Vacatures Raad van Toezicht

27 september 2021
Profiel Raad van Toezicht Bureau Europa.

  Criteria:

  1. Voor ieder lid: interesse in en/of affiniteit met de doelstellingen van Bureau Europa, bestuurlijke ervaring, kritische geest en voldoende tijd.

     2. Binnen de Raad zouden, voor zover mogelijk, de volgende deskundigheden vertegenwoordigd moeten zijn:

  • professionele kennis van en ervaring met de doelstelling van Bureau Europa (architectuur, stedenbouw, design, de ontworpen omgeving en de culturele dimensie daarvan);

  • inzicht in de maatschappelijke context van de doelstelling van Bureau Europa;

  • vertrouwdheid met de regionale, gemeentelijke en provinciale politiek;

  • ervaring met het culturele veld in Maastricht en regio;

  • financiële expertise;

  • affiniteit met de doelgroep;

  • voor de voorzitter: vergaderingen efficiënt kunnen leiden.

     3. Minstens één man en één vrouw.

     4. Wonend in de regio.