NL / EN
Project
Jaar
Type

Sterren voor de stad: landschaps- en omgevingsvisies en het Maastrichtse zelfbeeld

21 november 2019
Als prelude op de tentoonstelling Landschap als Cult. Een andere kijk op onze natuur. geven stadsfilosoof Govert Derix en Tim van Wanroij, projectleider Omgevingsvisie bij de Gemeente Maastricht, een duolezing over het landschap als (ver)drager van zelfbeelden, stadsvisies en de (re)organisatie van stedelijkheid.

Het Parliament of Things is een speculatief idee van Bruno Latour dat dieren, planten, dingen en mensen op gelijke hoogte met elkaar stelt. Niet alleen beleidsmakers, maar ook meer ontwerpers stellen het gedehumaniseerde wereldbeeld, waarin het besef doorklinkt dat de mensheid slechts een kwestie van eb en vloed is in de wereldgeschiedenis, centraal. Een punt dat de filosoof Derix al aanhaalde in zijn voordracht Wij, de Maastrichtse Natuur (2018) aan het stadsbestuur. 

Kan de nieuwe Omgevingsvisie van de gemeente Maastricht – de strategische visie voor de fysieke leefomgeving, de gewenste ontwikkelrichting van de stad tot 2040 – hier inspiratie uit putten? Hoe kan Maastricht mooier, gezonder, aantrekkelijker gemaakt worden en de bestaande leefomgeving beschermd en behouden blijven? 

Govert Derix
Filosoof en schrijver Govert Derix wordt Maastrichts eigen stadsfilosoof genoemd. Hij stelde de ontplooiing van het individu voorop in zijn managementboek The Vision Web (2000) waarin hij klassieke machtsstructuren aan de kaak stelde. Ook zijn publicatie Ayahuasca (2004) richtte zich op een completer begrip van de menselijke situatie. Zijn columns en essays verschijnen regelmatig in de Limburgse dagbladen en Zuid Magazine.

Tim van Wanroij
Tim van Wanroijs voornaamste interesses liggen in duurzaamheidsuitdagingen en stadsbestuurmodellen. Hij deed enkele jaren onderzoek naar stadsontwikkeling bij Maastricht-LAB. Als procesmanager bij de afdeling Ruimte/Beleid & Ontwikkeling van de gemeente Maastricht is hij betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingsvisie. 

Moderator: Floor van Spaendonck, directeur van Bureau Europa, platform voor architectuur en design.

Graag aanmelden via info@bureau-europa.nl o.v.v. lezing 21 november.

Datum: donderdag 21 november, 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Bureau Europa, platform voor architectuur en design
Taal: Nederlands
Toegang: gratis, op aanmelding