Kosten € 7.50
Spreektaal: Nederlands
Startpunt: Bureau Europa
Het aantal deelnemers is beperkt, dus s.v.p. aanmelden via info@bureau-europa.nl o.v.v Rondleiding Jo Coenen

Very Contemporary
Op zaterdag 25 en zondag 26 oktober kunt u onder de noemer Very Contemporary per bus de beeldende kunstscène in de Euregio Maas-Rijn ontdekken. De Contemporary-Art-Bus voert u van kunstplek naar kunstplek over de grenzen heen. Ook Bureau Europa neemt deel aan deze bustour. Kijk voor meer informatie en reserveren op www.verycontemporary.org

Binnen haar jaarprogramma besteedt Bureau Europa aandacht aan het imaginaire. Deze tentoonstelling sluit daarnaast aan bij de langere programmalijn Helden van Hier, waarin de verhalen, ontwerpers en thema’s centraal staan die relevant zijn voor de Euregio.

Was getekend: Jo Coenen

opening op 27 september

Was getekend, Jo Coenen

Was getekend, Jo Coenen - drawing event