Frontenpark

15 september 2013 t/m 31 mei 2015

Eind april is door gedeputeerde Noël Lebens en wethouder Gerdo van Grootheest het officiële startsein gegeven voor de ontwikkeling van het Frontenpark. Bureau Europa verzorgt voor het komende jaar de programmering van het Frontenpark.

De gemeente Maastricht gaat binnen het plan Belvédère de Lage Fronten, een natuurgebied aan de noordwestkant van de binnenstad stap voor stap omvormen tot een landschapspark. De Lage Fronten is nu al een groen gebied met belangrijke historische elementen en natuurwaarden, maar zal in de toekomst samen met de Hoge Fronten één Frontenpark vormen.

Op vrijdag 26 april  uur verrichtten gedeputeerde Noël Lebens en wethouder Gerdo van Grootheest de officiële start van de ontwikkeling van het Frontenpark. 

De ontwikkeling van het Frontenpark is mogelijk door veranderingen in het wegennet rond het gebied (project Noorderbrug). Daarnaast gaat het Frontenpark ruimte bieden voor burgerparticipatie en initiatieven van bewoners van Maastricht. Het zal dus geen stadspark worden zoals we dat kennen aan de zuidkant van Maastricht, maar veel meer een plek die permanent in beweging is. Kortom, het Frontenpark moet een plek worden waar het goed toeven is voor mens, dier en plant. Ook wil de gemeente belanghebbenden betrekken bij de vorming van het park.

Bij de ontwikkeling van het Frontenpark zijn meerdere partners betrokken. Zo beheert het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie de flora en fauna in het park en onderhoudt de Stichting Maastricht Vestingstad de restanten van de vestingwerken. Bureau Europa is vanwege de ervaring met het programmeren van het tijdelijke Sphinxpark gevraagd het proces van de vorming van het Frontenpark op zich te nemen.

Bureau Europa zal vanuit deze opdracht direct contact onderhouden met buurtbewoners en burgers van Maastricht om samen te komen tot brede, voor iedereen interessante activiteiten. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de beschermde natuur in het gebied, zoals de muurhagedis, de hazelworm, de ijsvogel en de kuifhyacint.

Ideeën voor het Frontenpark kunnen tot 1 oktober worden doorgeven via het volgende e-mailadres: info@frontenpark.nl.

Ideeën en plannen voor het Frontenpark worden met open armen ontvangen en één voor één zorgvuldig bekeken en beoordeeld. Dat is nodig, omdat het Frontenpark een gebied met hoge natuurwaarden en historische elementen is. Juist het bijzondere aan het Frontenpark zorgt ervoor dat niet alles mogelijk is. Harde muziek, bijeenkomsten met (zeer) grote groepen mensen en een uitgebreide opstelling van tafels en stoelen zijn op veel plekken in het Frontenpark  niet te realiseren.

Maar er zijn plekken waar de natuur iets minder kwetsbaar is en waar ook aan de waardevolle vestingmuren geen schade kan worden toegebracht. Daarom wordt ieder verzoek voor een evenement of activiteit door alle betrokken organisaties beoordeeld en wordt gezamenlijk gezocht naar een geschikte plek hiervoor.

Houd bij je verzoek deze voorwaarden in gedachten en probeer rekening te houden met het beschermde karakter van het Frontenpark. Dat voorkomt teleurstellingen en biedt meer kans op succes.

Het Frontenpark heeft ook een eigen website met actuele berichten en achtergrondinformatie: www.frontenpark.nl

Winterwandeling #2

Lente in het park

Winterwandeling door het Frontenpark

Herfst in het park

Natuurspeelplek in het Frontenpark

Frontenpark

Start Frontenpark