NL / EN
Project
Jaar
Type

Bezoek Rijksbouwmeester Floris Alkemade

14 januari 2016
Op 14 januari bezoekt Rijksbouwmeester Floris Alkemade een aantal projecten in Zuid-Limburg, geeft hij ’s avonds een lezing en neemt hij deel aan een discussie.

Deze derde lezing van de lezingenreeks 'de nieuwe vaardigheden van de architect' wordt georganiseerd door de Academie van Bouwkunst Maastricht samen met het lectoraat Future Urban Regions en Bureau Europa.

Deze lezingenreeks agendeert de rol van ontwerpers in de transformatie en revitalisering van de stad. Welke (nieuwe) vaardigheden zijn noodzakelijk in een veranderende ontwerppraktijk?

Floris Alkemade (Sint-Oedenrode, 1961) is sinds 1 september 2015 rijksbouwmeester. Hij volgt Frits van Dongen op, die in november 2014 terugtrad als Rijksbouwmeester. Alkemade blijft verbonden aan zijn bedrijf FAA (Floris Alkemade Architect) en vervult de functie van Rijksbouwmeester parttime.

Als Rijksbouwmeester moet hij zich onder meer buigen over afstoot en transformatie van rijksvastgoed, een omvangrijke opgave waar het Rijk momenteel voor staat.
Het Atelier Rijksbouwmeester ziet hij als een plek voor strategische reflectie op projecten en grote maatschappelijke thema's. Het ontwerp kan een middel zijn om actief in te grijpen.

Hij studeerde in 1989 met eervolle vermelding af in de Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Na zijn afstuderen werkte hij bij O.M.A. (Office for Metropolitan Architecture), een internationaal opererend architectenbureau met vestigingen wereldwijd. In 2001 werd hij hier partner. Alkemade richtte in 2008 zijn eigen bureau FAA op met standplaats Sint-Oedenrode en vestigingen in Brussel en Parijs. Hij combineert zijn werk als architect en stedenbouwkundige met het geven van onderwijs, lezingen en hij maakt deel uit van diverse vakjury’s.

De architectuur en stedenbouw van Alkemade is stevig verankerd in de landschappelijke en stedelijke structuur. Hij werkt daarbij zowel op nationaal als internationaal niveau aan complexe projecten. Hij valt daarbij op door aandacht voor infrastructuur en logistiek, zoals blijkt uit de gebiedsontwikkeling en inpassing van het TGV station in het centrum van het Franse Lille, studies voor de A12 en andere Nederlandse snelwegen. Ook thema’s als herbestemming en stedelijke ontwikkeling zijn een belangrijk onderdeel van zijn werk. Zo heeft hij gewerkt aan het nieuwe stadshart van Almere, de herontwikkeling van Zollverein in het Duitse Essen en momenteel is hij als ‘architect coördinateur’ werkzaam aan de herontwikkeling van het enorme entrepotgebouw Macdonald in Parijs.

Overdag is voor de Rijksbouwmeester een programma opgesteld om inzicht te geven in de ruimtelijke vraagstukken, lopende projecten en ontwikkelingen in Zuid Limburg.

Dagprogramma
15:00 - 15:30  Discovery Centrum Kerkrade, rondleiding door Shift + AU                                            
16:00 - 17:30  Ontvangst bij NEIMED , diverse presentaties:
Neimed – Nol Reveda Heerlen over de urgenties en de ruimtelijke opgave van nu van de regio.
Gebrookerbos De Zwarte Hond, door Nicole Simons gemeente Heerelen
Vrieheide Heerlen Masterplan Humblé Martens, door Rik Martens
Uiteenzetting concept Oos Heem Kerkrade (door Maurer  Architects United)
18:15 - 18:30  Avenue2 paar punten benoemen
18:30 – 19:30  Bij Bureau Europa, ontmoeting Jo Coenen IBA Parkstad            

Avondprogramma
20:00 - 20:05 Welkomstwoord Saskia van Stein
20:05 - 20:15 Inleiding Franz Ziegler (FUR)
20:15 Floris Alkemade, Rijksbouwmeester over de veranderende rol van de architect, veranderend opdrachten en de rol van het onderwijs (welke vaardigheden heeft de architect/ontwerper nu nodig).
21:15 Discussie met de Rijksbouwmeester en een panel bestaande uit Marieke Kums / FUR / studio MAKS (praktijk en onderwijs), Nicole Simons / Heerlen (beleid/gemeente), Lisa de Visscher / Universiteit Luik (onderzoek/onderwijs), Rik Martens / MMA (praktijk/ onderwijs), onder leiding van discussieleider Saskia van Stein, directeur Bureau Europa
21:45 Afsluitende reflectie door wethouder Gerdo van Grootheest
22:00 Borrel

Datum: 14 januari, 20:00 -22:00
Taal: Nederlands
Toegang: gratis
Locatie: Bureau Europa

bezoek Rijksbouwmeester Floris Alkemade