Radicale Lokaliteit; actueel potentieel

8 juni t/m 5 augustus 2013

Onlangs opende Bureau Europa voor het eerst zijn deuren in de Timmerfabriek voor de opening van de drieledige tentoonstelling: ‘Radicale Lokaliteit; actueel potentieel’. Met deze tentoonstellingsmanifestatie verricht Bureau Europa van 8 juni t/m 5 augustus onderzoek naar de betekenis van het lokale en de rol van architectuur in onze globaliserende wereld.

'Radicale Lokaliteit; actueel potentieel' bestaat uit drie onderdelen:

Reactivate! Vernieuwers van de Nederlandse Architectuur: Conceptueel, Betrokken en Pragmatisch.

In de grote zaal toont Bureau Europa de groepstentoonstelling Reactivate!, een samenwerkingsproject met Indira van ’t Klooster, hoofdredacteur van A10 new European architecture en auteur van de publicatie Reactivate! Innovators of Dutch Architecture’ (uitgegeven door Trancity*Valiz).

Aan het begin van 21e eeuw is de maatschappij in politieke, economische en culturele termen sterk veranderd. Dat vereist een grondige herijking op diverse fronten, maar zeker ook een herbezinning van het vak van de architect. Geworteld in de Nederlandse traditie van het herdefiniëren van de opgave, in een levendig debat- en publicatieklimaat, én in het –zij het gemarginaliseerde- maar nog steeds aanwezige architectuurbeleid, zit optimaliseren en aanpassen in de genen. Jonge bureaus zijn maatschappelijk geëngageerd en hebben een open en flexibele ontwerphouding. De ambitie om invloed op hun omgeving uit te oefenen en ‘iets te doen!’ vertaalt zich in een pragmatisch maar doelbewust acteren, waarmee de grenzen van de discipline worden geherdefinieerd. Ze zijn zelf- en mediabewust en hebben relatief weinig structurele lasten. Binnen dit morele en financiële kader zoeken ze naar nieuwe pijlers en het maatschappelijk draagvlak voor hun discipline en hun eigen positie daarbinnen.

Inmiddels spreekt de jongste generatie architecten niet over PvE (programma van eisen), DO (Definitief Ontwerp) en bestektekeningen, maar kenmerkt de hedendaagse praktijk zich door social engineering, performatieve stedenbouw & open plan proces, nieuwe ambacht & technologie, duurzaamheid & ecologie, re-upcycle van materialen, alternatieve verdienmodellen, creative commons en tijdelijkheid als gegeven. Stuk voor stuk voorbeelden van nieuwe samenwerkingsstructuren, nieuwe instrumenten voor financieringsconstructies, productontwikkeling voor zelfbouwers, gekoppelde energie en materiaalstromen en sociale vernieuwing, al dan niet in leegstaande panden of braakliggende terreinen. Het gepresenteerde palet van ontwerpattitudes impliceert dat er sprake is van een nieuw landschap; geen eenduidig glooiend landschap maar een gefragmenteerd caleidoscopisch beeld.

De volgende bureaus leveren een bijdrage aan Reactivate!:

AayuBavavla i.s.m. Studio Iris Schutten en Superuse StudiosBlok Kats van Veen ArchitectenBureau SLA i.s.m. Overtreders WBureau WijkwiskundeBureau ZWIRTi.s.m. Bureau M.E.S.T.By BaliDe Kort van SchaikDe Mannen van SchuimDELVA Landscape ArchitectsDoepel StrijkersDUS ArchitectsElastikExceptFABRICFact ArchitectsFLAT architectsFRANTZEN et al architecten, Jan Konings, LOLA landscape architectsMarc Koehler ArchitectsMaxim WinkelaarMONADNOCKMOPET architectenNEXT ArchitectsNLÉNon-fictionO+A strategies & architectureOlaf Gipser ArchitectsPlacemakersPOSADPowerhouse CompanyRAAAFSelfBB-collectiefSHIFT architecture urbanismSpace&matterSponge Architect,STAR strategies + architectureStealth.ultdStudio PapaverStudio Roosegaarde,Superuse StudiosXML Architecture Research UrbanismZECC ArchitectsZOFA architectenZUS [Zones Urbaines Sensibles]. 

Curator: Saskia van Stein en Indira van ‘t Klooster
Tentoonstellingsontwerp: Maurer United Architects
Grafisch ontwerp: Our Polite Society
Opmaak: Meeusontwerpt
Communicatie: Margot Krijnen
Vertalingen: Duo vertaalburo
Realisatie: INhout

Radicale Lokaliteit: Canon MaastrichtDe tweede zaal zal worden ingericht door Tim Prins (Maastricht-LAB)Hij onderzoekt de diachroniek van de Maastrichtse planologie en wat de drijvende krachten zijn achter een veranderende stad. Hoe historische ontwikkelingen zoals industrialisatie (en de migratie van het productieproces) hun weerslag hebben gehad op de gebouwde omgeving, de gebiedsontwikkeling en de structuurvisies voor Maastricht. Belvédère is één van de casestudy's. Wat waren de plannen voor dit gebied en vooruitkijkend: welke waarden uit het verleden bieden een mogelijk perspectief voor toekomstige ontwikkelingen? Daarnaast stelt Bureau Europa zich open voor alle verhalen die een relatie hebben met het gebied. Vertellers worden uitgenodigd op vaste tijdstippen hun verhaal aan de camera toe te vertrouwen. Van al dit materiaal wordt een documentaire gemaakt die in het najaar bij Bureau Europa zal worden vertoond.

Curator: Tim Prins
Tentoonstellingsontwerp: P en M architecten
Graphisch ontwerp: Noto
Vertalingen: Jason Coburn
Realisatie: INhout

Daarnaast is onderzoeksbureau MONNIK gevraagd te reageren op de tekst ‘Towards a Critical Regionalism, Six Points for an Architecture of Resistance’ van achitectuurcriticus Kenneth Frampton. Monnik introduceert ‘Het werklokaal’, een reactie op Frampton’s essay over architectuur in een globaliserende wereld en onderzoekt hoe we door de lens van arbeid onze relatie tot het lokale zouden kunnen herontdekken. Betekenis, vorm en handeling zijn los geraakt van elkaar. Wat gebeurt er als we deze weer bij elkaar brengen? Hun onderzoek vormt een langere programmalijn bij Bureau Europa maar voor Radical Locality vertaalt het zich in een essay over arbeidsdeling en -specialisatie, en betekeniscreatie.

Realisatie: MONNIK

Het onderzoeksproces van ‘Radical Locality’ opent op zaterdag 8 juni 2013 (17 – 19 uur) en loopt tot en met 05 augustus 2013 .

Reactivate! Vernieuwers van Nederlandse Architectuur; conceptueel, betrokken en pragmatisch.

Radicale Lokaliteit, Canon van Maastricht.