Off the Record

20 mei 2016

De laatste jaren heeft performance steeds meer waardering en momentum gekregen in het domein van de contemporaine kunsten. Geworteld in de jaren ’60 was de performance prototypisch voor een aantal verschuivingen: de kritiek op materiele en consumptieve gedreven economieën in de kunst, het opnieuw toe-eigenen van het vrouwelijk lichaam gevoed door het feministisch discours en de verschuiving van een waardering naar het eindproduct naar het proces van het maken, om er maar een paar te noemen.

Een recenter fenomeen is performance in design. Tijdens de laatste editie van de Salone del Mobile, presenteerden zowel de KABK in Den Haag als ‘Dirty Art Department’ van het Sandberg Instituut tentoonstellingen, waarbij de kijker werd uitgenodigd de blik te verschuiven weg van het object, naar het handelende lichaam van de studenten en hun MacGuffins*. Studenten die de hun gegeven ruimte daadwerkelijk bewoonden en benutten in plaats van nog slechts symbolisch aanwezig te kunnen zijn naast het door hun ontworpen object op het voor hun ontworpen tentoonstellingsmeubels.

Eenzelfde beweging was ook te herkennen in de marges van eerdere edities van de Dutch Design Week, vaak geïnitieerd door studenten van de Design Academy Eindhoven. Dit accent op participatie biedt studenten – en zeker op deze jaarlijkse mega-events – letterlijk nieuwe bewegingsruimte, weg van een meer klassieke visie op design als een geformaliseerd proces tussen opdrachtgever, ontwerper en fabrikant. Als de ontwerper een speler wordt met en voor een publiek, wie is dan nog de maker, wie de gebruiker? Wat is het gereedschap en wat is het materiaal? Deze recente ontwikkeling van de ontwerper als speler stelt klassieke verwachtingen over design en de designer aan de orde en brengt de discipline op onverwachte wijze in beweging.

Off the record moet worden opgevat als een klassieke rapportage over de Salone del Mobile en de meest recente ontwikkelingen op andere academies in Nederland. Alleen ditmaal niet op basis van gefotoshopte beelden van sexy objecten. In plaats daarvan, gaat deze avond – gepresenteerd door Guus Beumer, Saskia van Stein (Bureau Europa) en Tamar Shafrir –  in op de verrassende opkomst van de performance als ontwerp. Verschillende (oud)studenten zijn uitgenodigd hun werk gedurende één avond opnieuw op te voeren binnen de context van Het Nieuwe Instituut. En juist op het moment dat het instituut zelf transformeert van het Tijdelijke Modemuseum naar een veelzijdig programma waarbij – in dit olympische jaar – het menselijk lichaam centraal staat. Naast het modieuze lichaam van het model en het competitieve lichaam van de atleet, opent het zelf ontworpen lichaam van de ontwerper als speler een nieuwe ruimte binnen het gedefinieerde domein van het designobject.

* dit begrip verwijst zowel naar de titel van een tijdschrift, geïnitieerd door Kirsten Algera en Ernst van der Hoeven over het wonderlijke leven van de dingen (tijdens de laatste Salone is de tweede editie gelanceerd!) als naar de benaming – geïntroduceerd door Alfred Hitchcock -  van de wijze waarop een plot in gang wordt gezet, veelal door middel van een object.

De avond wordt gepresenteerd door Saskia van Stein (Bureau Europa), Guus Beumer en Tamar Shafrir (Het Nieuwe Instituut).

Met performances van kunstenaars die allemaal zijn verbonden aan een academie - ofwel als onderzoeker, als docent of als student -: Foreign Objects * Natasha Taylor (KABK, Den Haag) * Regarding David Philippine Hoegen (AKV St-Joost *  Breda/ Den Bosch) * Fairuz Urok Shirhan (van Eyck, Maastricht) Treaties and gifts of shifting wills,  Treaties and gifts of shifting wills * Quinsy Gario ( Universiteit van Utrecht) * DE_SIGN, by Gabriel Anne Maher (Design Academy, Eindhoven).

Datum: 20 mei, 19:00 - 21:30
Locatie: Het Nieuwe Instituut, Rotterdam
Taal: Engels

Optredende kunstenaars