Ontwerp je Stad: een filosofie in de praktijk gebracht

31 januari 2018

Waarom wordt Maastricht door stedenbouwers zo'n aantrekkelijke stad gevonden? Waarschijnlijk vanwege zowel de historische structuur van de stad, als de recente stedenbouwkundige projecten.De stad is continu in ontwikkeling, een weloverwogen en gestaag proces. Maar hoe vindt deze ontwikkeling plaats, welk gedachtegoed wordt ermee belichaamd, hoe wordt het in de praktijk gebracht? Universitair docent Jacob Voorthuis en stedelijk socioloog Hans Hoorn gaan hierover in gesprek.

Kunnen Maastricht en andere Nederlandse steden bestempeld worden als 'schoolvoorbeelden' van hedendaagse stad- en woningbouw? Welke innovatie projecten worden er in Nederland bedacht, waarom zijn Nederlandse resultaten stedenbouwkundig of architectonisch interessant?

Jacob Voorthuis
Kunsthistoricus Jacob Voorthuis promoveerde in architectuurtheorie en filosofie met een proefschrift over de maatschappelijke rol van het architectonisch ontwerp. Zijn voornaamste expertise ligt in het ontwerpend vermogen en het beoordelen van ontwerpbeslissingen. Vooral binnen het kader van de relatie tussen mens en omgeving, onderzoekt hij de sociale consequenties van het ontwerp. Thans doceert hij aan de TU Eindhoven en is hij auteur van boeken als Het ontwerpgesprek: een filosofie van het ontwerpen (2012) en vele wetenschappelijke publicaties.

Hans Hoorn
Stedelijke socioloog Hans Hoorn, was meer dan 20 jaar werkzaam als adjunct-directeur van Stadsontwikkeling en Grondzaken van de Gemeente Maastricht. Daarnaast was hij werkzaam als voorzitter van de Maastrichtse welstandscommissie. Hoorn beweert dat als een stad aantrekkelijk wil worden, deze stad een magische formule nodig heeft, die elke dag omgezet moet worden. Zijn ervaringen als Stadsontwikkeling en Grondzaken heeft hij op 25 punten toegespitst. Een interview met Hans Hoorn is te zienin de tentoonstelling Unvollendete. Nooit gebouwd Maastricht.

Datum: 31 januari, 20.00 uur
Locatie: Bureau Europa
Taal: Nederlands
Toegang: gratis