NL / EN
Project
Jaar
Type
Tentoonstelling

Landschap als Cult. Een andere kijk op onze natuur

28 november 2019 – 3 mei 2020
In de tentoonstelling Landschap als Cult. Een andere kijk op onze natuur staat de verhouding tussen mens en landschap, cultuur en natuur, op scherp. Het landschap om ons heen is altijd het podium van ons handelen geweest, maar zijn we dat podium niet bijna ontgroeid? Willen we of kunnen we ons nog wel verbonden voelen tot de natuur, nu steeds meer tot ons doordringt hoe desastreus de Mens haar behandeld heeft? Of voelen we ons toch meer genegen het landschap naar ons toe te trekken, of zelfs meer en meer weer in de natuur te staan?
Lezing

Het Gilde in de 21e eeuw: didactiek en erfgoedbehoud op nationale schaal

17 januari 2019
Door Wijnand Freling (auteur van Stucwerk in het Nederlandse Woonhuis uit de 17e en 18e eeuw), Anton van Delden (voorzitter van het Neerlandsch Stucgilde) en Angelique Friedrichs (onderzoeker en restaurateur bij het SRAL Maastricht).
Lezing

Ornament, ritueel en identiteit in hedendaagse architectuur en design

14 februari 2019
Architect Willem Jan Neutelings en architectuuronderzoeker Marius Grootveld belichten de rol van het ornament, niet vanuit zijn historische maar juist hedendaagse toepassing. In hedendaagse architectuur, ontwerp en stedenbouw lijkt ornamentiek een verminderde rol te spelen ten opzichte van het verleden, maar klopt dit wel? Deze lezing wordt georganiseerd in het kader van Stucco Storico: het verhaal achter een ambacht.
Stadswandeling

De verborgen interieurs van Maastricht

15 maart – 15 februari 2019
Stadshistoricus Servé Minis neemt je mee op een wandeling door de Maastrichtse binnenstad, waarbij een aantal indrukwekkende locaties worden aangedaan. Je wordt uitgenodigd onbeschaamd voyeur te zijn in de wethouders- en secretaressekamers in het stadhuis, de Spiegelzaal van de universiteit, de woningen van de gegoede burgerij en nog meer bijzondere plekken waar je normaal niet gauw komt.
Lezing

Oeuvrelezing Unfold Design Studio

27 februari 2019
Tijdens deze lezing gaan Claire Warnier en Dries Verbruggen van Unfold Design Studio (Antwerpen) in op de vraagstukken en methodiek gerelateerd aan de maak- en ambachtscultuur van de 21ste eeuw. Deze lezing wordt georganiseerd in het kader van Stucco Storico: het verhaal achter een ambacht.
Rondleiding door curator

Curatortour door Stucco Storico 16 februari en 16 maart

19 januari – 16 maart 2019
Remco Beckers, projectleider bij Bureau Europa en curator van de tentoonstelling Stucco Storico: het verhaaal achter een ambacht geeft driemaal een curatortour.
Symposium

De schatkamer van Dom Hans van der Laan - met Caroline Voet en Jo Coenen

16 maart 2019
Zaterdag 16 maart presenteert de Van der Laan Stichting i.s.m. het Vlaams Architectuurinstituut en Bureau Europa het project: “De Schatkamer van Dom Hans van der Laan”.
Tentoonstelling

Stucco Storico: het verhaal achter een ambacht

24 november 2018 – 24 maart 2019
Op 24 november opent Stucco Storico: het verhaal achter een ambacht bij Bureau Europa, platform voor architectuur en design. Na Design by Choice is dit de tweede tentoonstelling in onze serie over de migratie van ambachten.
Installatie & debat

A State of Exception

27 maart – 3 april 2019
Op 27 maart opent 'A State of Exception' een bescheiden tentoonstelling, maar met een blik op de uitslag van de Provinciale Staten verkiezingen een zeer actuele tentoonstelling met werken van Christopher Meerdo (VS), Alina Schmuch en Franca Scholz (D), Thomas Stratmann (D) en Joram Raaijmakers (NL).
Lezing

De bijzonderheden van de moderne Spaanse architectuur

3 april 2019
In deze lezing aangeboden door de Circulo Cervantes Maastricht, gaat architectuurhistoricus Suzanne Roelofs in op waarom de Spaanse architectuur zo bijzonder wordt gevonden: in een stad als Maastricht, waar ooit een uitgebreide campus van Santiago Calatrava had kunnen staan, is dat natuurlijk geen oninteressante vraag.
Event

Museumnacht Maastricht

12 – 13 april 2019
Op 12 april wordt voor de vierde maal de Museumnacht Maastricht georganiseerd. Bij 13 art venues wordt een georganiseerd dat dit jaar in het teken staat van het thema 'Lost in Space'.
Gesprek

Helden van Hier: Boy Bastiaens

25 april 2019
Donderdag 25 april is ontwerper Boy Bastiaens te gast bij Bureau Europa en gaat Saskia van Stein, directeur van Bureau Europa, met hem in gesprek over zijn oeuvre en zaken die hem inspireren en fascineren. Denk aan voorbeelden uit de popcultuur, muziek, maar ook strips met een klare lijn.
Rondleiding

