NL / EN
Project
Jaar
Type

Workshop: Grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio

31 augustus 2015
Met als doel het bevorderen van Euregionale kennisdeling en grensoverschrijdende samenwerking, organiseert Bureau Europa meerdere sessies in samenwerking met een aantal creatieve ondernemers, als voorbereiding op het ISOCARP-congres (International Society of City and Regional Planners) in oktober. 5 juni jongstleden heeft de 1e bijeenkomst van New Economy, Old Borders plaatsgevonden. De eerste bijeenkomst stond in het teken van het delen visies van de verschillende deelregio’s. Hierbij kwam naar voren dat ondanks de verschillende belangen de noodzaak tot samenwerking wel degelijk aanwezig is.

Het verbinden van de stedelijke agglomeraties is noodzakelijk richting de toekomst. Voor middelgrote steden in een grensregio is samenwerking van levensbelang om tegenwicht te kunnen bieden aan het Ruhrgebied, de Vlaamse ruit en de Randstad. Los van elkaar liggen de steden aan de rand maar de agglomeratiekracht van de gezamenlijke steden in de Euregio Maas-Rijn zorgt ervoor dat er een mondiale concurrentiekracht ontstaat. Tijdens de 2e workshop zal de nadruk liggen op het verbinden van de kennisknooppunten tot een grensoverschrijdend kennisnetwerk. Samenwerken tussen de kennisknooppunten over de grens is essentieel geworden en de RWTH is hierbij essentieel als drager van een sterke kennisintensieve regio.

Om aan te sluiten bij het onderwerp vindt deze 2e workshop ook plaats bij de RWTH in Aachen. Tijdens deze workshop wordt een presentatie gegeven over de MelatenCampus. Deze presentatie dient als introductie voor workshop waarbij in groepsverband wordt gezocht naar de kansen voor grensoverschrijdende samenwerking door het verbinden van de kennisknooppunten.

De resultaten van alle workshops vormen samen een bouwdoos, opgebouwd uit Euregionale casussen, die de basis vormt voor de agenda van het congres.

Datum: 31 augustus 2015
Tijdstip: 13.30 – 17.00 uur
Plaats: Aken, RWTH Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung
Voertaal: Engels (indien dit problematisch is, graag een reactie aan de organisatie)

Samenwerkende partners:
Gemeente Maastricht, Provincie Limburg,RWTH Aachen en Bureau Europa i.s.m buroSTUB en StudioStad.

Meer informatie?
Neem dan contact op met Martijn van Bussel via m.vanbussel@bureau-europa.nl of tel: 00316 146 596 37

Downloads