NL / EN
Project
Jaar
Type

Verleden, heden, toekomst Céramiqueterrein

14 december 2006
Lezingen van Prudent de Wispelaere en Jan Vercauteren over het volledig hernieuwde Céramiqueterrein in Maastricht, het visitekaartje van ex-Rijksbouwmeester Jo Coenen van het gelijknamige Maastrichtse architectenbureau.

Het Céramiqueplan omvatte de herinrichting van een geïsoleerd fabrieksterrein tot een levendig onderdeel van de Maastrichtse binnenstad. Coenen vermengde romantische herinneringen aan het industriële verleden met een klassieke blokverkaveling tot een monumentaal stadsbeeld.

De noord-zuid-as, Avenue Céramique, werd aan beide uiteinden begrensd door ensembles waarin heden en verleden samenkwamen: de Wiebengahal waarin NAiM/Bureau Europa is gevestigd en het Centre Céramique.

Architect Prudent de Wispelaere studeerde in New York, USA en is sinds jaren vennoot van de bekende Luikse architect Charles Vandenhove. Het bureau van Vandenhove werkt momenteel aan het laatste gebouw dat het Céramiqueterrein zal vervolledigen. De Wispelaere vertelde over de eerste ontwikkeling met betrekking tot het Tulip hotel en verduidelijkte de invloeden en referenties van het huidige ontwerp aan de hand van boeiende animaties en plannen.

ir. J.B.M. Vercauteren is architect in Maastricht en autoriteit industrieel erfgoed en het Nieuwe Bouwen. Hij was gastdocent aan de Technische Universiteit Delft en docent aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Hij kreeg samen met ir. J.Molema de Berlageprijs voor het ontwerp van verplaatsbare ateliers in Den Haag. Vercauteren schreef over behoud en herbestemming van het industrieel erfgoed en over het documenteren van gebouwen in de stijl van het Nieuwe Bouwen. Hij heeft in 1996 met andere auteurs het boek "Céramique Maastricht" gepubliceerd. Jan Vercauteren gaf een presentatie voor studiebureau Witteveen en Boos over deelaspecten van de historische ontwikkeling van het Céramiqueterrein in Maastricht.