Gedeelde Grond: de potentie van leegstand

5 november 2011 t/m 29 januari 2012

De tentoonstelling Gedeelde Grond onderzoekt de mogelijkheden en kansen voor het tijdelijk in gebruik nemen van braakliggende terreinen.

Curator: Saskia van Stein

De groeiende leegstand beperkt zich immers niet alleen tot kantoren maar beslaat ook cultureel erfgoed waaronder kerken, industriële gebouwen, bedrijventerreinen, winkelstraten en delen van het binnenstedelijke groen.

Bezuinigingen door de overheid, een spaarzaam en spreidend investeringbeleid van marktpartijen, maar ook een conflicterende (milieu)regelgeving, maken het steeds moeilijker op een rendabele wijze een herbestemming te realiseren. Hoe ten tijden van een economische crisis om te gaan met dit groeiende areaal aan gebieden, die, ergens tussen een oude en een nieuwe bestemming, wachten op een herbestemming. Hoe om te gaan met deze tussentijd?

Op dit moment is er sprake van een groeiend bewustzijn bij burgers, overheid en marktpartijen van de onvoorziene mogelijkheden die deze leegstand biedt. Door deze tussentijd tijdelijk te (her)programmeren ontstaan onvermoede kansen voor terreinen, waarbij met name de koppeling van burgerinitiatieven aan maatschappelijke vragen tot interessante opties leiden. 

Voorbeelden zijn het verbinden van lokale netwerken en materialen aan de noodzaak van voedsel- en energieproductie of het verlangen naar vrijetijdsbesteding aan het realiseren van sociale cohesie en onderlinge familiariteit. Culturele en sociaal innovatieve projecten fungeren veelal als katalysator bij dergelijke processen en kunnen worden gezien als  onderzoekslaboratoria voor alternatieve verdienmodellen. Aan de hand van een aantal recente projecten inventariseert NAiM/Bureau Europa hoe verschillende initiatieven, zowel bottom up als top down, elkaar kunnen versterken. 

Deze tentoonstelling is een vervolg op het eerder project RE-action ontwikkeld door REcentre, met naast een tentoonstelling, ondermeer een pop-up restaurant, met speciale aandacht voor lokaal geproduceerd voedsel.  

Ook programmeert NAiM/Bureau Europa, in samenwerking met REcentre, gedurende het komende jaar het tijdelijk Sphinxpark dat is gelegen aan de Boschstraat, naast het parkeerterrein van Q-park.

 

Zie hiernaast de links naar animaties (Engelstalig) van de geschiedenis van de Nederlandse grondpolitiek (gemaakt door Olivier Otten).

Curator: Saskia van Stein

Fotografie: Johannes Schwartz

Grafisch ontwerp: Experimental Jetset

Tentoonstellingsontwerp: Maurer United Architects

Tentoonstelling

Constructie

Raambelettering