Evaluating Alternatives: Marco Vermeulen

8 december 2016

Op donderdag 8 december geeft Marco Vermeulen een lezing in het kader van onze serie ‘Evaluating Alternatives’, waarin we de veranderde rollen en verdienmodellen van de architect en de ontwerper belichten. Aan de hand van recente projecten zoals het Biesbosch Museumeiland, en de herziening van Klavertje 4, zal Marco ingaan op de noodzakelijke verbreding van het architectuurvak.

Studio Marco Vermeulen is een ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw, landschap en onderzoek. Het bureau is gevestigd aan de Maas in het centrum van Rotterdam. De portfolio van het bureau bevat veelal ruimtelijke en maatschappelijk relevante opgaven die nieuw of onderbelicht zijn en vragen om typologische innovatie en oorspronkelijkheid.

Bij de meeste projecten staat het sluiten van kringlopen op het gebied van water, energie en grondstoffen centraal. Het bureau wordt vaak betrokken bij projecten waar klimaatverandering en waterveiligheid worden gekoppeld aan kansen voor ruimtelijke kwaliteit. Het bureau is verantwoordelijk voor het ontwerp van het recent gerealiseerde Biesbosch Museumeiland waarvoor het internationale erkenning en drie Architizer Awards ontving.

Voor de rijksoverheid deed Studio Marco Vermeulen onderzoek naar de verduurzaming van de warmtevoorziening wat leidde tot het Dutch Smart Thermal Grid. Beide projecten zijn genomineerd voor de Dutch Design Awards.

Moderator: Saskia van Stein, directeur Bureau Europa.

Datum: donderdag 8 december, 20:00 - 22:00 uur
Toegang: gratis
Taal: Nederlands
Locatie: Bureau Europa

Marco Vermeulen