Excursie Dom Hans van der Laan

24 mei 2008

NAiM/Bureau Europa organiseerde een unieke Dom Hans van der Laan-middag, met een excursie naar zijn meesterwerk in Mamelis: de Abdij St. Benedictusberg gevolgd door de lezing Schoonheid, maat en ritme door Ruud Lammerink.

Schoonheid, maat en ritme

Spreker: Ruud Lammerink

Er is sinds de Renaissance nauwelijks een architect te noemen die zo'n diep geloof had in de goede maat als Dom Hans van der Laan (1904-1991). Maat was in de ogen van Van der Laan niet op zichzelf staand, maar een expressie van het goddelijke, een uiting van de wil van God in de natuur.


De kerk en het klooster in Mamelis zijn nog steeds stille getuigen van dit geloof. De lezing Schoonheid, maat en ritme gaf inzicht in de ideeën van deze bijzondere bouwmeester en werd een aantal hoogtepunten uit zijn oeuvre getoond.