Jo Coenen

40 jaar werken in Europa

4 juli t/m 18 december 2020

Bureau Europa presenteert: Jo Coenen, 40 jaar werken in Europa                                          WEGENS SUCCES VERLENGD!

Zaterdag 4 juli t/m zondag 3 januari 2021

Op zaterdag 4 juli opent de nieuwe tentoonstelling van Bureau Europa, in samenwerking met Jo Coenen Architect & Urbanist, waarin ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de bouwmeester een 40-jarig palmares wordt uitgerold in ons platform voor architectuur en design.

Jo Coenen, 40 jaar werken in Europa

De Limburgse bouwmeester neemt ons mee in de wereld van de architectuur door het kijkglas te leggen op de praktijk van ontwerpen, het ontwikkelen van visies voor steden en gebieden en het lesgeven aan een nieuwe generatie.

Het iconische werk van Jo Coenen strekt zich uit van de realisatie van wijken als Céramique in Maastricht en Leidsche Rijn in Utrecht tot prominente gebouwen als de Openbare Bibliotheek Amsterdam, de Vesteda Toren in Eindhoven, en het gebouw van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Het omhelst zijn vele visies op ruimteontwikkeling, zijn Rijksbouwmeesterschap en zijn leerstoelen in Nederland en Europa. De verzamelde beelden en verhalen tonen de complexiteit en rijkdom van het vak en maken inzichtelijk waarom architectuur ook wel de Moeder der Kunsten wordt genoemd.

Vier lessen over de architectuur van de toekomst

De liefde van Jo Coenen voor architectuur overkoepelt vier waardevolle lessen:

Les 1. Koester de geschiedenis als vriend. De architect neemt het erfgoed mee in de ontwerpen.  Nieuwe gebouwen krijgen invulling en betekenis met kennis van het verleden. 

Les 2. De architect verbindt. Het publieke gebouw, the Civic Centre, fungeert als verbindingsknoop in de versnipperde stad en als trefpunt voor mensen.

Les 3. Houd van je stad. Neem de betovering van de publieke ruimte als startpunt en als schetsblad voor nieuwe stadsdelen. De architect weet hoe de stad functioneert en wat ze voor je betekent.

Les 4. De architect neemt verantwoordelijkheid. Het plezier van het scheppen is niet vrijblijvend, maar stelt de bouwmeester in staat om zijn professionele positie te herstellen en nieuwe talenten te helpen ontwikkelen.

Aan de hand van zijn werk in Europa omvat de tentoonstelling een scala aan schetsen, ontwerptekeningen, maquettes, notities, interviews, filmbeelden en meer. Wandel door de Tijdstunnel naar de verbeelde lessen en de Oeuvrezaal en leer over de architectuur van de toekomst.

Colofon

Curator Jo Coenen | Supervisor Floor van Spaendonck | Grafische vormgeving Dennis van Eikenhorst | Ruimtelijke vormgeving Lorenzo Castellani Lovati, Olivier Graeven, Sada Shirafuji | Projectleider Ilona van den Brekel | Projectassistent Agnes Paulissen | Film en montage Max van Even & Daniel van Hauten | Teksten Remco Beckers   Vertaling Jason Coburn | Marketing Willemijn Doelman & Emmanuel Merkus | Opbouw Fran Hoebergen, Charlotte Koenen, Mats Dewaide, Emanuel Riksen, Stefan Vontobel,

Met dank aan

JCAU Architect & Urbanist | ir. Abe Bonnema Stichting | Politecnico di Milano | Gemeente Maastricht | Provincie Limburg | Stimuleringsfonds Creatieve Industrie | Van der Plas Interieurs | Van Stokkum Natuursteen bv

Data 4 juli t/m 3 januari 2021 onder vaste openingstijden

Locatie Bureau Europa

Toegang reguliere entreeprijzen; tickets kunnen online worden besteld

Jo Coenen, 40 jaar werken in Europa, opening tentoonstelling

Tentoonstelling, Jo Coenen, 40 jaar werken in Europa

Gerelateerde Publicaties