Presentatie & publiekspresentatie Maastricht als creatieve stad

29 juni 2016

Maastricht wil een creatieve stad zijn en heeft de creatieve industrie benoemd tot economische topsector. De stad, die een aantal kunstacademies en een faculteit in cultuurwetenschappen telt, ziet studenten na hun afstuderen uit de stad vertrekken.

Door pas afgestudeerd talent te faciliteren met passende bedrijfshuisvesting - studio's, werkplaatsen en ateliers - wil de stad jong talent de kans bieden hun loopbaan te starten, hun talenten verder te ontplooien en voor de stad behouden.


Hoe verhouden broedplaatsen zich in relatie van talentontwikkeling, coalities met opleidingen en of instelling kortom de inbedding in de regio?

Er is in Maastricht voldoende aanbod van huisvesting, onder andere in de leegstand. Maar toch vinden vraag en aanbod elkaar niet optimaal en is er sprake van een mismatch. Huurprijzen zijn te hoog, processen van realisatie zijn te traag en collectieven missen organiserend vermogen. Ook zijn de aanbieders van huisvesting bang voor lange huurovereenkomsten. Ze wachten vaak liever ‘op een grote speler’, dan dat ze lage huur accepteren en vrezen een brede portefeuille-afwaardering.

Met het voeren van een nieuw beleid wil de gemeente Maastricht deze mismatch verkleinen. En haar positie als creatieve stad waarmaken en versterken. Dit nieuwe beleid - dat is geformeerd op basis van gesprekken met creatieven, huisbazen en ook projectontwikkelaars, - wil de gemeente op 27 juni delen en toetsen, voordat het ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Maastricht wordt voorgelegd.

Sprekers:
Gerdo van Grootheest, Wethouder van Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Natuur en Milieu en Mieke Damsma, Wethouder Cultuur, Onderwijs, Jeugdzorg, Gezondheid, Student & Stad.

Datum: 29 juni, 19:30 - 21:30 uur
Locatie: Muziekgieterij
Voertaal: Nederlands
Toegang: gratis

Landbouwbelang