KIJK Raumplan Versus Plan Libre

10 t/m 19 april 2015

In navolging van de tentoonstelling aan de TU Delft in 1986-1987 'Raumplan Versus Plan Libre' (curator Max Risselade), zijn derdejaars bachelorstudenten 'Architectonische Vormgeving’ van de Maastricht Academy of Architecture op zoek gegaan naar de hedendaagse betekenis van de ontwerpen van Loos en Le Corbusier.

De plattegrond als prototype: Loos en Le Corbusier
De woonhuizen van de architecten Adolf Loos (1870-1933) en Le Corbusier (1887-1965) hebben in het architectuurdiscours en het architectuuronderwijs sinds lang een belangrijke rol. De uitgangspunten van de ontwerpen van Adolf Loos - georiënteerd op ruimtelijke ervaring-  en van Le Corbusier richten zich op de open structuur, die vrije beweging mogelijk maakt. Ieder ontwerp bezit een grote kwaliteit, maar zou als prototypisch kunnen worden beschouwd in het verschillen in opbouw en ruimtelijke werking en toont daarmee het fundamentele verschil in ontwerp attitude en de rol van de gebruiker.

Wat betekenen deze ontwerpen voor deze jonge architectuurstudenten?
Studenten hebben het werk onderzocht door het maken van maquettes van de verschillende woonhuizen. Hiermee heeft iedere student een fascinatie voor een specifiek woonhuis ontwikkeld. Na dit onderzoek hebben ze, door middel van een interventie in een voor hen betekenisvolle ruimte van het woonhuis, gereageerd op de kwaliteiten van deze ruimte. In een 1:20 maquette wordt getoond hoe door middel van materialiteit, licht en kleur in de ruimte kan worden geïntervenieerd.

Verschillende inzichten
Het resultaat is een tentoonstelling van maquettes en maquettefoto’s, die inzicht geeft in de ruimtelijke beleving van de woonhuizen van Adolf Loos en Le Corbusier. De tentoonstelling geeft ook inzicht hoe de hedendaagse architectuurstudenten naar deze ontwerpen kijken en hoe ze vanuit hun hedendaagse belevingswereld kunnen interveniëren in de  ontwerpen van deze twee grootheden. Het toont de contemporaine relevantie die in de essentie van het werk van de beide architecten schuil gaat. 'Raumplan Versus Plan Libre' geeft ook inzicht in het architectuuronderwijs, waarbij naast het werken met de computer, het ambachtelijk bouwen van modellen op schaal onontbeerlijk is om de echte beleving van een ruimte zo natuurgetrouw mogelijk te benaderen.

Opening
De tentoonstelling zal worden geopend door prof. Max Risselada, emeritus hoogleraar van de TU Delft. Hoewel Risselada vooral bekend is geworden door zijn onderzoek naar moderne architectuur, beschouwt hij lesgeven als het belangrijkste onderdeel van zijn bijzonder rijke loopbaan.

Rondetafelgesprek
Voorafgaande aan de opening gaat Max Risselada in gesprek met Teske van Royen (architect en docent aan de Maastricht Academy of Architecture) en Arjan Hebly (architect bij Hebly Theunissen Architecten). Saskia van Stein (directeur van Bureau Europa) treedt op als moderator.

Datum: 10 -19 april 2015, opening op vrijdag 10 april van 16.00 tot 18.30 uur.
Locatie: Bureau Europa
Toegang: gratis

KIJK Raumplan Versus Plan Libre

Tentoonstelling KIJK Raumplan versus Plan Libre

Opening KIJK Raumplan versus Plan Libre

Video