Peutz be/tekenen

Gevelfragmenten van Peutz, getekend door architectuurstudenten

17 juni t/m 13 augustus 2023

De architectuurtekening is een representatie van een ruimtelijke werkelijkheid. Voor het gebouw er is, ligt er de tekening. Het is een verbeelde dialoog tussen de architect en de toekomst en een wezenlijk onderdeel van het ambacht. Aan de hand van het rijk in Heerlen aanwezige oeuvre van architect Frits Peutz (1896-1974) tekenden de masterstudenten van de Academy of Architecture Maastricht de afgelopen twee jaar gedetailleerde geveltekeningen van zijn gebouwen. Door het bestaande nu te hertekenen ontstaat een proces van toe-eigening en uitleg tegelijkertijd. Tekenen is zien, ontdekken, denken en begrijpen.

De architectuurtekening is een representatie van een ruimtelijke werkelijkheid. Voor het gebouw er is, is er de tekening. Deze tekening ontstaat niet vanzelf: in een continue dialoog van tekenen, hertekenen, overtrekken, denken, kopiëren en wijzigen verwordt een schets tot een technisch uitgewerkt stuk, waar de vakman op de bouwplaats mee aan de slag gaat. In de productie van tekeningen, waarin intentie, betekenis, kennis, theorie en fantasie hand in hand gaan, kan de architect bij uitstek zijn ambacht laten zien.

Masterstudenten Aan de hand van het oeuvre van Frits Peutz (1896-1974) tekenden de masterstudenten van de Academie van Architectuur Maastricht de afgelopen twee jaar gedetailleerde geveltekeningen van zijn gebouwen. Ze namen eerst de gebouwen ter plaatse op en hertekenden de gebouwde werkelijkheid.

Dit proces van ‘opnemen/hertekenen’ volgt een eeuwenoud architectuurprincipe, waarbij in het doorgronden en reduceren van de werkelijkheid het proces omgekeerd wordt en het tekenen instrumenten biedt om het verleden te begrijpen dat is belichaamd in de fysieke gebouwde omgeving. Op deze wijze kunnen ontwerpbenadering en -houding opnieuw ontsloten worden, maar is er ook een vrijheid in interpretatie daarvan: wij zijn immers niet de ontwerper, maar de ontdekker.

Tekenen als methode Door de methodiek van het tekenen als een kennisvergarend proces in te zetten begrijpt men veel meer dan men zien kan. Elke steen, elke maat, deurgreep en elke textuur worden in een bewuste handeling opnieuw geplaatst. Wat betekenen al deze details daarbij tot het grotere geheel?

Het resultaat is bewust als een uniform geheel gepresenteerd. Achter elk fragment zitten echter individuele ontdekkingen, verhalen en verwonderingen. Hertekenen als ambacht is een suggestieve en dus duurzaam productieve handeling om vanuit onderliggende logica nieuwe ideeën te genereren voor de toekomst.

Data zaterdag 17 juni t/m zondag 13 augustus
Toegang reguliere toegangsprijzen
Mensen met een kleine portemonnee zijn welkom te informeren naar de mogelijkheden.

Opening van het Zomerprogramma (foto's Moniek Wegdam)