Lezing ZUS [Zones Urbaines Sensibles] i.s.m. TOPOS

21 november 2012

Op woensdag 21 november organiseerde Architectuurcentrum TOPOS Maastricht en NAiM/Bureau Europa een lezing door studio ZUS [Zones Urbaines Sensibles] in het kader van de TOPOS-lezingenreeks ‘Raakvlakken: Ver Weg’.

ZUS [ Zones Urbaines Sensibles] is in 2001 in Rotterdam opgericht door Elma van Boxtel (1975) en Kristian Koreman (1978), beiden afgestudeerd als landschapsarchitecten aan de Internationale Agrarische Hogeschool in Larenstein. Hun oeuvre kenmerkt zich door een kritisch productieve houding waarbij onderzoek en interventies naar de publieke waarde centraal staan.

ZUS richt zich gevraagd en ongevraagd op ontwerpopgaven en onderzoeksprojecten binnen de vakgebieden stedenbouw, architectuur en landschapsarchitectuur. ZUS opereert binnen een breed en hybride domein vanuit de ambitie daadwerkelijke invloed uit te oefenen op het creëren van een duurzame leefomgeving. Hiervoor ontwikkelen ze een breed palet aan strategieën en uitingen. Zo vormen het cureren van tentoonstellingen, het entameren van publieke debatten en het vervaardigen van publicaties een integraal onderdeel van hun praktijk. 

In 2007 ontvingen Elma van Boxtel en Kristian Koreman de prestigieuze Maaskantprijs voor Jonge Architecten. De prijs resulteerde in de publicatie RE-public waarin ZUS een onderzoek naar de toekomst van het publieke domein in de vorm van een aantal observaties bijeen bracht. Een breder perspectief dat ze daadwerkelijk in de praktijk brengen bij de ontwikkeling van het tijdelijke gebruik van Schieblock, ‘laboratory for urban development’ (ism codum en LSI).

Voor de Wereld Expo in Shanghai (2010) ontwierp ZUS een park aan de oevers van de rivier Huangpu. Daarnaast waren ze verantwoordelijk voor de inrichting van de ‘tuin’ van het Nederlands paviljoen waarvoor onder andere het beeld en zitmeubel ‘Happy Sheep’ ontwikkeld werd. Tevens waren ze cocuratoren van de 5e Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam, waar ‘Hoe maken we stad?’ als centrale vraag geadresseerd werd (5e IABR: Making City). ZUS ontwikkelde voor de IABR een ‘TEST SITE Rotterdam’, een meerjarig project waarbij op diverse manieren activiteit in Rotterdam Central District wordt geïntensiveerd. Het project ‘De Luchtsingel’ werd in het kader hiervan ontwikkeld. ‘De Luchtsingel’ werd gefinancierd door crowdfunding en de wedstrijd ‘I make Rotterdam’. 

TOPOS en NAiM/Bureau Europa organiseren een reeks lezingen onder de titel ‘raakvlakken’, specifiek bedoeld om het blikveld op het vakgebied van architectuur en stedenbouw te verbreden. Een drietal kunstenaars/ontwerpers wier oeuvre raakvlakken heeft met de architectuur zijn uitgenodigd om vanuit een onverwachte hoek nieuwe inspiratie toe te laten in het debat over ruimtelijke ontwikkeling.

Er vonden drie lezingen plaats in de maanden oktober/november/december 2012 bij NAiM/Bureau Europa, Avenue Céramique 226, Maastricht. De lezingen werden afgesloten met een kort debat.

Datum: woensdag 21 november
Tijd: 20 – 22 uur
Taal: Nederlands
Toegang: gratis
Locatie: NAiM/Bureau Europa,
Avenue Céramique 226, 6221 KX Maastricht

Projecten ZUS

Lezing studio ZUS i.s.m. TOPOS