Start E-Words starts in Maastricht

8 maart 2018

De Europe for Citizens grant is een Europese subsidie die toegekend wordt aan projecten die bijdragen aan een beter begrip van burgerschap in de Europese Unie, met oog op haar geschiedenis en diversiteit. De gehonoreerde programma’s vergroten de aandacht voor herdenking, collectieve geschiedenis en waarden en democratisch bewustzijn. In 2017 is de grant toegekend aan het project E-Words. Na de kick-off in Siena op 12 oktober 2017, wordt de eerste activiteit op 8 maart gehouden: een webinar tussen de Universiteit Maastricht en de Universiteit van Siena, waarin studenten en het publiek in debat kunnen over de thema’s identiteit en mensenrechten.

Het project is academisch, multidisciplinair en internationaal. Er wordt onderzoek gedaan naar populaire associaties bij woorden als totalitarianisme, ostracisme, onderdrukking en dergelijke, via een verscheidenheid aan klassieke en innovatieve methodes. Interculturele discussie is het doel van het project, met de ambitie deze te vertalen naar groter wederzijds begrip en de maatschappelijke en politieke effecten van onderdrukking van alle soorten in een bredere context te plaatsen.

Het project wordt gedragen door vier internationale universiteiten, met elk hun eigen lokale, culturele partners. Naast de universiteiten van Siena, Krakau en Sibiu, doet ook de Universiteit Maastricht mee, samen met Bureau Europa, Lumière en Van Eyck.

Na de kick-off in Siena op 12 oktober 2017, wordt de eerste activiteit op 8 maart gehouden: een webinar tussen de Universiteit Maastricht en de Universiteit van Siena, waarin studenten en het publiek in debat kunnen over de thema’s identiteit en mensenrechten.

Datum: 8 maart 2018, 16.00 uur
Locatie: Turnzaal, Faculty of Arts and Social Sciences, Hof van Tilly, Grote Gracht 90-92, Maastricht
Taal: Engels
Toegang: gratis

EWORDS