NL / EN
Project
Year
Type

Beeldvorming en -cultuur in Limburg: fotografen aan het woord

24 September 2019
We herkennen onszelf in de omgeving, ons huis, de straat, stad en regio waarmee we ons Zelf identificeren. Maar we zijn onszelf niet altijd bewust van alle, al dan niet visuele, codes en machtsstructuren die in onze ontworpen omgeving, van stad tot landschap, besloten liggen: materieel, religie, cultureel, gender, verschillende etnische achtergronden. Bureau Europa stelt deze 'publieke geheimen' in de gelijknamige tentoonstelling aan de orde. Aspecten van de regionale beeldcultuur worden bespreekbaar gemaakt en in internationaal perspectief geplaatst.

Maar wat maakt die herkenbaarheid? Hoe en waarom ontlenen we onze identiteit aan die kleine dingen waar we, als weerover nadenken, nog niet eens echt onze vinger op kunnen leggen? Bestaat er zoiets als de Limburgse identiteit en zo ja, wat is dat dan eigenlijk? En wat ziet een fotograaf wat wij niet zien?

Aan dit symposium nemen deel:
George Meijers
Tineke Kampbier
Remy Kroese en Marlies Vermeulen - Dear Hunter
René Gabriëls

Saskia van Stein, co-curator van deze tentoonstelling en directeur van Bureau Europa zal deze avond leiden.

Na afloop is er gelegenheid tot een gezellige borrel.

Foto: Karel Kambier / Tineke Kambier

Datum: 24 september, 20.00 – 22.00.
Locatie: Bureau Europa, platform voor architectuur en design
Taal: Nederlands
Toegang: gratis, op aanmelding via info@bureau-europa.nl o.v.v. 'symposium 24 september'.