Evaluating Alternatives: duo lezing Rik Martens en Marc Maurer

11 november 2015

Dit is een lezing in de serie ‘Evaluating Alternatives’, over de veranderde rollen en verdienmodellen van de architect en de ontwerper, een onderwerp dat in de afgelopen jaren al veel is besproken. Zowel binnen de discipline zelf, als door hen die veel vertrouwen toedichten aan het probleemoplossend vermogen van ontwerpers. Men spreekt over een paradigmaverschuiving: geen grote gebaren, maar bescheiden, veelal tijdelijke ontwerpen.

Rik Martens, architect bij Humblé Martens / architectuur & stedelijk ontwerp, geeft een lezing over het masterplan ‘Buurtbusiness Vrieheide’, dat hij in samenwerking met BMC ontwiikkelde. Hierbij is een uitnodigingsaanpak geïntroduceerd waarbij de verschillende schaalniveaus en plannings- en actietermijnen bij elkaar gebracht worden tot een ruimtelijke strategie voor de ontwikkeling van de wijk op de langere termijn.

De opdracht was de neerwaartse spiraal waarin deze wijk terecht was gekomen om te draaien naar een positieve ontwikkeling. Om dit te bereiken is gestreefd naar een activatie van het buurtpotentieel met niet alleen burgers, maar ook een grote hoeveelheid ondernemers in en rond de wijk. Dit heeft tot resultaat dat op dit moment bedrijven en bewoners actief samen werken aan diverse concrete projecten in de wijk.

Marc Maurer, van Maurer United Architects, informeert ons over het transformatieproject SUPERLOCAL, waarbij met het vrijgekomen materiaal van drie te slopen galerijflats honderd nieuwe woningen gebouwd zullen worden. Deze ambitie vraagt om een nieuwe aanpak, wellicht ook op het gebied van projectorganisatie. Welke rol speelt daarin de architect?

Maurer United Architects produceerde een evaluatie van de drie te slopen flats en het bouwtype 'galerijflat'. De lessen uit vijf decennia flatbewoning zijn van belang voor architecten, ontwikkelaars en beleidsmakers in het algemeen - maar met name voor de toekomstige planvorming ter plekke. In hun onderzoek interviewde Maurer United Architects huidige en voormalige bewoners van de flats. Deze bevindingen zijn vastgehouden in de publicatie 'JIDDERINNE VÓLT ZIECH DOA HEEM' ('iedereen voelde zich daar thuis'). Het project SUPERLOCAL voorziet na deze indexeringsfase in een aantal vervolgfasen in het project, dat uiteindelijk in het kader van IBA Parkstad Limburg in 2020 dient te worden opgeleverd.

De moderatie van deze avond is in handen van Saskia van Stein, directeur Bureau Europa.

Datum: 11 november, 20:00 - 22.00 uur
Voertaal: Nederlands
Toegang: gratis
Locatie: Bureau Europa

Rik Martens

Marc Maurer