Stad.Academie

29 november 2013

Bureau Europa is mede-initiatiefnemer van Stad.Academie.

Stad.Academie is een tijdelijk leertraject voor stadmakers met belangstelling voor het transformerende proces van stadsontwikkeling. De ontwikkeling in onze steden, die in de huidige economische realiteit nagenoeg tot stilstand is gekomen. Daarnaast vergen actuele maatschappelijke tendensen zoals de terugtredende overheid en de participerende burger een nieuwe houding van hen die werkzaam zijn in en aan de stad. Door de lens van een aantal generieke thema’s zoals monumentaliteit, herbestemming & tijdelijkheid worden specifieke case studies in de Euregio uitgewerkt. Zo ontwikkelt het curriculum van de Stad.Academie nieuwe methodes, competenties en een discours om ondanks een stagnerende economie te zoeken naar alternatieve vormen van stedelijke animatie.

De Stad.Academie wil een productieve omgang met dit veranderingsproces stimuleren door een kennisinfrastructuur op te bouwen, waarin theorie en praktijk intensiever met elkaar worden verenigd. In een dominante fase van transitie is de koppeling tussen theorie en praktijk nodig om de actualiteit en toepasbaarheid van beide te bevorderen. Er moet een discours ontstaan dat zich voedt met ervaring uit de praktijk en zich vernieuwt met reflecterende inzichten om de dissonantie tussen systemen te verkleinen.

Pluraliteit

De opleiding van de Stad.Academie is een aanvulling op de huidige lesprogramma’s en op eerder genoten onderwijs. Omdat het voor regulier onderwijs niet mogelijk is ‘trendgevoelig’ te zijn, kan de informele academie scherper ingaan op actuele thema’s. Ook is de Stad.Academie niet gebonden aan accrediterende eisen en regelgeving, zodat een flexibel programma onafhankelijk van beleid kan worden samengesteld om te komen tot relevante vraagstellingen.

Continuïteit

De hedendaagse stad staat niet op zichzelf, maar is verweven. De Stad.Academie is een organisatie waarvan je lid wordt en blijft. Het lesprogramma is een accumulerend programma dat ook na afsluiting van een studiejaar toegankelijk en open blijft voor leden om informatie en kennis aan toe te voegen of uit te destilleren.

Mentaliteit

Stad.Academie wordt door een gemêleerde studieleiding breed gedragen, maar de Stad.Academie komt echt tot leven door de bijdrage van de deelnemers. Het lesprogramma biedt de ruimte eigen vraagstukken mee te nemen en tijdens het onderwijs te integreren, zodat de eigen praktijk deel wordt van het leerstelsel. Net als een succesvolle Stad.Academie kan de stad alleen tot leven komen als elke deelnemer zelf verantwoordelijkheid neemt en bereid is kennis, competentie en ervaring in te brengen.

Studieleiding/partners

Stad.Academie wordt mede mogelijk gemaakt door:

Module 01, Bottom Up is Not Enough, lezing van Michelle Provoost

Modul 02, Debat "Wie maakt de stad?"

Module 02, Masterclass, 'Vernieuwde stad, vernieuwde staat'

Excursie, Z33 in Hasselt, expositie: 'Atelier à Habiter'

Modul 03, film, 'Être et avoir'

Module 03, Masterclass, 'Groen vs. Rood'

Modul 04, Catalyzing Urban Transformation, lezing van Klaus Overmeyer

Modul 04, Masterclass in Aken, Tijdelijkheid

Module 05, Monumentaliteit