Ruimte voor Rechtvaardigheid

Doe mee aan de open oproep

4 juli t/m 28 augustus 2023

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft op 25 mei een nieuwe Open Oproep gepresenteerd waarmee ontwerpers worden uitgenodigd om samen met coalitiegenoten te werken aan de noodzakelijke wederombouw van Nederland. Hoe kan de transformatie van Nederland ook worden ingezet als middel om de kwaliteit van leven voor iedereen te verbeteren? Een regionale informatiebijeenkomst vond plaats op dinsdag 4 juli 2023 bij Bureau Europa.

Nederland staat voor een grote verbouwing met enorme ruimtelijke gevolgen. Deze 'wederombouw' is nodig vanwege de grote opgaven als de energietransitie, de woonopgave, klimaatadaptatie, de stikstofproblematiek, de vergrijzing en de toenemende (sociale) tweedeling. Als de wederombouw niet op een sociaal duurzame manier gestalte kirjgt, zal ze echter niet slagen. Hoe kan de transformatie van Nederland worden ingezet als middel om de kwaliteit van leven voor iedereen te verbeteren?

Het doel van de Open Oproep Ruimte voor Rechtvaardigheid is om vernieuwende strategieën voor rechtvaardigheid en inclusie te ontwikkelen, zodat de grote verbouwing van Nederland vanuit een bewust gedefinieerd rechtvaardigheidsperspectief kan plaatsvinden. Lees meer...

Heeft u een goed idee waar u een plan voor wilt indienen? Haal de folder met alle uitleg op bij Bureau Europa of informeer via f.vanspaendonck@bureau-europa.nl.

Een regionale informatiebijeenkomst vond plaats op 4 juli jongstleden bij Bureau Europa. Na een lunch volgden twee presentaties door architecten Floor Frings (Werkstatt, Eindhoven) en Tim Prins (StudioStad, Maastricht). Het gesprek werd vervolgens aangegaan onder leiding van filosoof Govert Derix en Black Lives Matter-activisit Raenys Martis.

Het verslag van deze bijeenkomst kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Impressie van de regiobijeenkomst (foto's Moniek Wegdam)

Gerelateerde Publicaties

  • Verslag van regionale informatiebijeenkomst Open Oproep Ruimte voor Rechtvaardigheid
    Verslag van regionale informatiebijeenkomst Open Oproep Ruimte voor Rechtvaardigheid
    Floor van Spaendonck

    Download publicatie