Rondleiding door de Timmerfabriek

15 juni – 15 mei 2019
Op 18 mei en op 15 juni, tijdens de Dag van de Architectuur, krijg je de unieke kans een kijkje te nemen bij Bureau Europa en de Muziekgieterij, waar de architecten van Maurer United je zal rondleiden en de verbouwingen zal toelichten. Leer hoe het Sphinxkwartier zich al vanaf 2007 aan het ontwikkelen is en welke plek de Timmerfabriek daarbij inneemt
Duo lezing

De meervoudige ontwerppraktijk in 21e-eeuwse architectuur

22 mei 2019
Woensdag 22 mei spreken Thijs van Spaandonk -The Cloud Collective, en Mark Feron - Architectenzaak over hun ontwerppraktijk. In een veranderende maatschappij veranderen ook de thema's, de opgave, de organisatievormen en daarmee de rol van de architect.
Lezing

I Am Trust: the currency of data-driven societies - door Vincent Thornhill, Guillemette Legrand en Sally Wyatt

29 mei 2019
In het kader van de tentoonstelling Digitaal Dilemma – de Architectuur van Vertrouwen, wordt prof. Sally Wyatt van de Universiteit Maastricht geïnterviewd door de curatoren, Vincent Thornhill en Guillemette Legrand, over het tijdperk van Big Data,je persoonlijke data als valuta, en het Zelf als collectief in het Internet of Things.

Saskia van Stein gaat Bureau Europa verlaten

1 mei – 1 juni 2019
Tot onze grote spijt moet de Raad van Toezicht melden dat Saskia van Stein, directeur, Bureau Europa op termijn gaat verlaten. We zijn Saskia zeer grote dank verschuldigd voor alle activiteiten en werkzaamheden die zij de afgelopen jaren in en voor Bureau Europa heeft gerealiseerd.
Rondleiding

Curatortour

6 juni 2019
Curatoren Vincent Thornhill en Guillemette Legrand leiden je rond door de tentoonstelling Digitaal Dilemma - de Architectuur van Vertrouwen
Event

Digital Detox - GEANNULEERD

13 juni 2019
--- GEANNULEERD --- Op donderdag 13 juni vindt er vanaf 18.00 uur een event plaats op de Markt in Maastricht. Waar wij in onze tentoonstelling Digitaal Dilemma - de Architectuur van Vertrouwen het vraagstuk centraal stellen van digitale technologie en haar invloed op de architectuur en onze samenleving, jagen we met Digital Detox het gesprek aan over digitalisering in stad en samenleving, in Maastricht en in de regio.
Event

Dag van de Architectuur

15 juni 2019
De jaarlijkse Dag van de Architectuur staat bij Bureau Europa in het teken van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Deze vorm van bouwen, waarbij toekomstige bewoners zelf projectontwikkelaar zijn, wint aan populariteit. Maar wat komt hierbij kijken?
Tentoonstelling

Digitaal Dilemma - De Architectuur van Vertrouwen

12 april – 16 juni 2019
De tentoonstelling Digitaal Dilemma - De Architectuur van Vertrouwen onderzoekt het huidige klimaat van institutioneel wantrouwen en de rol die technologie daarbij speelt. Eeuwenlang werd de kloof– die werd gedefinieerd door (verborgen) machts- en kennisstructuren – tussen de gezagsdragers binnen de kerk, de overheid, de industrie en de gewone burgers overbrugd door de Idee van vertrouwen.
Wandeling

De verborgen interieurs van Maastricht

21 juni 2019
Op 15 maart vond een interieurwandeling plaats in het kader van de tentoonstelling Stucco Storico: het verhaal achter een ambacht. Wegens onvoorziene belangstelling, heb je daarom misschien niet mee kunnen lopen. We herhalen de wandeling daarom op vrijdagmiddag 21 juni.
Tentoonstelling

Embracing.Exchange

27 juni – 3 juli 2019
Van 28 juni tot 7 juli 2019 worden op bijzondere locaties in het Maastrichtse Sphinxkwartier de exposities CRAFT, SHINE en GENERATION KÖLN getoond over kunst en design uit de regio's Keulen, Eindhoven en Maastricht. Verspreid in het Sphinxkwartier leggen de exposities een verband met het aanwezige erfgoed en de bestaande lokale initiatieven. Ook Bureau Europa faciliteert een gedeelte van de tentoonstelling.
Event

EXCHANGE ACADEMY

4 juli 2019
In het kader van EMBRACING EXCHANGE programma vindt 4 juli de EXCHANGE ACADEMY plaats, een themabijeenkomst voor onder andere studenten en onderwijsinstellingen.
Tentoonstelling en debat

De Euregio ontspoord? / L'Eurégion Déraillée?

