Het Huis van Cuypers

24 januari 2008

Lezing van Bernadette van Hellenberg Hubar over de kunstwerkplaats van de firma Cuypers & Stolzenberg, een modern equivalent van de middeleeuwse bouwloods.

Spreker: Bernadette van Hellenberg Hubar

Eind 1852 werd de firma Cuypers & Stoltzenberg opgericht. Een jaar later, in 1853, volgde het gebouw waarin de kunstwerkplaats tot leven kwam. Deze kunstwerkplaats was een modern equivalent van de middeleeuwse bouwloods: kunstenaars en ambachtslieden werkten er samen onder leiding van de bouwmeester (Cuypers). Bernadette van Hellenberg Hubar weidde uit over deze bijzondere werkplaats en ging in op de Cuyperscode, een Artificial realitygame (ARG) waarvan het introductiespel in de maand september van Cuypers' jaar 2007 gelanceerd werd.

In de werkplaats werd niet alleen een gebouw ontworpen, er werden ook altaren, gebrandschilderde ramen, meubilair en beeldhouwwerken gemaakt. Er werd gestreefd naar ambachtelijk vakmanschap, waarbij de middeleeuwse werkplaatsen als voorbeeld dienden. In 1892 kwam er door een ontploffing en een faillissement van Stoltzenberg een eind aan de firma Cuypers & Stoltzenberg. Cuypers en zijn zoon Jos gingen verder onder de naam Cypers & Co.

Bernadette van Hellenberg Hubar(1956) studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en promoveerde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op het proefschrift Arbeid & Bezieling, De esthetica van P.J.H. Cuypers, J.A. Alberdingk Thijm en V.E.L. de Stuers, en de voorgevel van het Rijksmuseum, (1995; handelseditie 1997). Naast haar werkzaamheden bij Res Nova, is ze mede-oprichter van het Cuypers genootschap dat zich inzet voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw.