NL / EN
Project
Jaar
Type
Tentoonstelling

De Toonzaal: Joep Hinssen

11 januari – 25 februari 2018
De Toonzaal biedt beeldend kunstenaars, ontwerpers en architecten een venster. Grenzend aan de straat tonen zij werk dat onderzoekend, beelden of kritisch ingaat op vraagstukken gerelateerd aan het publieke domein.
Tentoonstelling

Unvollendete, nooit gebouwd Maastricht

15 november 2017 – 1 april 2018
Hoe komt het dat projecten vol architectonische ambitie soms stagneren? Welke factoren beïnvloeden het slagen of falen van een stedelijke plannen? Wie denk er niet gelijk terug aan de Campus van Calatrava en het VandenEnde/Rieu-theater. Unvollendete, nooit gebouwd Maastricht geeft inzicht in de complexiteit waarbinnen stedenbouwkundigen, architecten, landschapsontwerpers, politici en projectontwikkelaars werken.
Tentoonstelling

Unvollendete. Nooit gebouwd Maastricht

15 december 2017 – 2 april 2018
Hoe komt het dat projecten vol architectonische ambitie soms stagneren? Welke factoren beïnvloeden het slagen of falen van een stedelijke plannen? Unvollendete, nooit gebouwd Maastricht geeft inzicht in de complexiteit waarbinnen stedenbouwkundigen, architecten, landschapsontwerpers, politici en projectontwikkelaars werken. In het krachtenveld van stadvisies, beleidsnota’s, publieke opinie, de economische conjunctuur, culturele Zeitgeist, manoeuvrerende ontwerpers, wil Bureau Europa een lans breken voor het experiment. Met een verwijzing naar Schuberts onvoltooide symfonie, onderzoekt Bureau Europa in deze tentoonstelling hoe Maastricht eruit zou zien, als een aantal niet gelukte projecten toch geslaagd waren.
Lezing

Ontwerp je Stad: een filosofie in de praktijk gebracht

31 januari 2018
Waarom wordt Maastricht door stedenbouwers zo'n aantrekkelijke stad gevonden? Waarschijnlijk vanwege zowel de historische structuur van de stad, als de recente stedenbouwkundige projecten.De stad is continu in ontwikkeling, een weloverwogen en gestaag proces. Maar hoe vindt deze ontwikkeling plaats, welk gedachtegoed wordt ermee belichaamd, hoe wordt het in de praktijk gebracht? Universitair docent Jacob Voorthuis en stedelijk socioloog Hans Hoorn gaan hierover in gesprek.
Lezing

2de lezing Stad en Spoor: Nieuwe regionale connectiviteit: van hyperlokaal naar interregionaal.

7 februari 2018
Stedenbouw, verkeerskunde en regionale connectiviteit ontmoeten elkaar rondom het station. Het station is niet alleen een knooppunt in de stad, maar ook op regionaal, zelfs Euregionaal vlak op het snijvlak van economische, culturele en ecologische belangen waar de stad Maastricht zich in de 21e eeuw voor inzet.
Tentoonstelling & presentaties

Ondernemende Ontwerpers - De renaissance van de maakcultuur in Maastricht

10 november 2017 – 7 januari 2018
Ondernemende Ontwerpers toont talent uit verschillende ontwerpdisciplines en van verschillende generaties. Ieder vanuit de eigen kennis en vaardigheden, vaak over de grenzen van hun eigen vakgebied heen. Iedere twee weken staat een nieuw drietal ontwerpers* centraal. Deze drietallen vertegenwoordigen een specifieke positie in hun (ontwerp)discipline. Daarnaast zijn ze voorlopers van de hedendaagse trends en tendensen binnen design.

Nieuwjaarsborrel 2018

11 januari 2018
De gezamenlijke nieuwjaarsborrel van Bonnefanten Museum Maastricht, Van Eyk, Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, Hogeschool Zuyd en Bureau Europa, platform voor architectuur en design wordt dit jaar georganiseerd door Marres en Bureau Europa.