Vacature: 2 Leden voor Raad van Toezicht

Reageren vóór 16 november

25 oktober 2022

De Raad van Toezicht van Bureau Europa bestaat op dit moment uit 4 personen (max. 5). Eind 2022 treden 2 leden af: een lid en de voorzitter. Solliciteer vóór 16 november aanstaande voor een van de twee open functies. Lees onderstaand profiel voor meer informatie.

Naast de vereisten, geformuleerd in het algemene profiel voor de hele Raad (zie onderstaande), worden nieuwe leden gezocht met de volgende deskundigheden: regionale overheid/politiek, financiën en voorzitterschap.

Profiel
In de statuten is bepaald dat de Raad het aantal leden zelf kan bepalen: minimaal 3, maximaal 5. Nu zijn het 4 leden. De leden van de Raad zijn onbezoldigd. De criteria zijn als volgt:

 1. Voor ieder lid: interesse in en/of affiniteit met de doelstellingen van Bureau Europa; bestuurlijke ervaring; kritische geest; en voldoende tijd.
 2. Binnen de Raad zouden voor zover mogelijk de volgende deskundigheden vertegenwoordigd moeten zijn:
  --- professionele kennis van en ervaring met de doelstelling van Bureau Europa (architectuur, stedenbouw, design, de ontworpen omgeving en de culturele dimensies daarvan);
  --- inzicht in de maatschappelijke context van de doelstelling van Bureau Europa;
  --- vertrouwdheid met de regionale, gemeentelijke en provinciale politiek;
  --- ervaring met het culturele veld in Maastricht en regio;
  --- financiële expertise;
  --- affiniteit met de doelgroep;
  --- voor de voorzitter: vergaderingen efficiënt kunnen leiden.
 3. Minstens één man en één vrouw. Naast bovengenoemde criteria hanteert de Raad de Code Diversiteit & Inclusie.

Opnieuw vastgesteld: 20 oktober 2022 (Paul Tummers).

Bureau Europa
Bureau Europa wordt gefinancierd door de Gemeente Maastricht, de Provincie Limburg en het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie.

Nadere informatie (jaarverslagen, statuten, reglement etc.): zie de webpagina Informatie.

Procedure
De selectieprocedure wordt voltrokken door de Raad: de hele Raad maakt een selectie uit de belangstellenden en nodigt de geselecteerde personen uit voor een gesprek met twee leden van de Raad. De Raad bepaalt vervolgens wie men voornemens is te benoemen en legt die keuze voor aan directeur Floor van Spaendonck van Bureau Europa ter advies.

Personen die menen over gevraagde vereisten en deskundigheden te beschikken, worden graag uitgenodigd vóór 16 november hun belangstelling kenbaar te maken via een brief of e-mail aan de voorzitter van de Raad van Toezicht:

Prof. dr. P.M.J.E.Tummers,
p/a Bureau Europa, Boschstraat 9,
6211AS Maastricht

Of via: raadvantoezicht@bureau-europa.nl.