P.J.H. Cuypers: Gebouw en Stad

8 november 2007

Lezing door Cuypersdeskundige Aart Oxenaar: "Pierre Cuypers ontdekt dat traditionele architectuurtypen niet meer zonder meer geïmplementeerd kunnen worden in de stad, maar dat de architect - wil hij een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren met zijn werk aan het straatbeeld - daarop moet reageren."

Spreker: Aart Oxenaar
 
Aart Oxenaar studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en werkt onder meer als directeur van de Academie van Bouwkunst. Hij schreef architectuurkritieken voor verschillende tijdschriften en droeg bij aan het Jaarboek van de Nederlandse Architectuur. Zijn wetenschappelijke publicaties omvatten studies naar de Nederlandse Architectuur in de 19e en vroege 20e eeuw, in het bijzonder het werk van Cuypers. Momenteel promoveert hij aan de UvA op Pierre Cuypers, waarbij hij zich richt op de stedenbouwkundige setting. Ook heeft hij meegewerkt aan de documentaire over Cuypers in 1994, die tijdens de tentoonstellingsperiode te zien zal zijn.