Schone schijn: manipulerende zorg en architectuur bij Alzheimer - door Henri Snel, Ruud Hendriks en Ike Kamphof

22 juni 2017

De komende decennia zullen worden gekenmerkt door een grote groei van het aantal patiënten met de ziekte van Alzheimer en de behoefte aan specifieke verzorgingstehuizen.

Hoe te ontwerpen voor mensen met Alzheimer, door Henri Snel, Ruud Hendriks en Ike Kamphof

Op 22 juni spreekt onderzoeker Henri Snel over de stand van zaken van het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en de huidige en toekomstige leefomstandigheden van mensen met Alzheimer. Zijn onderzoek verschaft inzichten in de juiste accommodaties en faciliteiten die de zorg voor deze patiënten vereist: tehuizen met een helende architectuur, een meer menselijke aanpak van resource management en de best mogelijke elektronische surveillance en artificiële intelligentie.

Ruud Hendriks en Ike Kamphof, beiden verbonden aan de Universiteit Maastricht, zullen Snels lezing aanvullen met hun onderzoek naar de heilzame werking van 'het doen-alsof' ter ondersteuning van mensen met dementie. Dit onderzoek richt zich op nieuwe manieren en technologieën die ingezet kunnen worden om voor mensen met dementie te zorgen en hun verzorging te verbeteren. Nostalgische deurposters zorgen voor een gevoel van thuiszijn; sociale robots houden hen gezelschap en, games en virtual reality-installaties bieden prettige ervaringen. Werken deze zaken manipulerend, zijn ze bedrieglijk of geven ze juist steun aan mensen met dementie? Hendriks en Kamphof hebben, naar aanleiding van hun bevindingen, een onderwijsmodule ontworpen die zorgverleners en ontwerpers helpt om deze ethische vraag per situatie te beantwoorden.

Bio Henri Snel
Sinds zijn moeder 20 jaar geleden met Alzheimer werd gediagnosticeerd houdt Henri Snel zich actief bezig met de ziekte en haar consequenties. Iets dat resulteert in een serie aan onderzoeksprojecten over de leefomstandigheden van Alzheimerpatiënten vanuit zijn eigen professionele, architectonische standpunt. Met zijn PhD-onderzoek naar veilige omgevingen binnen de Alzheimerzorg, wil Snel bijdragen aan de discussie over de ziekte in het algemeen en mogelijke oplossingen aandragen om de leefomstandigheden van toekomstige Alzheimerpatiënten te verbeteren. Hij werkt samen met specialisten op het gebied van dementie, Alzheimer, psychologie, gezondheid en zorg, muziektherapie, haptische therapie, architectuur, interieurontwerp, kunst en design.

Bio Ruud Hendriks
Aanvankelijk opgeleid als verpleegkundige in de gehandicaptenzorg, studeerde Ruud Hendriks Gezondheidswetenschappen en volgde hij de onderzoeksopleiding van de Netherlands Graduate School of Science, Technology and Society Studies. Zijn onderzoek richt zich op kunst en technologie in relatie tot de geestelijke gezondheidszorg. Zijn publicaties behandelen onder meer de normatieve aspecten van clownerie met mensen met dementie en socioculturele aspecten van autismespectrum stoornissen. Hendriks beoogt hiermee bij te dragen aan een cultuurwetenschappelijk perspectief op neurocognitieve diversiteit, als kritische aanvulling op dominante neurobiologische en -psychologische benaderingen. Hendriks is verbonden aan de capaciteitsgroep Wijsbegeerte van de Faculteit Cultuur en Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit Maastricht.

Bio Ike Kamphof
Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven, behaalde Ike Kamphof haar doctoraat in de filosofie aan de Universiteit van Leuven met een proefschrift over 'het schone en sublieme in de kunst'. Sinds 2003 is ze als filosofe verbonden aan de Faculteit Cultuur en Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit Maastricht. In 2013 verscheen haar boek met essays over hedendaags toeschouwerschap, 'Iedereen voyeur: kijken en bekeken worden in de 21e eeuw'. Kamphofs huidige onderzoek bevindt zich op het kruispunt van esthetiek en ethiek, met de vraag hoe nieuwe media en technologie zorgrelaties bemiddelen, in bijvoorbeeld natuurconservatie en ouderenzorg. Samen met Ruud Hendriks en Tsjalling Swierstra onderzoekt Kamphof momenteel de morele rol van dingen in de dementiezorg.

Datum: donderdag 22 juni, 20.00 uur – 22.00 uur
Taal: Engels
Toegang: gratis
Locatie: Bureau Europa