Vormstof en het nieuwe porselein

3 t/m 4 november 2017

Wat getuigt er in Maastricht nog van het porseleinverleden? In een gepassioneerd pleidooi breken Jo Schoenmakers en Marjo de Vries van Vormstof een lans voor porselein en voor een Maastrichtse trots en hernieuwd bewustzijn van de rijke geschiedenis die Maastricht in deze als ambachtsstad had en nog steeds heeft.

Lezing op 3 november

Jo Schoenmakers en Marjo de Vries van Vormstof vertellen in de lezing hoe Maastricht haar rol als porseleinstad ontwikkelde, exploiteerde en uiteindelijk liet vallen en welke rol de creatieve industrie speelt in de huidige opwaardering van porselein. Hoe is het ambacht van het porseleinvormen veranderd, geïnnoveerd?

Workshop op 4 november
Op 4 november geeft Vormstof een workshop in het eigen atelier. Je kunt je hiervoor inschrijven via info@vormstof.nl of telefonisch via 046 437 05 02. Let op: er is plaats voor 12 personen.

Vormstof
Vormstof is door JAS/MV opgericht om porselein weer enigszins op de kaart te krijgen in Maastricht. Ze doen dit in de vorm van workshops, cursussen en lezingen in hun atelier aan het Bassin.

In 1995 besluiten Jo Schoenmakers en Marjo de Vries samen te gaan werken onder hun initialen JAS/MV. Vanuit hun achtergrond plastische vormgeving/textiel was het materiaal porselein als het ware een soort gemene deler. Al in dit begin was hun uitgangspunt het maken van een toegepast product en het vinden van een ultieme grens hierin. De laatste jaren is er een splitsing in het werk ontstaan, een gedeelte ervan neigt steeds meer naar een autonome richting en is het werk onderverdeeld in een basis- en pluscollectie.

Datum lezing: 3 november, 20:00 uur.
Toegang: gratis
Taal: Nederlands
Locatie lezing: Bureau Europa

Datum workshop: 4 november, 14:00 uur
Deelname workshop: inschrijven via info@vormstof.nl
Locatie workshop: Bassinkade 13, Maastricht

Beeld: Chapeau