Voedsellandschappen in verandering: Han Wiskerke over problematiek en oplossingen

28 november 2018

Op 28 november geeft Han Wiskerke, hoogleraar rurale sociologie aan de Universiteit van Wageningen, een lezing over de wereldwijde voedselproblematiek en de mogelijke toekomstbestendige oplossingen. Niet slechts economische en sociale criteria zijn belangrijk in het vinden van deze oplossingen, maar we moeten ook kijken naar de ruimtelijke kwaliteiten van het landschap en de manier waarop we dit inrichten.

Op 28 november geeft Han Wiskerke, hoogleraar rurale sociologie aan de Universiteit van Wageningen, een lezing over de wereldwijde voedselproblematiek en de mogelijke toekomstbestendige oplossingen. Niet slechts economische en sociale criteria zijn belangrijk in het vinden van deze oplossingen, maar we moeten ook kijken naar de ruimtelijke kwaliteiten van het landschap en de manier waarop we dit inrichten.

Flourishing Foodscapes
Wiskerke's boek Flourishing Foodscapes bekijkt structurele, grootschalige oplossingen voor voedselproblemen en behandelt het probleem van voedsel(schaarste). De term ‘foodscapes’ is een samenvlechting van 'food' en 'landscape' en verwijst naar de sociale en ruimtelijke organisatie van netwerken en voedselsystemen, de fysieke plaatsen en sociale praktijken die te maken hebben met voedselproductie, -verwerking, -distributie, -verkoop, -bereiding en -consumptie.

Mansholt, Landschap in Perspectief
De tentoonstelling Mansholt, Landschap in Perspectief, in 2014 bij Bureau Europa te zien, ging over de wijze waarop landbouw de inrichting en vormgeving van het Nederlandse landschap na 1945 heeft bepaald. Dit bezien tegen de achtergrond van de actuele hervorming van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, langs de lijn van het werk van voormalig landbouwminister Sicco Mansholt. De ontwikkeling van de Nederlandse landbouw werd tegen het landschap gelegd, tegen het herstel van het geïnundeede landschap na WO II, de Zuiderzeepolders als ideaal landbouwgebied, de modernisering van het platteland door middel van ruilverkaveling en technologische innovatie, de toenemende invloed van recreatie en natuurbeheer, en de hedendaagse opdeling in verbrede en industriële landbouw.

Moderator: Saskia van Stein, directeur van Bureau Europa.

De avond wordt afgesloten met een gezellige borrel.

Datum: 28 november 20.00 - 22.00 uur
Locatie: Bureau Europa
Taal: Nederlands
Toegang: gratis