Reflectiebijeenkomst Stad & Spoor

11 April 2018

Op 11 april vindt de laatste bijeenkomst plaats in de interactieve lijn voor Stad en Spoor. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Bureau Europa en onderzoeksbureau Pantopicon i.s.m. de Gemeente Maastricht.

Wil je meedenken over de toekomst van het station Maastricht en haar omgeving? Of weten welke ideeën tot nu toe zijn opgedaan? Op 11 april presenteren we de tussenresultaten van de planstudie Stad en Spoor in het Toekomstcafé.

Vanaf 17.30 uur: informatiemarkt
Tijdens de informatiemarkt wordt op interactieve wijze  gepresenteerd wat het team van Stad en Spoor de afgelopen maanden aan informatie en input heeft verzameld - middels interviews rondom het station en lezingen en workshops.

Om 19.00 uur: Keynotelezing door Ton Venhoeven over trends in mobiliteit
Ton Venhoeven (Venhoeven CS architecture+urbanism, Amsterdam, en voormalig Rijksadviseur Infrastructuur) komt spreken over transit oriented development en de trends in mobiliteit. Als veelgevraagd consultant over onder meer ontwikkelingen in smart cities en multimodale mobiliteitsnetwerken. Vanuit zijn eigen rijke ervaring schetst Venhoeven in een algemeen betoog een raamwerk voor de ontwikkelingen van het station en het stationsgebied in Maastricht. Er wordt geroepen om een ondergronds station, loont dat? Hoe reizen we in 2030 en hoe kun je daar nu al op inspelen? Welke technologische trends zijn er nu al waarneembaar en wat betekent dat voor Maastricht als knooppunt in het mobiliteitsnetwerk? Kan het station Maastricht een euregionaal centrum worden? Hoor het in deze inspirerende lezing.

Om 20.00 uur: Inspirerend rondetafelgesprek met Frans Pollux
Onder leiding van Frans Pollux vindt een levendig rondetafelgesprek plaats. Onder meer Joost Ruland (betrokken bij de herontwikkelingen van stations door het hele land), Fons Meijer (voormalig projectmanager Spoorzone Tilburg) en Nicole Rijkens (toekomstverkenner en projectleider co-creatie Stad en Spoor) schuiven aan. Geïnspireerd door de opgehaalde bouwstenen, de lezing, maar ook goede voorbeelden van stationsprojecten in Nederland zal worden gedebatteerd over de toekomstige functie van station Maastricht en het hierbij behorende ambitieniveau dat Maastricht moet kiezen. Hoor alle ins en outs over het ontwikkelproces van stationsomgevingen door het hele land, de politieke en maatschappelijke opgaves voor een optimaal mobiliteitsnetwerk en hoe we in de toekomst (kunnen) gaan reizen.

Studie Stad en Spoor Maastricht
De studie Stad en Spoor is een brede verkenning vanuit verschillende invalshoeken naar de toekomst van de stationsomgeving en de relatie met de stad en Euregio. Onderzocht worden de kansen voor dit gebied op sociaal, economisch en ruimtelijk terrein zodat deze kunnen worden benut en het station en haar omgeving toekomstbestendig wordt.

De studie heeft tot doel een ambitiedocument met concrete, richtinggevende doelen en ambities in de zomer van 2018 op te leveren.

Datum: woensdag 11 april, 17.30 – 21.30 uur
Taal: Nederlands
Toegang: gratis
Locatie: Station Maastricht, SSV Diato (Stationsplein 27)