The Great Indoors 2015 FOREVER NOW

2 juni t/m 31 oktober 2015

The Great Indoors Award is een internationale, tweejaarlijkse prijsvraag op het gebied van interieurvormgeving. Deze editie van The Great Indoors getiteld FOREVER NOW, stelt de vraag naar onze relatie tot het Nu (en nieuw) centraal. Als we vanuit het perspectief van het interieur naar eigentijds design kijken in een poging de huidige trends te begrijpen, zien we een discipline beladen met onduidelijkheden en paradoxen.

In zijn spirituele bestseller The Power of Now betoogde Eckhart Tolle dat ware bevrijding alleen kan worden gerealiseerd door wie in het heden leeft, in het nu. Maar naar welk moment verwees hij precies? Al ons klikken, vegen, scannen en omslaan van bladzijden lijkt een verlangen naar nieuw en nu uit te drukken. Wat zegt onze zucht naar visuele en esthetische bevrediging over de cultuur waarin we leven? Is onze cultuur uitsluitend gebaseerd op een oppervlakkige, gladde praatjes uitslaande, ons tot consumptie aanzettende commerciële sector? Op een creatieve industrie die innovatie ziet als een onderscheidend verkoopargument? Is er iets ten diepste bevrijdend aan het huldigen van het heden, aan het terzijde schuiven van erfenissen uit het verleden en het negeren van sombere toekomstvoorspellingen? Of kan het idee van het nu ons werkelijk helpen onszelf te ontplooien?

Als we vanuit het perspectief van het interieur naar eigentijds design kijken in een poging de huidige trends te begrijpen, zien we een discipline beladen met onduidelijkheden en paradoxen. Hoewel design zich probeert te emanciperen door middel van zijn engagement met maatschappelijk relevante kwesties – die zich vaak manifesteren als overblijfselen van het modernistische streven ‘het goede te doen’ – verwordt de discipline, gehinderd door haar behoefte aan stilistische vernieuwing, tot een onderdeel van haar eigen probleem.

Ontwerpers ontplooien verschillende activiteiten om betekenis aan hun werk te geven: men integreert lokale materialen of culturele verhalen, of noties van context die gemeenschappen versterken, of coöperatieve productieplannen op wijkniveau, of men stelt parameters vast voor doe-het-zelf design tools.

Er vindt een verschuiving plaats van het creëren van functionele voorwerpen naar een meer programmatische aanpak van het ontwerpen. De nadruk ligt daarbij vanzelfsprekend op maatschappelijke insluiting en duurzaamheid. Materialen zoals plastic maken plaats voor hout en textiel, die het hedendaagse interieur weer wat aanraakbaarder maken. Dit alles resulteert in een zachtere ambiance en in meer vrijheid voor zowel gebruikers als ontwerpers.

Tegelijkertijd lijken we gevangen in een rusteloze droom, in een soort Orwelliaanse toestand waarin we vastlopen in een eindeloze reeks interieurs, waar angst een gegeven is, fragmentatie meedrijft in het kielzog van het modernisme en de hyperbemiddelde totaalervaring zinspeelt op escapisme.

Kan de huidige neoromantische trend, die wordt gekenmerkt door kleinschalige projecten die met lokale middelen worden gerealiseerd, in een langzaam tempo worden uitgevoerd en worden gedragen door groepsdenken en circulaire economie, voldoende kritieke massa genereren om ons te bevrijden van onze momentane behoeften? En weerspiegelt deze trend een huldiging van het heden? Of meer een verlangen naar het verleden?

Het verlangen naar continuïteit en de wens betekenis te geven aan je werk – om het te voorzien van een waarde die het geldelijk gewin overstijgt – lijken tegenstrijdig met de manie voor snelle resultaten en technologisch innovatie. Hoewel ze met elkaar overhoop liggen, slagen deze twee aspiraties er geen van beiden in om dringende kwesties aan de orde te stellen zoals duurzaamheid of het huisvestingsdilemma waarbij in leegstaande panden geen plaats is voor mensen die gedwongen zijn hun woningen elders te verlaten. Het gevolg is een groeiende kloof tussen rijk en arm.

Kunnen we leren van het verleden? Of zullen al onze inspanningen zonder historisch besef tevergeefs zijn? Als we gisteren gemaakte fouten niet goed begrijpen, zijn we gedoemd ze morgen te herhalen. Waarom zouden we terugschrikken voor de toekomst? Zijn we niet meer in staat ons een alternatief voor het nu voor te stellen, een mooie, oneindige toekomst?

Wij presenteren FOREVER NOW.

Deze editie zijn we verguld met de vakkundige jury:

BRENDAN CORMIER, curator Victoria and Albert Museum

ALEXIS GEORGACOPOULOS, director Ecal
, ECAL- Ecole cantonale d’art de Lausanne (University of Art and Design Lausanne)

NORA FEHLBAUM, Co-CEO van Vitra


DEYAN SUDJIC, Director Design Museum London

JASPER JANSEN, ontwerper/founder i29

Prijzen
Er worden vier prijzen uitgereikt voor het meest innovatieve interieurdesign voor publieke en commerciële ruimtes in de volgende categorieën:

Show & Sell (Detailhandel: winkels, showrooms, beursstands, tentoonstellingen)
Relax & Consume (Vrije tijd: hotels, bars, clubs, restaurants, thermale baden, wellnesscentra.
Concentrate & Collaborate (Werk: kantoren, studio’s, bestuursgebouwen, conferentiecentra)
Serve & Facilitate (Publiek domein: bibliotheken, ziekenhuizen, theaters, scholen)

The Great Indoors Talks
Op donderdag 3 en vrijdag 4 september zijn de juryleden in Maastricht aanwezig om de inzendingen te beoordelen. Op donderdagavond 3 september neemt de jury deel aan The Great Indoors Talks. De Talks beginnen om 20:30 uur en vinden plaats bij Bureau Europa.
Wil je aanwezig zijn bij deze avond? Meld je aan via talks@the-great-indoors.com.

Noteer in je agenda: feestelijke award uitreiking
Op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober zullen er een aantal activiteiten rondom The Great Indoors in Maastricht worden georganiseerd en zal de biënnale worden afgesloten met een diner voor de genomineerden en een spetterend slotfeest

Kijk voor meer informatie op de www.the-great-indoors.com en op de Facebook-pagina van The Great Indoors.

The Great Indoors is een gezamenlijk initiatief
The Great Indoors is een initiatief van FRAME Magazine, Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur en Bureau Europa.

The Great Indoors wordt genereus ondersteund door de Gemeente Maastricht en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

www.the-great-indoors.com

The Great Indoors 2015 FOREVER NOW

The Great Indoors Talks

Portfolio presentatie aan juryleden The Great Indoors door talenten Stimuleringsfonds Creatieve Industrie