The Garden of Cosmic Speculation

13 maart 2008

Charles Jencks, de Amerikaanse architectuurcriticus, landschapsarchitect en ontwerper, gaf een lezing met de titel 'The Garden of Cosmic Speculation'. Hij ging in op zijn werk en sprak over kosmische thema's en het vraagstuk van culturele identiteit.

Jencks woont in Groot-Brittannië en is een van de belangrijkste Britse landschapsarchitecten, maar ontleent zijn reputatie vooral aan zijn rol als criticus, dankzij uitgaven als 'The Language of Postmodern Architecture' en 'The Iconic Building'.