Lezingen over de Nieuwe Wereld

13 mei t/m 25 juni 2015

Tijdens de looptijd van de tentoonstelling Werkplaats voor de Nieuwe Wereld worden er bij Bureau Europa een aantal lezingen georganiseerd die het gedachtegoed van makers van de tentoonstelling ondersteunen.

Woensdag 13 mei van 20:00 – 22:00

Onderwijs en Ambacht
Rineke van Daalen en Michiel van Poecke

In haar boek Het VMBO als Stigma bekijkt Rineke van Daalen de ontstaansgeschiedenis van het VMBO en de interacties in de klas. De spanning die telkens terugkeert is die tussen denken en doen, tussen theoretisch en praktisch onderwijs. Die oude tegenstellingen blijken diep verankerd in onze cultuur. Ze werken niet alleen door in de beoordeling van schoolprestaties, maar ook in het zelfbeeld van de leerlingen. 

Moderator: Saskia van Stein

Woensdag 20 mei van 20:00 – 22:00

De Waarde van Niet-Bouwen door Tim Vekemans
Respondenten: Luc Deleu (kunstenaar, architect en stedenbouwkundige) en Marc Schepers (CEO CityDepot).

Tim Vekemans van RE-ST - een atelier voor architectuur en onderzoek dat hij samen met Dimitri Minten heeft opgericht - geeft de lezing 'Waarde van het niet-bouwen' De lezing is een presentatie van het gelijknamige onderzoeksproject dat ingaat op de vraag van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie om maatschappelijke en economische ontwikkelingen te koppelen aan architectuur, stedenbouw en andere ruimtelijke ingrepen.

Nederland worstelt sinds 2008 met een economische crisis en Vlaanderen werkt zich almaar dieper in een ruimtelijke crisis. RE-ST, i.s.m. onderzoeksgroep ArcK (Uhasselt), Topotronic en Fakton, stelt dat een mogelijk antwoord ligt in het tastbaar maken van de winst van het niet-bouwen. In plaats van altijd te kiezen voor Nieuwbouw, zullen stedenbouwkundigen en architecten zich moeten richten op het bestaande patrimonium om tot meer kwaliteit te komen.

Tijdens de presentatie van het onderzoek door RE-ST zullen Luc Deleu (kunstenaar, architect en stedenbouwkundige, T.O.P Office) en Marc Schepers (CEO CityDepot) aanvullen met persoonlijke reflecties op het onderzoek en aanzetten tot debat.

Moderator: Saskia van Stein

Woensdag 27 mei van 20:00 – 22:00

Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap

Keynote lecture René Boomkens
Hedendaagse stedelijke sentimenten wijzen op een verlangen naar lokaliteit; een eerlijke, duurzame en meer betekenisvolle wereld. Maar is er in de mondiale cultuur nog plek voor zo’n begrensde ruimte?

Boomkens is hoogleraar Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, en schreef uitvoerig over kunst, stedelijke ontwikkeling en globalisering.

Woensdag 3 juni van 20:00 – 22:00

Werk, lokaliteit en proces
Kunstenaar Melle Smets en ontwerpster Christien Meindertsma tonen werk en gaan in gesprek.

Donderdag 4 juni van 20:00 – 22:00

Werklandschappen
Lezing door ontwerper Jurgen Bey (Studio Makkink& Bey) en architect Stefan Petermann ( OMA/AMO)

Woensdag 10 juni van 20:00 – 22:00

De Volmaakte Mens
Keynote lecture door Bas Heijne

Klik hier voor de video.

Vrijdag 19 juni van 20:00 - 22:00

Lezing door Hilde Heyne, architect, historica, schrijfster en docente aan het departement Architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening van de Katholieke Universiteit Leuven. Ze werkte aan verscheiden publicaties, waaronder Architectuur en kritiek van de moderniteit, het gerenommeerde Dat is Architectuur! en Negotiating Domesticity: Spatial Productions of Gender in Modern Architecture.

Klik hier voor meer informatie.

Donderdag 25 juni van 20:00 – 22:00

Will robots affect our morality?
When new technologies are introduced into society, we try to be wary of any side effects to our health, safety, and the environment. Less attention goes out to how technology leads to changes in our morals and behavior, even though examples abound. The energy-saving light bulb has resulted in a greater energy consumption, because people started to light places previously left unlit. The introduction of the contraceptive pill furthered the emancipation of both women and homosexual men. The mobile phone has completely changed our ideas about how available we have to be to others.

In this lecture, Tsjalling Swierstra, Professor of Philosophy at Maastricht University, will explore such instances of techno-moral change for the advance of robotics. What will happen to our values, our standards, and our expectations, when robots clean up our waste and take care of the elderly? How should these explorations inform our decisions regarding technological design and its societal embedding?

After the lecture by Swierstra, Bernd Alexander Kapeller will act as a respondent. He works at the School of Business and Economics, conducts independent research into monetary innovations and developed the social exchange network ‘Pendo’. Kapeller will reflect on how we should approach the coming age of ‘post-scarcity’.

Lezing door Tsjalling Swierstra (Universiteit Maastricht)
Respondent: Bernd Alexander Kapeller
Moderator: Saskia van Stein
Voertaal: Engels

Meer informatie?
Neem dan contact op met Stefan Meuleman: s.meuleman@bureau-europa.nl

Lezingen over de Neuwe Wereld

Lezing Hilde Heijnen: Negotiating Domesticity: Spatial Productions of Gender in Modern Architecture

Lezing Tsjalling Swierstra en Bernd Kapeller: Will robots affect our morality?