Lezing door Martijn de Waal

12 juni 2013

Op woensdag 12 juni organiseerden Architectuurcentrum TOPOS Maastricht en Bureau Europa een lezing van publicist en onderzoeker Martijn de Waal in het kader van de TOPOS-lezingenreeks ‘Raakvlakken’.

LEZINGENREEKS RAAKVLAKKEN 

Topos Architectuurcentrum en Bureau Europa organiseren een reeks lezingen onder de titel ‘Raakvlakken’, specifiek bedoeld om het blikveld op het vakgebied van architectuur en stedenbouw te verbreden. Een aantal kunstenaars, ontwerpers en wetenschappers wier oeuvre raakvlakken heeft met de architectuur zijn uitgenodigd om met hun werk en denken nieuwe inspiratie toe te laten in het debat over ruimtelijke ontwikkeling.

Lezingen vinden plaats op woensdagavonden bij Bureau Europa, Timmerfabriek, Boschstraat 9, 6211 AS Maastricht.

De zaal is vanaf 19.45 geopend. De lezingen beginnen om 20.00 uur en worden afgesloten met een kort debat.

Lezing Martijn de Waal

Op woensdag 12 juni organiseren Architectuurcentrum TOPOS Maastricht en Bureau Europa een lezing van publicist en onderzoeker Martijn de Waal  in het kader van de TOPOS-lezingenreeks ‘Raakvlakken’.

Martijn de Waal (1972) is publicist en onderzoeker op het vlak van digitale media en stadscultuur. Onlangs verscheen de publicatie ‘De Stad als Interface; hoe nieuwe media de stad veranderen.’ De publicatie en deze lezing onderzoeken de invloed van de alom aanwezige digitale en nieuwe media (smartphone, navigatie, beveiligingscamera’s). Hoe beïnvloeden ze onze beleving van, of het ontwerpen aan, de stedelijke openbaarheid. Welke consequenties zal de  toenemende invloed van deze media hebben voor begrippen als publiek domein en (de organisatie van) collectiviteit, kortom voor onze manier van samenleven?

Martijn de Waal promoveerde in 2012 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar maakt hij momenteel onderdeel uit van de onderzoeksgroep ‘New Media, Public Sphere and Urban Culture’ bij de Faculteit Filosofie. Ook is hij verbonden aan de vakgroep Mediastudies bij de Universiteit van Amsterdam. In 2009 was hij visiting scholar aan het ‘Centre for Future Civic Media’ van MIT in Cambridge, USA.

Samen met Michiel de Lange heeft hij in 2007 ‘The Mobile City’ opgericht. Het is de doelstelling van The Mobile City om alle partijen, betrokken bij de vormgeving van de stedelijke omgeving, met elkaar te verbinden en kennis en concepten uit te wisselen. Dit uit zich in een weblog, discussiefora en een onderzoeksplatform dat de raakvlakken aftast tussen de academische theorieën, de (snelle) ontwikkelingen van digitale media en de (trage) veranderingen in de gebouwde omgeving.

Datum: woensdag 12 juni 2013
Tijd: 20 – 22 uur
Taal: Nederlands
Toegang: gratis
Locatie: Bureau Europa,
Timmerfabriek, Boschstraat 9, 6211 AS Maastricht