Exist, Will Exist: DaF-architecten en RAAAF over hun omgang met het bestaande

5 september 2017

Welke denkmodellen bestaan er binnen de architectuur, rondom het omgaan met de bestaande omgeving? Welke overwegingen komen eraan te pas bij nieuwe ontwerpen, welke symboliek en betekenisgeving zijn het eindresultaat? Catherine Visser - DaF-architecten en David Habets - RAAAF gaan in deze dubbellezing in op deze vragen. Ze lichten het onderzoekend ontwerpen door de architect en nieuw ervaren van beladen, cultureel erfgoed door de kunstenaar toe vanuit eigen missie, praktijken en ervaringen.

Architecten houden in hun ontwerpen rekening met wat er al is: nieuwe ontwerpen passen binnen architectonische expressies en gebiedsgeschiedenissen, kunst reflecteert op de onzichtbare betekenis van de geschiedenis, geeft nieuwe betekenis. Het onzichtbare immateriële wordt zichtbaar, tastbaar.

Catherine Visser
Catherine Visser studeerde eervol af als architecte aan TU Delft en richtte in 1998 samen met Paul van der Voort en Daan Bakker  DaF-architecten op. Visser heeft zich binnen het bureau gespecialiseerd in het ontwerp en onderzoek op het raakvlak van archeologie, erfgoed en ruimte. Zij is als multidisciplinair onderzoekster verbonden geweest aan diverse projecten rond publiekspresentatie en werelderfgoed en was docent aan de masteropleiding Heritage & Architecture aan TU Delft.

David Habets
David Habets komt van een achtergrond in toegepaste natuurkunde en (landschaps)architectuur aan de Architectuuracademie Amsterdam. Recentelijk werkte hij als freelance onderzoeker bij AMC en TNO. Van 2011 tot heden is hij bij RAAAF nauw betrokken bij een grote diversiteit aan projecten, waarin hij de ruimte kreeg tot artistiek onderzoek en het ontwikkelen van architectonische installaties.

Moderator
Tim Prins van Studio Stad zal de avond modereren.

Deze lezing staat geprogrammeerd in het kader van de tentoonstelling The Materiality of the Invisible.

Datum: dinsdag 5 september, 20:00 uur
Taal:Nederlands
Toegang:vrij
Locatie: Bureau Europa

Foto: Sacha Ruland