Expertmeeting Landschap in Perspectief

Medio juni 2013 organiseerde Bureau Europa in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een besloten expertmeeting genaamd Landschap in perspectief. De RCE lanceert dit najaar de Atlas van de Wederopbouw die zal ingaan op de 30 wederopbouwgebieden van Nationaal belang, waarin 8 landelijke gebieden zijn opgenomen. Dit gaat vooral om ruilverkavelingsgebieden.

De expertmeeting is onderdeel van de tentoonstelling Mansholt, Landschap in Perspectief die in januari 2014 opent bij Bureau Europa. Deze tentoonstelling geeft historisch inzicht in de rationele landbouwpolitiek van de afgelopen decennia, in de gevolgen van deze aanpak voor de agrarische sector en het Nederlandse landschap, en de essentiĆ«le bijdrage hiervan aan de totstandkoming van Europa. Vanuit dit historisch perspectief zullen er ook lijnen naar de toekomst worden geschetst, want het nieuwe beleid rond de EU landbouwsubsidies wordt in 2017 geĆÆmplementeerd.

Tijdens de expertmeeting hebben genodigde wetenschappers, beleidsmakers, cultuurhistorici, (landschaps)architecten en ontwerpers besproken wat de te verwachten weerslag op ons landschap zal zijn van de implementatie van de nieuwe Europese landbouwsubsidies en regelgeving.

Bureau Europa/ platform voor architectuur ontwikkelde deze tentoonstelling in het kader van de programmalijn Landschap in Perspectief, een samenwerking met de Provincie Limburg en Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur.

Het project Mansholt, Landschap in Perspectief wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie © Bureau Europa
sluit