Floor van Spaendonck

nieuwe directeur/bestuurder van Bureau Europa

22 juli 2019

Floor van Spaendonck zal met ingang van 1 oktober 2019 de functie van directeur/bestuurder van Bureau Europa vervullen. Hiermee volgt zij Saskia van Stein op die, sinds 2014, de leiding had van het Bureau en in mei haar vertrek aankondigde om een vloeiende overgang naar de volgende cultuurplanperiode mogelijk te maken. Bureau Europa is Saskia van Stein grote dank verschuldigd voor haar werkzaamheden en inzet.

Floor van Spaendonck is geen onbekende in de wereld van architectuur, design en cultuur. Eerder was zij betrokken bij Het Nieuwe Instituut (Het nationale instituut voor Architectuur, Design en Digitale cultuur, de opvolger van het NAi in Rotterdam) en tot voor kort directeur bij Cinekid Festival.

In haar brede cultuurpraktijk heeft Floor van Spaendonck een uitgebreide en diverse ervaring opgebouwd waarbij het werkveld zich uitstrekte van architectuur-biënnales, ruimtelijke ordening-vraagstukken, innovatietrajecten, debatten, onderzoek, cultuurbeleid en internationale samenwerking.

Daarnaast vervulde en vervult Floor van Spaendonck verschillende maatschappelijke/ culturele nevenfuncties, waaronder bestuurs- en toezichthoudende functies en is zij als adviseur en ontwikkelaar betrokken bij diverse cultuurprojecten.

Bureau Europa staat, als presentatie-, debat- en kennis-instelling voor Architectuur en de brede ontwerppraktijk, voor een volgende fase in zijn ontwikkeling. Begonnen vanuit een krachtige architectuuropdracht in Maastricht en de (eu)regio heeft Bureau Europa zich een plaats weten te veroveren in de lokale, nationale en euregionale agenda op het gebied van architectuur, de ruimtelijke, ontworpen omgeving en design.

De uitdaging is om hierop voort te bouwen en de positie ten aanzien van de ontwerppraktijk en de toekomstscenario’s voor Maastricht en de euregio te versterken en ook een duidelijke publieksbinding mogelijk te maken.

Hierbij zullen stevige ambities voor de komende jaren worden geformuleerd, in het kader van de nieuwe cultuurplanperiode. Door het intensiveren van de samenwerking met het huidige netwerk, het aantrekken van nieuwe samenwerkingspartners en programma’s kan een verdere impuls aan de agenda en de vernieuwing worden gegeven.

Deze nieuwe fase vraagt ook om keuzes en visie op het gebied van programmering. Hiertoe zal de nieuwe directeur/bestuurder plannen maken.

Met gemeente, provincie en rijk zal worden overlegd over deze plannen en over een financiering die Bureau Europa kan ondersteunen in haar ambities.

De Raad van Toezicht van Bureau Europa heeft er alle vertrouwen in dat Floor van Spaendonck als nieuwe directeur/bestuurder zich met haar kennis, ervaring en netwerk goed zal kunnen inzetten voor Bureau Europa, te beginnen met de nieuwe cultuurplanperiode.

Bureau Europa, platform voor architectuur en design, werd in 2006 opgericht als NAi Maastricht, een dependance van het voormalige Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam. Sinds 2013 opereert de organisatie onafhankelijk als Bureau Europa, platform voor architectuur en design.

Als kennisinstelling, presentatieplatform en netwerkorganisatie presenteert Bureau Europa voor een algemeen cultureel geïnteresseerd publiek tentoonstellingen, lezingen, workshops, rondleidingen door de stad en andere discursieve activiteiten op het gebied van architectuur, stedenbouw, de ontworpen omgeving en vormgeving. Vanuit een maatschappelijk perspectief wil Bureau Europa kennisproductie en talentontwikkeling bevorderen binnen het culturele domein. Deze doelstellingen krijgen vorm in culturele projecten binnen het instituut en in de openbare ruimte. Bureau Europa richt zich primair op de gedeelde sociale agenda van Europa en de Euregio Maas-Rijn.

Maastricht, juli 2019.