27 juni – 28 juli 2019
De Euregio Ontspoord? is een tentoonstelling (gefaciliteerd door Bureau Europa) die die vragen stelt in een tijdperk waarin onverschrokken optimisme jegens de Euregio onverdiend lijkt.
Tentoonstelling en debat

KEER – Klimaat Energie Erfgoed en Ruimte

27 juni – 28 juli 2019
Deze tentoonstelling van het Stimuleringsfonds (gefaciliteerd door Bureau Europa) over de resultaten van het Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma laat zien waarom kennis van ontwerpers en erfgoedspecialisten essentieel is bij het ruimtelijk en bestuurlijk vormgeven van transitievraagstukken op het gebied van klimaat en energie. Centraal staan zestien projecten die op lokale schaal een voorzet geven hoe deze samenwerking vorm kan geven en tot welke oplossingen het kan leiden.
Symposium

Beeldvorming en -cultuur in Limburg: fotografen aan het woord

24 september 2019
We herkennen onszelf in de omgeving, ons huis, de straat, stad en regio waarmee we ons Zelf identificeren. Maar we zijn onszelf niet altijd bewust van alle, al dan niet visuele, codes en machtsstructuren die in onze ontworpen omgeving, van stad tot landschap, besloten liggen: materieel, religie, cultureel, gender, verschillende etnische achtergronden. Bureau Europa stelt deze 'publieke geheimen' in de gelijknamige tentoonstelling aan de orde. Aspecten van de regionale beeldcultuur worden bespreekbaar gemaakt en in internationaal perspectief geplaatst.
Festival

Maastricht Photo Festival

20 – 29 september 2019
Tijdens het eerste Maastricht Photo Festival worden lokale fotografen gepresenteerd, wiens werk het snijvlak tussen artistieke en geografische perspectieven opzoekt. Het festival viert diversiteit en moedigt aan tot creativiteit. Het is een zoektocht naar de grenzen van de traditionele fotografie.

Floor van Spaendock nieuwe directeur/bestuurder van Bureau Europa

22 juli – 1 oktober 2019
Floor van Spaendonck zal met ingang van 1 oktober 2019 de functie van directeur/bestuurder van Bureau Europa vervullen. Hiermee volgt zij Saskia van Stein op die, sinds 2014, de leiding had van het Bureau en in mei haar vertrek aankondigde om een vloeiende overgang naar de volgende cultuurplanperiode mogelijk te maken. Bureau Europa is Saskia van Stein grote dank verschuldigd voor haar werkzaamheden en inzet.
Tentoonstelling

Publieke Geheimen - Een Architectuur van de Limburgse Beeldcultuur

29 augustus – 6 oktober 2019
Jij weet het. Ik weet het. Zij daar weten het ook. Als het ons wordt gevraagd? Dan weten wij van niets. Een publiek geheim kent iedereen, maar weet officieel niemand. Ook de beeldcultuur van deze regio is zo'n publiek geheim. Wat zijn de specifieke beelden waarin wij ons herkennen? Public Secrets geeft in deze groepstentoonstelling een eerste aanzet voor een staalkaart van de actuele beeldcultuur. Beeld, beeldvorming en beeldcultuur heeft een relatie, zo niet ongekende grip op ons Zelfbeeld.
Verhalenvertelfestival

Once Upon A Town

19 – 20 oktober 2019
​Een stadsfestival met verhalen over (on)bekende creatievelingen en lokale legendes van de gewone mens. Once Upon A Town is als festival een ode aan Maastricht, haar inwoners en de eeuwenoude traditie om verhalen (door) te vertellen. Het verhalenvertelfestival Once Upon A Town brengt Bureau Europa en de inwoners van Maastricht samen in storytelling en een reflectie op de beleving van de stedelijke omgeving. De culturele praktijk en het woord, de amateur en de professional, de kunstenaar en het publiek, het object en het verhaal, de stadsbeleving en de beeldende kunst worden zo bij elkaar gebracht
Tentoonstelling

New Fashion Narratives

17 oktober – 3 november 2019
Save the date! Donderdag 17 oktober opent bij Bureau Europa de tentoonstelling New Fashion Narratives van FASHIONCLASH. De tentoonstelling, die te zien is tot en met 3 november, vormt een prelude op het FASHIONCLASH Festival dat van 1 t/m 3 november zal plaatsvinden.
Lezing

César Manrique: architect en beschermer van Canarisch erfgoed - Spaanstalige lezing!

13 november 2019
Bureau Europa verwelkomt de vereniging Circulo Cervantes met deze Spaanstalige lezing door Francisco Galante over het werk, gedachten- en erfgoed van de Lanzarotische kunstenaar en architect César Manrique. Beheerst u het Spaans? Dan bent u uiteraard hartelijk welkom om de lezing bij te wonen. Er wordt een beperkt Nederlandse vertaling van de gesproken tekst aangeboden.
Duo lezing

Sterren voor de stad: landschaps- en omgevingsvisies en het Maastrichtse zelfbeeld

21 november 2019
Als prelude op de tentoonstelling Landschap als Cult. Een andere kijk op onze natuur. geven stadsfilosoof Govert Derix en Tim van Wanroij, projectleider Omgevingsvisie bij de Gemeente Maastricht, een duolezing over het landschap als (ver)drager van zelfbeelden, stadsvisies en de (re)organisatie van stedelijkheid.

Bureau Europa gesloten ivm corona virus tot 1 juni