Over de houdbaarheid van een restauratie: een terugblik op de restauratie van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek in Maastricht.

22 november 2007

Honderd jaar na dato werd de restauratie van de Onze Lieve Vrouw Basiliek door diaken Régis de la Haye nader onder de loep genomen.

 

Speaker: Diaken Régis de la Haye

De la Haye besprak dit werk van Cuypers vanuit de beleving van de huidige gebruikers. Hoe waarderen kerkgangers en geestelijken de restauratie van Cuypers na honderd jaar?

Dr. Régis de la Haye is diaken aan de Basiliek van Onze Lieve Vrouw 'Sterre der Zee' in Maastricht, katholiek studentenpastor in Maastricht en docent kerkgeschiedenis en kunstgeschiedenis aan de opleidingen van het bisdom Roermond. Tevens is hij werkzaam als archivaris aan het Rijksarchief in Limburg.