KEER

Klimaat Energie Erfgoed en Ruimte

27 juni t/m 28 juli 2019

Deze tentoonstelling van het Stimuleringsfonds (gefaciliteerd door Bureau Europa) over de resultaten van het Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma laat zien waarom kennis van ontwerpers en erfgoedspecialisten essentieel is bij het ruimtelijk en bestuurlijk vormgeven van transitievraagstukken op het gebied van klimaat en energie. Centraal staan zestien projecten die op lokale schaal een voorzet geven hoe deze samenwerking vorm kan geven en tot welke oplossingen het kan leiden.

Nederland moet op de schop de komende jaren. De verandering van het klimaat dwingt ons opnieuw te kijken naar onze leefomgeving. De geschiedenis leert dat een integrale aanpak van dit soort grote maatschappelijke opgaven loont en dat samenwerking daarin de sleutel vormt. Het is daarom van belang lokale en regionale initiatieven met elkaar te verbinden, kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Ook is het belangrijk dat deze initiatieven zich gesteund zien. Een sterke overheid die regie neemt over het veranderingsproces, visie uitdraagt en duidelijke doelen stelt, helpt daarbij.

Roadshow
De tentoonstelling en de film trekken in combinatie met een debatprogramma als roadshow door het land. De opening van KEER vindt bij Bureau Europa tegelijk plaats met de opening van De Euregio Ontspoord.

Debat op 3 juli
Het debat, dat op 3 juli in de middag wordt gehouden, brengt inspirerende ontwerpers en beleidsmakers bij elkaar om omgevingsvisies op te stellen, lokale en regionale uitdagingen in beeld te brengen, inzichten met elkaar te delen en deze naar het nationale niveau door te vertalen. Het debat zal uit een aantal kleine lezingen bestaan gevolgd door groepssessies, alvorens het debat zelf plaats vinden zal. Het debat wordt gemodereerd door Paul Gerretsen van Vereniging Deltametropool. Voorafgaande aan het debat geven de deelnemers korte presentaties. Deelnemers aan het debat zijn onder andere: Maarten Tas van het Stimuleringsfonds; Christopher de Vries (Rademacher de Vries) over de ENCI; Volmar Delheij over de opgaves in Parkstad. Na afloop vinden er deelsessies plaats, waarin het publiek in groepjes in discussie gaat over wat er bij de presentaties aan bod kwam. Het debat wordt afgesloten met een Q&A en een borrel.

Als u het debat wilt bijwonen, meldt u hier aan o.v.v. 'debat 3 juli'.

Datum opening: donderdag 27 juni, 19.00 uur – 22.00 uur.
Datum debat: 3 juli, 14.00 uur – 17.00 uur.
Datum tentoonstelling: vrijdag 28 juni t/m zondag 28 juli
Locatie: Bureau Europa, platform voor architectuur en design
Toegang opening 27 juni: gratis;
Bezoek tentoonstelling vanaf 28 juni: regulier €5,-; studenten €3,-; museumkaart gratis.