Jaarverslag 2017

30 april 2018

Met trots kijken we terug op 2017, een jaar waarin veel gebeurde en we dankbaar terugkijken op inspirerende samenwerkingen.

Het was een jaar waarin de economische crisis ten einde kwam, de conjunctuur aantrok, de bouwsector kampte met een groot banentekort en de opdrachten en opgaven die eerder in de koelkast waren gezet, weer op agenda’s en in portefeuilles belandden.

Een aantal hoogtepunten uit 2017:

For All, By All, het Nederlandse paviljoen op de grote Expo for Design, Innovation, and Technology (EDIT) in Toronto, Canada, waarin het vraagstuk onderzocht wordt naar innovatie, crowdfunding en co-creatie in relatie tot de maatschappelijke opgave.

Intensive Care, architectuur en design in de zorg belichtte de zorgopgaven van de 21e eeuw vanuit verschillende ontwerpdisciplines. Zorgoptimalisatie en -democratisering manifesteert zich, zoals deze tentoonstelling demonstreerde, in nieuwe architectuur, organisatiemodellen, innovatieve technologieën en zorgpraktijken.

The Materiality of the Invisible - in samenwerking met Van Eyck en Marres - was een beschouwing op hedendaagse kunst en architectuur als een vorm van archeologie. Hoogtepunt van de tentoonstelling was het Sindrome de Guernica (Fernando Sánchez Castillo): het voormalige plezierjacht van dictator Franco, gedeconstrueerd tot vormeloze kubussen van aluminium, gepresenteerd bij Bureau Europa.

Unvollendete. Nooit gebouwd Maastricht pleitte als tentoonstelling impliciet voor het experiment. Het onderzoek naar het krachtenveld waarin stedenbouwkundige projecten in het Maastricht van de laatste zestig jaar ongerealiseerd zijn gebleven, mondde uit in een tot de verbeelding sprekende collectie en presentatie van grote, spraakmakende projecten en hun veelbewogen geschiedenis. Projecten die het aangezicht van Maastricht drastisch hadden kunnen veranderen.

Naast de tentoonstellingen, organiseerde Bureau Europa vele lezingen, workshops en debatten waarin om dieper werd ingegaan  op cultureel-maatschappelijke vraagstukken en trends, de vele innovatieve oeuvres van ontwerpers die werkzaam zijn in de creatieve industrie.

Klik hier voor het jaarverlag.

Beeld: Studio Noto