Kate Bull: The People's Supermarket

5 september 2011

Tijdens de feestelijke opening van Re-Action! sprak Kate Bull, mede-oprichter van The People's Supermarket (GB) over het belang van sociale innovatie als een katalysator voor duurzaamheid.

The People's Supermarket (2010, GB) 

For the people, by the people. Onder dat motto opereert sinds 2010 in Londen een coöperatief georganiseerde supermarkt. The People’s Supermarket legt een duurzame verbinding tussen lokale voedselproducenten en de stadsbewoners. Het initiatief streeft naar commerciële levensvatbaarheid maar is tegelijk een sociale onderneming: het wil bijdragen aan de samenhang en de ontwikkeling van de plaatselijke gemeenschap. De winkel biedt een alternatief netwerk voor de distributie en verkoop van betaalbare, hoogwaardige en gezonde voedingsproducten.

The People’s Supermarket is bewust als coöperatie opgezet. Leden betalen een jaarlijkse contributie en krijgen daarvoor korting op hun aankopen en zeggenschap in het beleid van de winkel. Anders dan de overige klanten worden leden ook geacht in de winkel te werken, minimaal een halve dag per maand. Dit jaar won The People’s Supermarket een Ethical Award, toegekend door de Britse krant The Observer.

www.thepeoplessupermarket.org