Panorama Zuid Limburg

Reizende expo over de toekomst van onze regio

28 september t/m 9 oktober 2022

Met een reizende expositie worden drie toekomstperspectieven getoond over hoe we een goed woon-, werk- en recreatieklimaat bouwen en hoe we beter kunnen zorgen voor water, natuur en landschap in onze regio. Tijdens inloopmomenten kun je zelf bijdragen aan deze toekomstvisies.

Tijdens de tentoonstelling, die al in Heerlen, Sittard en Valkenburg heeft gestaan, loop je naar binnen en kun je je eigen ideeën loslaten over de toekomst van Zuid-Limburg. Posters tonen je de drie toekomstperspectieven die er al zijn bedacht aan de hand van uiteenlopende beelden. Maar met tekeningen en verwoordingen kun je ook je eigen bouwstenen toevoegen.

Online kan ook Naast de fysieke inloopmogelijkheden is het ook mogelijk de toekomstbeelden online te bekijken en er op te reageren. Op de website is ook te zien wanneer er een vertegenwoordiging van de projectgroep Panorama Zuid-Limburg aanwezig is om extra toelichting te geven.

Panorama Zuid-Limburg is een samenwerking van de Provincie Limburg, het ministerie van Binnenlandse Zaken, diverse Zuid-Limburgse gemeenten en de Stadsregio Parkstad Limburg onder de vlag van het NOVI-gebied Zuid-Limburg.