René Gabriëls over utopisme & architectuur

10 mei t/m 7 juni 2016

Vanaf dinsdag 10 mei zal filosoof René Gabriëls wekelijks kamercolleges geven bij Bureau Europa over architectuur en utopisme.

Architectuur heeft een utopische dimensie omdat architecten ontwerpen maken van gebouwen, wijken of steden waarvoor voorlopig nog geen plaats is of misschien zelfs nooit een plek wordt gevonden. Door de utopische dimensie van de architectuur te onderzoeken wordt in deze colleges nagegaan wat architecten daadwerkelijk kunnen en moeten doen met de hen ter beschikking staande ruimte.

René Gabriëls zal in totaal 5 colleges verzorgen die diverse aspecten rondom het thema utopisme en architectuur belichten. De titels van de colleges luiden:

1. Tussen utopie en dystopie. 2. Massa en avant-garde. 3. Modernisme versus postmodernisme. 4. Gerealiseerde utopieën. 5. De utopie van een postkapitalistische architectuur

Gabriëls is als universitair docent verbonden aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit van Maastricht. Daarnaast is hij redacteur van het tijdschrift Krisis (www.krisis.eu) en van Sociologie Magazine.

Deze reeks is een initiatief van de Maastricht Academy of Architecture. De colleges zijn voor iedereen gratis bij te wonen.

Data: dinsdag 10, 17, 24 & 31 mei en dinsdag 7 juni. 
Tijd: 19:00 
Taal: Nederlands 
Locatie: Bureau Europa